Malta: Repubblika tal-Banana fil-Mediterran

The Banana Republic of Malta

Bil-mod il-mod qiegħed jidher ċar it-twemmin politiku tal-Partit Laburista ta’ Joseph.

Alfred Sant għaddielu partit li ried jittrasforma lil Malta bħala Svizzera fil-Mediterran. Joseph jidher li hu iffukat biex jittrasforma lil din ir-Repubblika bħala r-Repubblika tal-Banana fil-Mediterran. Anzi, fl-Unjoni Ewropeja.

Ir-Repubblika tal-Banana oriġinali għandha l-oriġini tagħha fl-Amerika Ċentrali u hi deskritta fil-kitba tal-awtur Amerikan O.Henry biex jiddiskrivi r-Repubblika fittizija ta’ Anchuria fil-ktieb tiegħu Cabbages and Kings, ġabra ta’ novelli ispirati mill-perjodu li hu għex fil-Honduras, maħrub mill-ġustizzja Amerikana in konnessjoni ma’ frodi ta’ bank.

Fil-politika d-deskrizzjoni Repubblika tal-Banana tfisser li fit-tmexxija tal-pajjiż l-interessi privati ta’ dawk li jmexxu u ta’ madwarhom jiġu qabel il-ġid komuni. Terminu li intuża spiss dwar diversi pajjiżi fl-Amerika Latina u Ċentrali.

Fir-Repubblika tal-Banana l-Prim Ministru jikri lilu innifsu bħala Prim Ministru l-karozza privata tiegħu stess. Kif qed jagħmel Joseph Muscat.

Fir-Repubblika tal-Banana fl-ewwel jum tas-setgħa jixkupa lil kulħadd mit-tmexxija tad-Dipartimenti tal-Gvern. Qiesu sar kolp ta’ stat. Kif għamel Joseph Muscat. Inkluż fl-Armata ta’ Malta.

Issa għandna l-aħħar waħda.

Fir-Repubblika tal-Banana meta tinqabad tmexxi Lukanda illegali bħal-Lukanda Damiani f’Buġibba qiesu ma ġara xejn. Jekk inti Direttur tal-Awtorita’ tat-Trasport  tista’ tibqa’ hemm bħala Direttur għax l-etika fit-tmexxija tal-korpi pubbliċi hi biss materja ta’ interess akkademiku.

Repubblika tal-Banana  …………….. fil-Mediterran. L-aħjar fl-Ewropa!

Jekk Joseph irid jiffranka l-flus …………..

localcouncils

 

Il-Gvern ta’ Joseph irid jiffranka l-flus.

Irid jiffranka madwar €3 miljuni billi l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali jsiru darba kull ħames snin flok darba kull 4 snin maqsumin f’darbtejn, f’nofs Malta kull darba.

Imma jekk verament irid jiffranka l-flus ikun tajjeb li jnaqqas id-daqs tal-Kabinett li hu stmat li jiswa’ mal-€15.4 miljun fis-sena.  Il-Kabinett ta’ Joseph Muscat (l-ikbar wieħed fl-istorja politika ta’ Malta) jiswa’ lill-pajjiż €6.4 miljuni iktar fis-sena mill-Kabinett ta’ qablu.

Kull sena, jiġifieri, il-Kabinett jiswa daqs kemm illum jiswew lill-pajjiż  l-elezzjonijiet għall-Kunsilli Lokali kollha ta’ Malta u Għawdex għal għoxrin sena.

Iva sewwa qed taqra: l-ispiża tal-Kabinett biha tista’ titħallas in-nefqa li issir għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali għal ħames darbiet bir-rata ta’ €3 miljuni kull darba! U jibqa’ l-bqija ukoll.

Minn fuq il-Kabinett jista’ jiffranka l-flus, mhux minn fuq il-Kunsilli Lokali.

Jista’ jiffranka kemm irid.

Il-flus li jintefqu fuq it-tħaddim tad-demokrazija huma kollha flus investiti fis-sod. Il-Gvern għandu jkun onest u jgħid b’mod ċar li l-mira tiegħu hi li jnaqqas in-numru ta’ dawk li jivvutaw fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa (li għandu jsir f’Marzu 2015) u dan biex jgħin lill-kaċċaturi u lill-FKNK. Imma l-Gvern ta’ Joseph m’għandux il-kuraġġ li jkun onest.

Fl-Armier la tisraqx l-elettriku, imma dwar l-art “jirranġawlek”

armier smart metres

 

Tajjeb għamlet il-Korporazzjoni Enemalta li ser tistalla smart meters fejn diġa’ hemm provista tal-elettriku fil-boathouses tal-Armier mibnija b’mod illegali. Il-Korporazzjoni Enemalta qed tagħti messaġġ qawwi lil kulħadd. Kemm li dawk li qed jużaw il-boathouses imma iktar u iktar lill-Gvern.

Il-Korporazzjoni Enemalta qed tgħid li mhux ser tittollera s-serq tal-elettriku. La tisraqx l-elettriku għax “bl-ismart meter ser naqbduk”, qed tgħid il-Korporazzjoni Enemalta.

Imma l-Gvern, kemm dak tal-lum immexxi minn Joseph Muscat (kif ukoll dawk tal-bieraħ immexxija minn Lawrence Gonzi u Eddie Fenech Adami) qed jagħti messaġġ differenti. Messaġġ imsaħħah b’diversi ftehim bejn l-Assoċjazzjoni tal-Boathouses tal-Aħrax tal-Mellieħa  u l-partiti l-kbar (jiġifieri l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista). Il-Gvern jgħinek billi jagħlaq għajnejh għas-serq ta’ art pubblika.

Mela : tisraqx l-elettriku, imma jekk trid tisraq l-art fl-Armier il-Gvern lest li jgħinek. Jekk sraqt l-art, qed jgħidlek, nirranġaw.

 

Jekk trid taqra iktar dwar dan is-suġġett f’dan il-blog aqra is-segwenti:

24 ta’ Ġunju 2008 : Il-Boathouses tal-Armier.

21 ta’ Jannar 2012: Parties in cahoots with squatters.

17 t’Awwissu 2012 :  Armier cowboys should not be rewarded.

23 t’Ottubru 2012: Pajjiż tal-cowboys: israq u tkun ippremjat.

24 t’Ottubru 2012: Il-boathouses tal-Aħrax tal-Mellieħa: meta l-Ministru riedhom jaqgħu.

8 ta’ Jannar 2013 : Malta tagħna lkoll.

2 ta’ Frar 2013 : Armier illegalities and amnesties.

29 ta’ Ġunju 2013 : Is-skiet tal-PN dwar l-Armier.

M’hemmx silġ fuq Kemmuna

Comino

 

Issa mhux fuq l-isfidi tas-silġ.

Imma fuq l-għajdut persistenti li jidher li issa jmiss li tkun Kemmuna li titħarbat. It-triq illegali li saret f’Kemmuna u li ħadd ma nduna biha hi biss il-bidu.

Wara l-ispekulazzjoni ta’ kull rokna u toqba ta’ Malta jidher li dal-waqt tmiss id-daqqa ta’ Kemmuna. Jidher li qed jinħema l-ħsieb li jwaqqgħu u jiżviluppaw mill-ġdid il-Lukanda ta’ Kemmuna u l-bungalows ta’ madwarha.  Hemm min investa u issa jrid isarraf l-investiment li għamel. Għax l-investiment jeħtieg li jirrendi, mhux hekk?

Ħa naraw x’inhu ġej.

Waqt li Joseph jilgħab bis-silġ …………….

 

joseph_muscat_konrad_mizzi_ice_bucket_challenge

Waqt li f’Malta l-Prim Ministru u l-Kabinett tiegħu flimkien ma diversi personalitajiet oħra qed jilgħabu bis-silġ,  fil-Libja, wara biebna hawn ħuġġieġa.

George Vella f’intervista l-ġimgħa l-oħra fisser kemm din il-ħuġġieġa fil-Libja hi ta’ theddida għal Malta. In-newtralita’ ta’ Malta, qal George Vella, kif inhi dikjarata fil-Kostituzzjoni ma tiswiex il-karta li hi miktuba fuqha.

Għandna bżonn naħsbuha sewwa dwar x’ser nagħmlu dwar id-difiża tagħna u dan għax aħna vulnerabbli.

Sa issa kellna skiet komplet dwar l-intervista ta’ George Vella.

“Wasal iż-żmien” qal Vella, “li nirrevedu dak li iddeċidejna dwar id-difiża ta’ Malta. Dak li kien jgħodd fis-snin 80 m’għadux jgħodd illum.”

Ikun ferm aħjar kieku flok mal-Prim Ministru jibqa’ jilgħab bis-silġ jipprova jindirizza din il-materja.

Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin qed jgħid lil Muscat li Malta m’għandha l-ebda difiża sura. Imma Muscat jippreferi li joqgħod jilgħab bis-silġ.

L-isfida tas-silġ ………… apparti l-ħela tal-ilma

ice

Din l-isfida tas-silġ hi kollha bluha.

Li tgħin lil min jeħtieġ l-għajnuna hu għan nobbli. Li tgħin ir-riċerka biex jinstab fejqan għal mard jew għal kundizzjoni li qed tagħmel il-ħajja ta’ diversi persuni miżerabbli, huwa tajjeb ukoll.

Ħadd ma qatt jista’ jkun kontra dan.

Imma l-flus li jinġabru minn kampanja li għaddejja bħalissa favur riċerka immexxija mill-ALS  Association (Amyotrophic Lateral Sclerosis Association) huma flus li ser jintużaw f’riċerka li issir fuq l-annimali u fuq l-embrijuni (embryonic stem cell research).

Dan hu fatt li t-tejatrin ta’ dawn il-jiem ma infurmakhomx bih. U dan apparti l-ħela tal-ilma!

Għal iktar informazzjoni ara:

Pamela Anderson rejects ice bucket challenge because of ALS experiments on animals: “Mice had holes drilled into their skulls”.

US Bishops pour cold water on Ice Bucket Challenge because money could support embryonic stem cell research.

Dawk il-€25

enemalta.customer care

 

Kif kien mistenni, l-€25 li l-Enemalta ser tagħti lil uħud minn dawk li spiċċaw bla dawl iktar kmieni dan ix-xahar nisslu reazzjonijiet differenti.

Min qiegħed ifur bil-gratutudni u min hu ftit ċiniku dwar dan realment xi jfisser.

Mela l-Enemalta ser tħallas €25 lil madwar 8,000 familja bi spiża stmata li ser tammonta madwar €200,000. Il-familji effettwati huma dawk li damu iktar minn tnax-il siegħa bla elettriku.

Skond Konrad Mizzi, Ministru għall-Enerġija ma jeżistix dritt bil-liġi għal kumpens. Dan hu “ex gratia payment”. Jiġifieri id-deċiżjoni hi waħda ta’ darba li ttieħdet mill-Gvern għax dehrlu li hekk kien xieraq.

Issa apparti x’kienu l-konsiderazzjoni tal-Gvern biex wasal għal din id-deċiżjoni il-punt ta’ relevanza hu wieħed: l-affarijiet għandhom ikun hekk, jew għandu jkun hemm kumpens bi dritt?

Mhux fil-pajjiżi kollha l-istess imma hemm diversi pajjiżi li jeżisti d-dritt għal kumpens jekk l-operatur tas-sistema tal-enerġija għal xi raġuni, hi x’inhi, ma jkunx jista’ jwettaq l-obbligu tiegħu. Dejjem soġġett għal kundizzjonijiet raġjonevoli kif ukoll għal provi fuq il-ħsara li tkun saret. Anke’ s-sempliċi inkonvenjent għal iktar minn (per eżempju) sagħtejn jew tlett siegħat għandu jkun kumpensat, lil kulħadd.

L-inkonvenjent u l-ħsara, wara kollox, jiġu fuq kulħadd.

The abrogative referendum: (5) Strengthening democracy in Malta.

submission of referendum signature requests

(5) Strengthening democracy in Malta.

The abrogative referendum aims to abolish spring hunting in the Maltese Islands. This is essential in order to protect birds (all birds) but in particular quail and turtledove during the mating season, the time of year when they are most vulnerable.  Each bird saved in spring means many more birds during the rest of the year.

As a result of abolishing spring hunting the abrogative referendum will also restore the countryside back to the Maltese during spring. We are all entitled to enjoy the countryside. It belongs  to all of us.

We have arrived at this point because the political parties present in parliament have over the years conspired behind our backs together with the hunters’ associations in order to ensure that they have a free hand in the countryside during spring.

Political parties represented in Parliament have failed to heed civil society and environmental NGOs over the years. As a result of this only one option is left : deciding at the ballot box.

When the time comes, (and it will soon come)  ensure that you use your vote to abolish spring hunting once and for all.

This is a very important moment in the development of Malta’s democracy.  It is the first time that this democratic right will be utilised. It strengthens democracy at its very roots.

All other referenda in Malta were organised by government to consult voters before taking a specific decision (integration with the UK, Independence, joining the EU, introducing divorce legislation). This time the referendum will be held as a result of a popular initiative: voters will be instructing government that spring hunting is to be no more. lt is indeed a defining moment.

L-impotenza tal-Parlament u l-Imħallef Lino Farrugia Sacco

Lino Farrugia Sacco 1

Illum l-Imħallef Lino Farrugia Sacco jagħlaq snienu, 65 sena, u jirtira. Il-lum ukoll, billi l-Imħallef Lino Farrugia Sacco kien qed jiffaċċja mozzjoni Parlamentari biex jitneħħa minn Imħallef, din l-istess mozzjoni tispiċċa.

Il-kritika li l-Opposizzjoni qed tagħmel lill-Gvern hi li illum hu Jum Iswed għall-kontabilita u dan minħabba li l-Gvern ta’ Joseph Muscat qagħad jistenna li jiġu fi tmiemhom il-proċeduri legali li kien beda l-Inħallef Farrugia Sacco. Kien ovvju li dawn kien baqa’ ftit mhux ħażin biex jiġu fit-tmiem tagħhom.

L-Opposizzjoni għandha raġun tikkritika lill-Gvern għax kaxkar saqajh biex jaġixxi – għax kien ovvju li ma riedx jaġixxi. Imma bħas-soltu l-Opposizzjoni tgħid biss biċċa mill-istorja. Il-biċċa li jaqblilha.

Kien ikun aħjar kieku l-Opposizzjoni tipprova tispjega għaliex il-Gvern immexxi minn Lawrence Gonzi ħalla għall-aħħar minuta, fi tmiem l-2012, biex iressaq il-mozzjoni għat-tneħħija tal-Imħallef Lino Farrugia Sacco.

L-Imħallef Farrugia Sacco kien ilu s-snin jisfida l-Kodiċi tal-Etika tal-Imħallfin. Il-Gvern immexxi mill-PN, iżda, ma għamel xejn. Kieku l-Gvern immexxi mill-PN kien serju l-mozzjoni ressaqha snin qabel. Kieku ilna b’deċiżjoni.

Imma dan kieku l-Gvern tal-PN kien serju. Hu ovvju għal kulħadd li la Muscat ma jrid is-serjeta’ u l-anqas Gonzi ma riedha qablu ġhax anke Gonzi kaxkar saqajh.

Ma hemmx x’tagħżel bejniethom.

It-tnejn, kemm il-Partit Nazzjonalista  kif ukoll il-Partit Laburista huma responsabbli biex fil-konfront tal-akkużi li għandu l-Imħallef, il-Parlament hu impotenti.

The Abrogative referendum: (4) Are you entitled to vote?

(4) Are you entitled to vote?

Only Maltese citizens whose name is listed in the general election electoral register can vote. If you are entitled to vote and your name is not yet on the General Elections electoral register you have until the 30th September 2014 to register and ensure that your name is included in the next edition of the General Election Electoral Register. Being registered to vote for the Local Council elections or else for the purposes of the European Parliament elections does entitle you to participate in the abrogative referendum as a voter.

So if you have any doubt please check in order that you are not disappointed when the abrogative referendum is eventually held.