Desmond Zammit Marmara: t-triq tal-irġulija

L-artiklu ta’ Desmond Zammit Marmara fit-Times tal-bieraħ kien riflessjoni f’waqtha dwar il-Partit Laburista. Riflessjoni minn persuna li tafu u ħadmet fih għal numru ta’ snin.

Irrispettivament minn jekk naqblux jew le ma dak li kiteb Desmond Zammit Marmara, il-bniedem jistħoqlu kull rispett. Hu wieħed mill-ftit li qed jikkontribwixxi għal diskussjoni politika matura li hi nieqsa ferm f’dan l-imbierek pajjiż.

Uħud mill-kummenti li hemm online għall-artiklu ta’ Desmond Zammit Marmara, mhux biss fuq il-paġna tat-Times, imma anke fuq l-Illum fejn hemm rapport dwar l-artiklu, huma kummenti li jqażżuk. Huma rifless tar-raġunijiet għax il-pajjiż tagħna qiegħed fl-istat li hu illum.

Dawn it-tip ta’ kummenti, u bosta insulti ukoll, ma sarux biss fil-konfront ta’ Desmond. Isiru ukoll fil-konfront ta’ kull min hu kritiku ta’ dak li qed jiġri madwarna.

Li ma taqbilx ma dak li qed jgħid Desmond hu dritt, imma dan id-dritt ma jagħtikx id-dritt li tinsulta u tkasbar. Huwa biss bid-diskussjoni serja u matura li nistgħu nimxu l-quddiem. Mingħajrha lura biss nistgħu nimxu.

Jiena kelli diversi opportunitajiet li nitkellem u niddiskuti ma’ Desmond Zammit Marmara. Xi drabi fuq il-programm li kellu fuq l-RTK fejn dejjem ta’ l-ispazju għal idejat oħrajn, differenti, b’diskussjoni li tfittex li tifhem u tgħallem. Iltqajt miegħu ukoll diversi drabi fis-sala tal-għadd tal-voti meta iddiskutejt miegħu l-ktieb tiegħu fuq Pawlu Boffa, Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista.

Desmond hu persuna valida li minkejja l-insulti għażel u jibqa’ jagħżel it-triq tar-raġuni u r-riflessjoni. Hi t-triq id-diffiċli, però hi t-triq tal-irġulija.

Grazzi Desmond.

Il-Kunsilli Lokali: qed iberraq?

localcouncils

 

X’għandu f’moħħu l-Partit Laburista dwar il-Kunsilli Lokali? Id-diffikulta li għandi huma is-sinjali konfliġġenti li qegħdin joħorġu mill-Partit Laburista.

Nibda mill-Manifest Elettorali ta’ l-aħħar elezzjoni li naħseb li għandu xi forma ta’ rabta!

Il-Manifest Elettorali Laburista jipproponi rwol ikbar għall-Kunsilli Lokali milli għandhom illum. Prinċipalment jiffoka fuq rwol ċentrali għal Kunsilli Lokali fil-qasam tal-politika soċjali, fl-aspetti kollha tagħha. Jipproponi ukoll involvement fl-ippjanar, fi proġetti dwar l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u fiż-żamma ta’ kwalita’ fiż-żoni turistiċi. Jipproni ukoll t-tisħiħ tal-funzjonijiet eżistenti, bħar-rwol fl-istrateġija dwar l-immaniġjar tal-iskart.

Il-Labour, fil-Manifest Elettorali jipproponi rwol ukoll lokali fil-qasam tal-kultura u sport.

Hemm ukoll il-vot mas-16 li l-Labour ħadu mill-Manifest taż-Żgħażagħ ta’ Alternattiva Demorkatika fl-Elezzjoni Ġenerali tal-2008. (Irrid inżid li din il-proposta hi amplifikata fil-Manifest ta’ AD għall-elezzjoni tal-2013 biex tinkludi vot ukoll fl-elezzjonijiet għall-Kunsilli Lokali kif ukoll fl-Elezzjonijiet Ġenerali.)

Fid-dawl ta’ dan kollu bil-fors li wieħed jistaqsi x’ġara biex f’daqqa waħda hemm ħafna diskors li jindika attitudni differenti da parti tal-Partit Laburista fil-konfront tal-Kunsilli Lokali?

L-ewwel bdejna bil-proposta li jkunu posposti l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li huma ippjanati għall-2015 u l-2016. Għandna artiklu tal-Kunsillier Laburista f’Ħal-Balzan Desmond Zammit Marmara li qiegħed irewwaħ dwar jekk wara kollox għandniex bżonn il-Kunsilli Lokali.

Il-Kunsilli Lokali huma ħolqa importanti fil-proċess demokratiku fil-pajjiż. Hemm garr kontra l-Kunsilli Lokali bħalma hemm garr kontra d-Dipartimenti tal-Gvern. Dan huwa naturali għax mhux kollha jaħdmu bl-aħjar mod. Saru l-iżbalji ukoll għax mhux kull min ġie elett kien kapaċi jmexxi. Hemm uħud li jeħtieġu li jtejbu l-operat tagħhom.

Imma hu fatt rikonoxxut minn kull min hu ta’ rieda tajba illi l-pajjiż huwa ħafna aħjar bil-Kunsilli Lokali. Għamlu differenza kbira u dan billi l-lokalitajiet qed jieħdu ħsiebhom residenti eletti mill-istess lokalitajiet.

Ma hu veru xejn li n-nies għejjiet tivvota! Kieku dan hu l-każ m’għandniex rati għoljin ta’ votazzjoni.

Anke għall-Kunsilli Lokali, rata ta’ votazzjoni ta’ madwar 66% (li għal uħud f’Malta hi baxxa) hi ferm għola minn dawk li jivvutaw f’pajjiżi oħra Ewropej. Fir-realta’  n-nies f’Malta tieħu ġost tivvota.

Bħal kull ħaġa oħra l-Kunsilli Lokali jistgħu jkunu imtejba. Tajjeb li jkun hemm diskussjoni dwar dan. Imma ħażin li jkun hemm minn jipprova jbagħbas il-kredenzjali demokratiċi tas-sistema tal-Gvern Lokali. Ikun tajjeb li kulħadd jitkellem ċar.