Eko-Skola: kelmet iż-Żgħażagħ dwar l-Ambjent

eko-skola.250213.02

Ħadt sehem fit-tieni Summit ta’ Eko-Skola dwar l-Ambjent li sar dal-għodu fi Xrobb l-Għaġin Marsaxlokk.

Flimkien ma Mario de Marco u Joseph Muscat indirizzajt lill-istudenti u lill-għalliema tagħhom.

Iż-żgħażagħ tagħna fehmu l-ħtieġa li jeħtieġ li jkunu huma li jieħdu ħsieb il-futur tagħhom. Dan hu rifless b’mod qawwi fid-dikjarazzjoni tagħhom li approvaw dal-għodu fi tmiem is-summit.

Iddiskutew bosta suġġetti pero fuq quddiem kien hemm l-ilma, l-enerġija l-iskart u l-baħar ta’ madwarna.

Id-diskussjoni li kellhom dal-għodu tawgura tajjeb ħafna għal futur għax ifisser li tiela ġenerazzjoni b’sensittivita ikbar għal dak kollu li qiegħed jiġri madwarha. Huwa awgurju tajjeb ukoll għall-għalliema u l-familji ta’ dawn iż-żgħażagħ. Għax iżjed minn xi ħaġa li tgħallmu dak li smajt dal-għodu hu prova ta’ dak li jħossu, ta’ dak li jippruvaw jgħixu kemm huma kif ukoll dawk ta’ madwarhom.

Prosit mill-ġdid liż-żgħażagħ tagħna li permezz ta’ eko-skola qed juru kemm li tinvesti fil-ġenerazzjonijiet futuri hu l-iktar pass għaqli.

One comment on “Eko-Skola: kelmet iż-Żgħażagħ dwar l-Ambjent

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s