Il-Parlament jistenbaħ

 

 

Il-Parlament il-bieraħ fil-għaxija iddiskuta riżoluzzjoni biex il-Gvern jirratifika l-konvenzjoni ta’ Espoo, konvenzjoni li tirregola l-mod kif pajjiżi ġirien jieħdu ħsieb li jikkonsultaw lil xulxin fuq dak li jissejħu “transboundary impacts” ta’ proġetti.

Għalkemm ir-ratifika kienet obbligu legali, dan kien wieħed kosmetiku minħabba li l-leġislazzjoni ilha li daħlet fis-seħħ anke’ f’Malta u dan permezz ta’ żewġ Direttivi tal-Unjoni Ewropea (dik dwar l-EIA – Environmental Impact Assessment  u u dik dwar l-SEA – Strategic Environment Assessment).

Hu ukoll tajjeb li l-Parlament stenbaħ dwar in-nukleari fi Sqallija! Fid-diskussjoni issemma diversi drabi kif din ir-ratifika tista’ tagħti lil Malta drittijiet fil-konfront ta’ pajjiżi bħall-Italja li jiżviluppaw impjanti nuklejari!

Aħna ta’ Alternattiva ilna li tkellimna dwar dan żmien. Meglio tard ………. che mai .

Ara ukoll f’dan il-blog :

September 21,  2009 :   Nuclear Power in Sicily – The Greens in Malta comment.

August 10, 2008 :  Solar Energy comes free and safe.

July 30, 2008 : Politika tan-ngħam.

July 28, 2008 : Impjant Nuklejari f’Malta ?

July 26, 2008 : Nuclear Neighbours Betrayed.

July 24, 2008 : Incident nukleari iehor fi Franza.

July 20, 2008 : Accident iehor f’impjant nuklejari gewwa Franza.

July 10, 2008 : Accident Nukleari fi Franza .

June 25, 2008 : Is-sandwich nukleari jkompli jikber.

June 15, 2008 : A Nuclear Sandwich in the Mediterranean.

June 9, 2008 : F’Krško evitat incident nukleari.

May 25, 2008 : Sandwich bejn il-Libya u l-Italja

2 comments on “Il-Parlament jistenbaħ

  1. Il-konvenzjoni ts’ Espoo kienet adottata fis sena 1991! Damu biex jistembhu il-membri parlamentari Maltin – biex iparlaw fil-vojt u jpappuha jiehdu l-ewwel!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s