Snippets from AD’s electoral manifesto: (32) Constitutional reform

George Borg Olivier + Constitution

 

The following extract is taken verbatim from Chapter 6 of AD’s Electoral Manifesto

Any discussions on wide-ranging changes to the constitution should be conducted in maximum transparency and openness and debated both by parliament (which should become a professional institution with full-time parliamentarians) and by a representative forum which includes representatives of civil society organisations, political parties and local councils. All proceedings and discussions should be accessible on-line and suggestions by ordinary citizens should also be discussed. Changes should be approved through a referendum.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 6 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Kull diskussjoni dwar bidliet profondi fil-Kostituzzjoni għandha titmexxa bl-akbar ftuħ u trasparenza u tiġi diskussa kemm fil-Parlament, (li għandu jsir istituzzjoni professjonali b’parlamentari full-time), kif ukoll f’forum rappreżentattiv li jkun jinkludi rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-partiti politiċi kollha u l-kunsilli lokali. Il-proċeduri u d-diskussjonijiet għandhom ikunu aċċessibbli online u s-suġġerimenti taċ-ċittadini għandhom jiġu diskussi wkoll. Il-bidliet għandhom jiġu approvati b’referendum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s