Ftit melħ għal Michael Falzon

salt

Waqt li Michael Falzon il-Perit għadu jhewden bil-ġobon tat-toqba u l-kontijiet bankarji fl-Iżvizzera, Michael Falzon is-Segretarju Parlamentari kellimna dwar il-melħ.

Qalilna li għandu rispett lejn l-għaqdiet ambjentali ġenwini. Dwar l-oħrajn qalilna li jeħodhom “with a pinch of salt”.

Id-diffikultà li nara jiena f’uħud mill-għaqdiet ambjentali hi li hemm bosta minnhom li illum il-ġurnata jiddependu minn awtoritajiet pubbliċi biex ikunu iffinanzjati uħud mill-proġetti tagħhom. M’hiex xi ħaġa li bdiet illum, imma osservajt minn xi żmien ilu (ankè qabel l-2013) li hemm uħud li waqgħu fil-muta.

Issa interessanti ħafna dwar kif Falzon jagħraf lil dawk li huma ġenwini minn dawk li m’humiex. Ma nafx jekk Falzon ikejjilx il-ġenwinità minn kemm jaqblu miegħu jew mal-Gvern tiegħu, jew minn kemm jinċensaw il-Gvern jew le.

Għax trid tkun nieqes mill-melħ biex titkellem b’dan il-mod.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s