Mill-Manifest Elettorali ta’ AD dwar bidliet fil-Kostituzzjoni : (9) Budget bilanċjat

scale balanced budget

(9)     Budget bilanċjat

Għandha tiddaħħal dispożizzjoni Kostituzzjonali biex wara tranżizzjoni xierqa, jiġi żgurat baġit bilanċjat. Ħlief f’każijiet eċċezzjonali li jkunu jeħtieġu approvazzjoni ta’ żewġ terzi mill-Parlament.

(silta mill-Kapitlu Numru 6 tal-Programm Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika)