Dwari

L-Għan ta’ dan il-blog

Dan il-blog hu intenzjonat bħala mezz ta’ diskussjoni dwar issues ta’ importanza. Għax id-diskussjoni serja hi l-bażi tal-ħidma politika. Pemezz ta’ dan il-blog irrid nilħaq l-ikbar numru possibli ta’ dawk li huma interessati li jiddiskutu. Idealment niddiskutu wiċċ imb’wiċċ iżda dan mhux dejjem hu possibli. Permezz ta’ dan il-blog għaldaqstant ser ikun possibli li b’mod regolari mhux biss nagħtikom l-opinjonijiet tiegħi iżda niddiskuti magħkom il-fehmiet tagħkom.

Dwari

Twelidt nhar il-5 ta’ Marzu 1956.Miżżewweġ lil Miriam u missier ta’ Martina (20) u Dario (18). Noqgħod il-Kalkara. Perit. Iggradwajt mill-Universita’ ta’ Malta fl-Arkitettura u l-Inġinerija Ċivili (1982) u mill-Universita’ ta’ Staffordshire fir-Renju Unit (2006) fis-Sostenibilita’ u l-Management Ambjentali. Imsieħeb fl-Institute of Environmental Management and Assessment tar-Renju Unit (IEMA) bħala membru assoċjat. Fl-2006 ippubblikajt ktieb bl-isem Time For Radical Change, riċerka dwar l-introduzzjoni tal-eko-kontribuzzjoni f’Malta. Ilni attiv fil-politika mill-1976.

Tul iż-żmien li kont student fl-Universita’ ta’ Malta kont President tal-SDM (Studenti Demokristjani Maltin) u President tal-KSU (Kunsill tal-Istudenti Universitarji). Kont ukoll nirrappreżenta lill-istudenti universitarji fuq is-Senat u l-Kunsill tal-Universita’.

Fuq livell internazzjonali kont Viċi Chairman tal-EDS (European Democrat Students) federazzjoni ta’ għaqdiet ta’ Studenti demokristjani, liberali u konservattivi.

Ilni nikteb fil-gazzetti, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż mis-snin 80.

Dwar uħud mill-artikli li kont ktibt fil-1984 kont tkeċċejt mix-xogħol f’Ottubru 1984. Kont dħalt il-Qorti li kienet ikkonkludiet li kienet saret diskriminazzjoni politika fil-konfront tiegħi. [Jekk trid tara l-istorja kollha, ara s-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali f’Malta mogħtija nhar id-29 ta’Jannar 1986: ibgħatli email u ngħaddilek kopja ta’pdf tas-sentenza)

Ir-Rizenja mill-PN u s-Shubija fl-AD

Sa nofs Jannar 2008 kont membru tal-PN li f’ismu ukoll ikkontestajt tlett elezzjonijiet ġenerali (1987, 1992 u 1996). Għal tnax-il sena kont membru tal-Kumitat Eżekuttiv tal-PN. Okkupajt fi snin differenti l-karigi ta’ Segretarju Informazzjoni, Assistant Segretarju Ġenerali u President tal-Kunsill Aministrattiv tal-PN. Kont ukoll Segretarju Ġenerali tal-MŻPN (Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista). Irreżenjajt minn membru tal-PN f’Jannar 2008 minhabba li l-Gvern immexxi mill-PN ma mexiex sewwa fil-konfront ta’ min mexa ħażin fil-ħajja pubblika u fl-istess ħin għamel l-ostakoli lili f’xogħoli ta’ uffiċjal investigattiv fl-uffiċċju tal-verifika (Audit Office) tal-MEPA. Illum imsieħeb ma’ l-Alternattiva Demokratika.

L-ittra ta’ riżenja tista tinqara hawn.

Ħidma f’AD

Jien il-kelliemi ta’ l-AD dwar l-iżvilupp sostenibbli u l-Intern.

Kemm fl-elezzjoni  tal-2008 kif ukoll f’dik tal-2013 kont kandidat f’isem Alternattiva Demokratika għat-III u l-XI-il Distrett. It-III Distrett kien iffurmat minn Marsaskala, l-Fgura u ż-Żejtun; fil-waqt li l-XI-il Distrett kien iffurmat minn Ħ’Attard, Ħal-Balzan u l-Mosta. 

Presentement Viċi Chairman ta’ AD.

Kuntatti

Min jixtieq jikkuntattjani jkun jista’ jagħmel dan fuq l-email: cacopardocarm@gmail.com .Min irid jiddiskuti dak li jidher fuq dan il-blog ikun jista’ jibghat il-kummenti tieghu. Hu pjaċir tiegħi kemm li nippubblikom kif ukoll li niddiskutihom.

Advertisements

5 comments on “Dwari

  1. Dear Lino,

    I wish to congratulate you for this web-site. I take this opportunity to wish you success. I live in fleur de lys, so I cannot enjoy the fact that I can vote for a geniune person like you.

    Hope that our future will be better, and have a better environment for ourselves and our children.

    Best Wishes Joe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s