Il-Partit Nazzjonalista għall-bejgħ? Tridtx tmur! U l-Labour?

 euros-loads-of-money

Qalulna li l-PN mhux għall-bejgħ.

Imma fl-istess waqt li fil-pubbliku l-PN kien għaddej gas-down bi kritika qawwija kontra l-proġett ta Silvio Debono fuq is-sit presentement użata mill-Istitut għall-Istudji Turistiċi kienu qed jimpalaw ammonti sostanzjali ta euros mingħand Silvio Debono nnifsu.

Silvio Debono, bMario de Marco konsulent legali u Francis Zammit Dimech għal xi żmien direttur ta waħda mill-kumpaniji tiegħu xejn ma iddejjaq jagħti dawn id-donazzjonijiet, sal-bieraħ ……. meta talab flus lura.

U Simon Busuttil stagħġeb! Għax issa ċċartet il-maskra tal-ipokrezija.

Mhux ovvja li l-PN mhux għall-bejgħ? Jidher li ilu żmien li inbiegħ.

Imma dan kollu jfisser ukoll li jekk Silvio Debono kien lest li jagħti dawn id-donazzjonijiet kollha lill-PN waqt li dawn kienu għaddejjin jikkritikawh bil-qawwa kollha, min jaf kemm impala euros lill-Partit Laburista li fil-Gvern ftiehem miegħu.

2,000 qalu li ħadu. Min jaf kemm il-zero oħra hemm wara dik iċċifra!

Ovvja li t-tnejn li huma mhux għall-bejgħ. Ilhom żmien twil mibjugħa bl-irċevuta bkollox!

Kemm jaħsbuna bċieċen!

 

Weeding out corruption

corruption

One of the Bills currently pending before Parliament is the Private Member’s Motion presented by Franco Debono.  Motion 288 was presented on January 21, 2012. Entitled “An Act to regulate the formation, the inner structures, functioning and financing, of political parties and their participation in elections”. This Bill will be discarded once Parliament is dissolved.

Parliament did not discuss the Bill, although the Parliamentary Select Committee headed by Franco Debono and including MPs Francis Zammit Dimech and Jose’ Herrera discussed the matter at length in two public sessions in which representatives of all political parties and civil society participated.

The 2013 general elections will proceed on the basis of the current “rules” of party financing: a free for all. The circus which will be organised at Pieta’ and Ħamrun up till next Sunday will place common people at the forefront with their small donations to the political parties of their choice. There is nothing wrong with that. But unfortunately those making genuine donations will camouflage others whose objective is not so genuine.

Fat cats will pay homage at Pieta’ and Ħamrun contributing to the party coffers. These will be in addition to those who have already done so quietly. These later ones do not advertise donations. It is only occasionally that inadvertently their activity comes to light.

Readers will remember the case of Noel Borg Hedley, former private secretary of the Finance Minister Tonio Fenech who admitted in court the criminal charges brought against him that he accepted bribes from  building developers. He accepted tips and donations which he used to finance the electoral campaign of his boss, Minister Tonio Fenech.

The Minister has denied knowledge of the source of the finances used in his election campaign. It is not known whether the police have investigated the Hon Minister as to whether, notwithstanding his denial, he actually knew anything about the matter. No one is above the law, we are told.

This is one case which the public knows about. After the Borg Hedley case Minister Tonio Fenech was retained by Lawrence Gonzi as part of the Cabinet indicating clearly Dr Gonzi’s standards.

The government led by Lawrence Gonzi  did not have the political will to  introduce a regulatory structure which determines and limits the permissible amounts which can be donated as well as determining the compulsory disclosure of the names of those who make donations to political parties and their candidates.

Alternattiva Demokratika considers that the public has a right to know the identity of those financing all the political parties and their candidates. In particular regulation of party financing should establish a limit on the maximum donation which may be received from any one donor.  AD’s electoral manifesto to be published in the coming weeks will once more place this matter on the general election agenda emphasising that donations received by political parties (including their candidates) in excess of €5,000 per annum should be disclosed as well as that it should be illegal to receive donations in excess of €40,000 per annum from one source.

All political parties, year in year out, piously declare themselves in favour of transparency. Yet when push comes to shove those who have the power to legislate have repeatedly failed to act.

Regulating the financing of political parties is an essential building block in the fight against corruption. The fact that no such legislation is in place is adequate proof that there is no political will to weed out corruption.

First published on di-ve.com: December 14, 2012

Fil-Parlament ma’ Franco Debono

 

Illum wara nofsinnhar jiena, Michael Briguglio u Ralph Cassar għan-nom ta’ Alternattiva Demokratika ħadt sehem f’diskussjoni  dwar l-abbozz ta’ Liġi li Franco Debono stess ippreżenta fil-Parlament dwar il-finanzjament tal-Partiti Politiċi.

Iltqajna mal-Kumitat Magħżul tal-Parlament immexxi minn Franco Debono u magħmul ukoll mill-Onor. Francis Zammit Dimech u l-Onor Jose’ Herrera. Kienu preżenti ukoll rappreżentanti tal-PN u rappreżentanti tal-PL  u xi mistednin oħra.

L-inizzjattiva hi flokha. Id-diskussjoni tal-lum kienet waħda ta’ natura ġenerali kif jixhdu ir-rapporti fil-media li irrappurtaw id-diskussjoni (Times, Malta Today u Di-ve).

Fil-prinċipju irrid ngħid li Alternattiva Demokratika taqbel mal-proposta ta’ Franco. Irrid imma ngħid li hemm numru ta’ dettalji importanti li jeħtieġu diskussjoni fit-tul u possibilment li l-proposti in kwistjoni jkunu ikkunsidrati mill-ġdid.

Ta’ importanza kbira hi ir-rwol propost għall-Kummissjoni Elettorali biex tirreġistra l-Partiti Politiċi kif ukoll biex tkun ir-regulatur finanzjarju tal-Partiti Politiċi.

Id-diffikulta toħroġ mill-fatt li l-Kummissjoni Elettorali hi maħtura esklussivament miż-żewġ partiti politiċi l-kbar (il-PN u l-PL).  Żewġ partiti li kontinwament jużaw il-proċess elettorali biex jeskludu partiti oħra kif jixhdu l-emendi elettorali li saru tul is-snin liema emendi huma marbutin ma’ Parlament b’żewġ partiti politiċi.

F’laqgħat oħra  ser nidħlu iktar fil-fond fuq id-dettalji tal-abbozz bit-tama li nsibu linja komuni fejn dak li naqblu dwaru insbu kliem addattat li jesprimih.

Wara l-laqgħa Alternattiva Demokratika għaddiet lil Franco Debono bħala Chairman ta’ dan il-Kumitat Magħżul tal-Kamra tad-Deputati proposti għal tibdil fil-Kostituzzjoni dwar l-elezzjoni ġenerali. Imma dwar dan ngħidilkom darba oħra.