Snippets from AD’s electoral manifesto: (36) A Green New Deal

green new deal

The following extract is taken verbatim from Chapter 10 of AD’s Electoral Manifesto

Alternattiva Demokratika – the Green party – shares the vision of the Green New Deal. As a party which prioritises sustainable development, we aim for a responsible synthesis of social, ecological and economic aspects of development. Hence, AD does not resort to cheap promises that can lead to fiscal indiscipline and unsustainable practices.

Studies indicate that five million green jobs can be generated within the European Union through the Green New Deal in sectors such as manufacturing, tourism, services, IT, research, alternative energy, transport, agriculture, community work and waste management.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 10 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Il-politika ekonomika tal-AD tirrikonoxxi dawn it-realtajiet permezz ta’ Green New Deal li tippromwovi l-iżvilupp ekonomiku filwaqt li tnaqqas prattiċi insostenibbli, bil-għan li żżid il-ġustizzja soċjali u l-kwalità tal-ħajja tal-poplu, billi, fost oħrajn, tiġġenera opportunitajiet ta’ xogħol.

Alternattiva Demokratika tappoġġja l-viżjoni tal-Green New Deal. Bħala partit li jagħti prijorità lill-iżvilupp sostenibbli, l-għan tagħna huwa li jkun hemm sinteżi bejn l-aspetti sożjali, ekoloġiċi u ekonomiċi tal-iżvilupp. Għalhekk, AD ma tagħmilx wegħdiet fiergħha li jistgħu jwasslu għal nuqqas ta’ dixxiplina fiskali u prattiċi insostenibbli.

Studji jindikaw li 5 miljun impjieg jistgħu jiġu ġġenerati fl-Unjoni Ewropea permezz tal-Green New Deal, f’setturi bħall-manifattura, it-turiżmu, is-servizzi, l-informatika, ir-riċerka, l-enerġija alternattiva, it-trasport, l-agrikoltura, ix-xogħol fil-komunità u l-immaniġġjar tal-iskart.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (35) The Disability Pension

disabled_logo

The following extract is taken verbatim from Chapter 9 of AD’s Electoral Manifesto

The current disability pension, which amounts to 55 per cent of the minimum wage, does not suffice to meet the needs of persons with disability. This should be reviewed so as to permit a decent quality of life.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 9 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Il-pensjoni tad-diżabilita’ preżenti, li tammonta għal 55 fil-mija tal-paga minima, mhix biżżejjed biex taqdi l-bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilità. Din għandha tiġi reveduta biex tkun tista’ tippermetti kwalità ta’ ħajja diċenti.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (34) The Maltese Language

maltese

The following extract is taken verbatim from Chapter 8 of AD’s Electoral Manifesto

Good use of Maltese in the media should be encouraged.Public broadcasting has the obligation to promote good use of the Maltese language.

There should be programmes addressed to Maltese persons living in other countries so as to keep the Maltese language alive in such communities.

Maltese should remain the language of instruction in schools. At the same time, there should be strong emphasis on English and other languages within the educational system, as this connects Malta to the world.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 8 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

L-uzu tal-Malti tajjeb fuq il-mezzi tax-xandir għandu jkun inkoraġġit. Ix-xandir pubbliku għandu l-obbligu jippromwovi l-użu tajjeb tal-Malti.

Għandu jkun hemm programmi indirizzati lejn il-Maltin li jgħixu f’pajjiżi oħra biex il-lingwa Maltija tinżamm ħajja f’dawn il-komunitajiet.

Il-Malti għandu jibqa’ l-lingwa tat-tagħlim fl-iskejjel. Fl-istess, ħin, l-enfasi fuq l-Ingliż u lingwi ohra fis-sistema edukattiva għandha tkun waħda qawwija għax tiftaħ tieqa fuq id-dinja.