Nies bħal Quinton min qed jagħtihom l-arja?

Quinton Scerri

 

Il-Bord ta’ Governanza Lokali immexxi mill-Avukat Joe Mifsud għadu kif ikkonkluda investigazzjoni dwar il-Kunsill ta’ Ħaż-Żabbar.  Nhar it-Tlieta 8 ta’ Lulju 2014 ippubblika r-rapport bil-konklużjonijiet tiegħu.

Il-konklużjonijiet huma ta’ serjeta’ kbira u juru li għad hawn min għad m’għandux idea dwar ir-responsabbiltajiet li għandu is-Sindku u r-responsabbiltajiet li għandu s-Segretarju (jew is-Segretarja) fil-Kunsilli Lokali.

Is-Sindku hu l-politiku u flimkien mal-Kunsilliera kollha għandu l-obbligu li jfassal il-policies u jieħu d-deċiżjonijiet biex tinġieb il-quddiem il-Lokalita. Is-Segretarju/a min-naħa l-oħra m’huwiex qiegħed hemm biex jiddeċiedi iżda biex jimplimenta d-deċiżjonijiet tal-Kunsill kif ukoll biex jara li dawn id-deċiżjonijiet ikunu jaqblu ma dak li jgħidu il-liġijiet u r-regolamenti.

Ir-rapport dwar il-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żabbar iqabbadni l-bard. Li ġġib ħafna voti ma jagħtik l-ebda dritt li tikkunsidra lilek innifsek il-fuq mil-liġi. Iġġib kemm iġġib voti xorta għandek l-obbigu li timxi mar-regolamenti finanzjarji. Jekk is-Segretarju/a tal-Kunsill jiġbidlek l-attenzjoni li ċertu affarijiet ma tistax tagħmilhom ifisser li trid tieqaf u jekk ikun hemm bżonn tagħmel il-verifiki u mhux tibqa’ għaddej qiesek bulldowzer.

Mhux ta’ b’xejn li Quinton irreżenja minn Sindku u mill-Kunsill ta’ Ħaż-Żabbar ftit minuti wara li ħareġ ir-rapport.

Osservazzjoni f’waqtha tar-rapport dwar il-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żabbar hi din:

“Minħabba li dan l-istharriġ beda wara li sar rapport minn Partit Politiku, il-Bord iħossu fid-dmir li jindirizza lill-Partiti Politiċi dwar għażliet ta’ kandidati sabiex jikkontestaw għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali.

Il-Partiti li jagħżlu kandidati sabiex joħroġu f’isimhom għandhom jagħmlu skrutinju aktar sever fuqhom qabel jippreżentawhom bħala kandidati tagħhom.

Ma jfissirx li għax ikollok persuna popolari ħafna kif kien f’dan il-każ, dan ikun idejali u adekwat għall-kariga ta’ Kunsillier u wisq iktar ta’ Sindku. Min jikkontesta elezzjoni għall-Kunsill Lokali għandu jkun team player u mhux jaħdem għal rasu u ‘l fuq minn dak li tipprovdi l-liġi.”

Fid-dawl ta’ dan ta’ min jistaqsi: nies bħal Quinton min qed jagħtihom l-arja?

____________________

ara ukoll fuq dan il-blog: Wara San Pawl il-Baħar u l-Munxar……………. qed iberraq f’Ħaż-Żabbar

The Financing of Political Parties: (4) The Bill. Donations, loans and investments

political financing

 

In respect of donations, loans and investments the Bill is a substantial improvement on the proposals made in the White Paper. Further improvement could be made through reducing unnecessary paperwork. For example there is no need to have three reports every year on donations, when one would  be sufficient.

The permissible thresholds on anonymous donations has been substantially reduced from what was originally proposed in the White Paper from €500 to €50 per annum. This is positive.  It is likewise positive that donations between €50 and €500 per annum instead of being anonymous will now be considered confidentially and documented and hence will be subject to the audit process. Alternattiva Demokratika is satisfied that its insistence on this point has not been in vain. It is likewise positive that even the threshold of donations registered internally in political parties has been revised. The acceptable range in the White Paper was between €500 and  €10,000. This has now been revised to between €500 and €7,000 per annum. This means that the permissible maximum of donations which can be accepted without being declared has been reduced from  €10,000 to €7,000.

There were additional changes on donations. The maximum donation which can be accepted has been reduced from €50,000 to €40,000 per annum  such that the declarable donations received in respect of which the regulatory authority is to be notified and which would eventually be made public would be all the donations in the €7,000 to €40,000 range.

It has also been observed that the Bill is much more clear in respect of loans to political parties which are not on commercial terms. Even this is an improvement on what was originally proposed in the White Paper.

However the Bill makes no direct reference to commercial companies held and run by political parties.

The utilisation of the resources of commercial companies by political parties could be another channel for donations both if it is an issue of utilisation of human resources as well as if it is a use of services with rates which are not commercial. Whilst this consideration may result from the Bill in an indirect manner it would be much better if specific provisions regulating the commercial investments of political parties are introduced.

It has to be ensured that the management of commercial companies as well as all commercial activities of political parties are separate and distinct from the management of the political parties. Political parties should not be in a position as a result of which they can conceal information by classifying it as being commercially sensitive.

The above does not result from the Bill under consideration.