Mill-Manifest Elettorali ta’ AD dwar bidliet fil-Kostituzzjoni: (12) Il-ħatra tal-ġudikatura

Law Courts Malta

 (12) Il-ħatra tal-ġudikatura

L-imħallfin u l-maġistrati m’għandhomx jibqgħu jinħatru mill-gvern iżda mill-President tar-Repubblika u soġġetti għal konferma mill-Parlament. Dan jiżgura sistema ta’ checks and balances bejn is-setgħa eżekuttiva (eżerċitata f’dan il-każ mill-President tar-Repubblika) u l-leġiżlatura.

(silta mill-Kapitlu Numru 6 tal-Programm Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika)