L-għażla favur l-ambjent

turtle doves just shot

 

Il-poplu tkellem. Ħa deċiżjoni li jixirqilha kull rispett minn kull min hu demokratiku.

Dan ma jfissirx iżda li għandi xi obbligu li naqbel mad-deċiżjoni. Fil-fatt ma naqbilx mad-deċiżjoni. Kont kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa u għadni kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa. U ser nibqa’ naħdem f’kull okkazjoni li jkolli sakemm il-kaċċa fir-rebbiegħa tispiċċa.

Id-deċiżjoni fir-referendum ta’ tmiem il-ġimgħa, iżda, tfisser ħaġa waħda : li dawk li kellhom id-dritt illi jivvutaw wiżnu dak li ntqal u ħadu deċiżjoni. Kienet deċiżjoni favur il-kaċċa fir-rebbiegħa. Huma x’inhuma r-raġunijiet li wasslu lill-votant individwali biex jivvota kif ivvota, dawn,  la jnaqqsu u l-anqas ma jżidu mal-mertu tad-deċiżjoni.  Huwa l-mod ċivili kif jittieħdu d-deċiżjonijiet f’pajjiż demokratiku.  Tajjeb li  bħala pajjiż kellna l-kuraġġ li nagħżlu din it-triq. Hija t-triq demokratika li rridu nieħdu meta l-gvernijiet jieħdu deċiżjonijiet serji  li ma jogħġbuniex.

Ivvutaw 74.84% tal-votanti reġistrati. Persentaġġ ferm għoli fid-dinja demokratika, iktar u iktar fuq issue li mhiex a “bread and butter issue”.  Dawk li ma ivvutawx kellhom kull dritt li ma jivvutawx.  Probabbilment li fil-parti l-kbira tagħhom għamlu hekk għax il-kaċċa fir-rebbiegħa għalihom m’għandha l-ebda importanza jew sinifikat u ma japprezzawx is-sinifikat li din għandha fil-ħajja ta’ ħaddieħor. Huwa ġudizzju tagħhom li ukoll għandu jkun rispettat, anke jekk ma naqbilx miegħu.

Dawk li vvutaw favur il-kaċċa fir-rebbiegħa m’humiex kollha kaċċaturi. Anzi.  Ftit biss minnhom huma. L-oħrajn ivvutaw favur il-kaċċa għal xi raġuni oħra.

Hemm min ivvota favur il-kaċċa minħabba fil-mod kif iddikjaraw li ser jivvutaw Joseph Muscat u Simon Busuttil. Muscat u Busuttil ma ikkampanjawx attivament favur il-kaċċa. Kullma għamlu kien “biss” li iddikjaraw kif ser jivvutaw. Muscat żied xi ftit kummenti oħra. Nafu iżda li f’xi każijiet kien hemm attivisti  politiċi li ikkampanjaw bieb bieb jew ċemplu u ħeġġew lill-votanti biex jivvutaw bħal Joseph u Simon. Kien hemm min għaqqad flimkien il-kampanja għal Kunsilli Lokali ma kampanja favur l-IVA. Dawn kollha kellhom kull dritt li jagħmlu hekk. Li m’għandhomx dritt hu li dan il-fatt jaħbuħ. Għax kulħadd għandu l-obbligu li jerfa’ r-responsabbilta ta’ dak li jagħmel.

Ma tistax l-ewwel tiddikjara li ser tħalli lil kulħadd liberu kif jivvota u imbagħad tibgħat messaġġi kontinwi dwar kif fil-fatt għandhom jivvutaw.

Imma b’kuntrast ma dan kollu, b’mod pożittiv irid jingħad illi 49.56% ta’ dawk li ivvutaw xeħtu vot kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa u għażlu li jivvutaw LE. Vot li jikkuntrasta ma kif qalu li ser jivvutaw Simon Busuttil u Joseph Muscat.  Għażlu li jiddeċiedu b’moħħhom u mhux li jimxu kif indikalhom jew ipprova jħajjarhom ħaddieħor.  Dawn taw messaġġ qawwi kemm lil Joseph Muscat kif ukoll lil Simon Busuttil li għal nofs il-votanti l-ambjent għandu importanza kbir.

Għaliex rebaħ l-IVA?  Qatt ma jkun hemm raġuni waħda. Hemm fil-fatt diversi. Kull waħda minn dawn ir-raġunijiet tikkontribwixxi ftit biex vot jitbegħed lejn għażla differenti. Miġbura flimkien imbagħad jissarfu f’telfa. Għax t-telfa b’2220 vot, avolja hi telfa minima, ma tistax tissejjaħ bl-ebda isem ieħor.

Imma irridu nirrikonoxxu ukoll li għall-ewwel darba kważi nofs il-poplu Malti ivvota favur kawża ambjentali. Għal numru żgħir minnhom, dan m’hu xejn ġdid. Għal bosta oħrajn din kienet l-ewwel darba. Ikun tajjeb li din l-esperjenza li iktar votanti jivvutaw favur l-ambjent isseħħ iktar spiss. Kieku, pajjiżna jkun ferm aħjar.