Snippets from AD’s electoral manifesto: (33) Consumer rights: appointment of authority

MCCA_1

The following extract is taken verbatim from Chapter 7 of AD’s Electoral Manifesto

The Malta Competition and Consumer Affairs Authority should be an autonomous entity, independent from the Government, with its Board Of Directors appointed by a Parliamentary Committee, after a public call for applications..The MCCAA should put an end to monopolistic practices and Cartels, which often result in inferior products and services.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 7 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

L-Awtorità dwar il-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur għandha tkun awtonoma mill-gvern, u l-bord tad-Diretturi għandu jkun maħtur minn kumitat parlamentari, wara smigħ pubbliku. Għandha twaqqaf prattiċi monopolistiċi u ‘cartels’, li kemm-il darba jwasslu għal prodotti u servizzi inferjuri.