Il-Majestà Tiegħu ddejjaq bl-ispanjulett milqut

spanjulett St Edwards

 

Il-Majestà Tiegħu, l-Prim Ministru, iddejjaq li l-ispanjulett milqut waqa’ fl-iskola St Edward’s College fil-Birgu. Dehrlu li dan kien iżżejjed u li kien meħtieġ messaġġ ċar. Minn fejn kien qiegħed ibati fl-Azerbajġan ħabbar fuq Twitter li kien ta’ l-ordni biex l-istaġun jieqaf, minnufih.

Żmien ir-rejjiet u l-irġejjen ilu li spiċċa, imma min jiddeletta bid-deċiżjonijiet arbitrarji, dan, donnu li għadu ma irrealizzahx. Il-Majestà Tiegħu imma hu tal-fehma li x-xewqa tiegħu hi l-liġi. Għalhekk kien ħabbar għal darba tnejn li ser jivvota IVA biex il-qaddejja fidili jagħmlu bħalu.

Għax għamlu bħalu uħud jidhrilhom li ankè huma akkwistaw is-setgħa li jagħmlu li jridu. Għax ankè huma jidhrilhom li għandhom ikunu l-fuq mill-liġi.

Dak li tiżra’ taħsad, Ġuż  …………..

 

6 comments on “Il-Majestà Tiegħu ddejjaq bl-ispanjulett milqut

  1. Il-bicca hija li il- kuncett ta majesta’ u rejjiet jgib mieghu ukoll lil dawk li jitghaffgu mir-roti tal-karozzella tar-re…
    Daqsxejn wahda outdated ghall-2015 f’pajjiz suppost demokratiku.

  2. Joe Muscat tant jemmen fir-rispett li meta guvni Olandiz hasbuh gamiema, ghalaq ghajn minnhom. U ma jimpurtax imbilli sejrin ibejtu ghal Joe, ghax wara kollox il-bniedem m’ghandux ghalfejn ihabbel rasu ghal ta’ warajh.

  3. sa fejn naf jien ahna stat kostituzzjonali u li hadd ma hu suppost oghla mil-ligi imma mid-dehra l-prim ministru dan ma jafux u ghadu jhoss li jista jaghmel bic-cittadin dak li jrid hu jdoqq u ahna nisfnu!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s