Storbju fi Ġnien il-Gardjola

Il-Gardjola

Għadni kif kont Ġnien il-Gardjola, l-Isla.

Kellmuni diversi residenti jilmentaw għax qed ikunu organizzati diversi attivitajiet privati, bħal tiġijiet, li jibqgħu sejrin bl-istorbju sa tard bil-lejl.

Ġnien il-Gardjola qiegħed viċin wisq ir-residenti biex jitħallew ikunu organizzati fih attivitajiet li jiġġeneraw l-istorbju sa tard bil-lejl.

Kien hemm żmien li dawn kien waqfu imma issa jidher li reġgħu bdew.

Dan m’għandux jibqa’ jsir għax in-nies għandha d-dritt għall-mistrieħ.

2 comments on “Storbju fi Ġnien il-Gardjola

  1. Imma ghax ma semmejtx ukoll it-tombla bil loudspeaker KULLJUM fix-xatt tal Isla, sahansitra quddiem i-DAR TAL-ANZJANI li wkoll ittellef il-mistrieh tan-nies tal Birgu fuq il-faccata. Hekk sewwa, biex in nies ioqghodu jilghabu fil frisk, ibghatu ir residenti KULLJUM? Halluna!! Mhux ahjar tkun taf qabel ma tipprova tghin naha wahda? Aqbez qabza ha tkun infurmat ahjar!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s