Mill-Manifest Elettorali ta’ AD dwar bidliet fil-Kostituzzjoni : (9) Budget bilanċjat

scale balanced budget

(9)     Budget bilanċjat

Għandha tiddaħħal dispożizzjoni Kostituzzjonali biex wara tranżizzjoni xierqa, jiġi żgurat baġit bilanċjat. Ħlief f’każijiet eċċezzjonali li jkunu jeħtieġu approvazzjoni ta’ żewġ terzi mill-Parlament.

(silta mill-Kapitlu Numru 6 tal-Programm Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s