Mill-Manifest Elettorali ta’ AD dwar bidliet fil-Kostituzzjoni : (8) Lobbying u finanzjament

lobbying

(8)     Lobbying u finanzjament

L-influwenza mhux dovuta fil-politika għandha tkun irregolata mill-Kostituzzjoni: għandhom jiġu rregolati l-prinċipji bażiċi tal-iffinanzjar, il-lobbying u l-użu ta’ proprjetà tal-istat għall-vantaġġ politiku tal-partiti politiċi. Għandhom jiġu rregolati b’mod aħjar l-azzjonijiet tal-gvern fir-rigward tal-impjiegi fis-settur pubbliku, il-ħruġ tal-permessi eċċ.

(silta mill-Kapitlu Numru 6 tal-Programm Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s