Il-bidla fil-klima: mill-kliem għall-fatti

Fit-tmiem ta’ attivita’ dwar il-bidla fil-klima organizzata minn Alternattiva Demokratika Żgħażagħ (ADŻ), dalgħodu jiena u Mina Tolu (flimkien miegħi u ma Arnold kandidat għall-Parlament Ewropew) indirizzajt konfernza stampa dwar il-bidla fil-klima.
Tajjeb li Alternattiva Demokratika Żgħażagħ ħadet din l-inizjattiva għax hemm ħtieġa li insemmgħu leħinna anke dwar dan.

Il-bidla għall-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-heavy fuel oil għall-gass kien pass tajjeb. Il-gass iżda, jitqies bħala fjuwil ta’ tranżizzjoni għal enerġija rinnovabbli. Neħtieġu iktar energija mix-xemx u mir-riħ kif ukoll li naraw li jkun hemm użu tal-energija mill-mewġ li bħala gżira aħna mdawwrin bih is-sena kollha. L-applikazzjoni tat-teknoloġija li qegħda dejjem tiżviluppa twasslu għal tipi ta’ xogħol ġdid u sostenibbli u fl-istess ħin jikkontribwixxu lejn kwalita’ ta’ ħajja aħjar għal kulħadd.

It-trasport għadu problema kbira u jidher li l-problema se tkompli tikber minħabba żieda astronomika fin-numru ta’ karozzi fit-toroq Maltin u Għawdxin. Sfortunatament l-Gvern minflok jinvesti f’trasport sostenibbli u nadif qiegħed għaddej fuq programm qawwi ta’ xogħol infrastrutturali li qed iservi biex jinkoraġġixxi iktar użu tal-karozzi u per konsegwenza qiegħed iħassar il-progress li qed jinkiseb biż-żieda fl-użu tat-trasport pubbliku. Irridu investiment serju f’infrastruttura għar-roti u r-roti elettriċi, kif ukoll fl-użu ta’ mezzi alternattivi għat-trasport li jinkludu dawk bil-baħar.

Il-mina proposta għal bejn Malta u Ghawdex hi essenzjalment mina għall-karozzi u mhux mina għan-nies. Fil-fatt huwa stmat li fi żmien 15-il sena l-ammont ta’ movimenti ta’ karozzi bejn il-gżejjer ser jiżdied minn 3000 għal 9000 karozza kuljum. Servizz għan-nies ifisser servizzi ta’ fast-ferry minn Għawdex sal-qalba ta’ Malta. Il-mina tinkoragixxi l-uzu tal-karozzi għax il-ħlas li jinġabar minn dawk li ser jinvestu fil-mina ser jiddependi esklussivament fuq in-numru ta’ karozzi li jgħaddu mill-mina.

Huwa essenzjali li n-numru ta’ karozzi fit-toroq tagħna jonqos. Dan wara kollox hu ukoll wiehħed mill-iskopijiet ewlenin tal-istrateġija Nazzjonali tat-Trasport approvata mill-Gvern Malti fl-2015. Il-Gvern Malti ma jistax jibqa’ għaddej kif inhu. Bħalissa qed jagħti messaġġi konfliġġenti kontinwament.

Jekk irridu nindirizzaw il-bidla fil-klima bis-serjetà huwa essenzjali li nindirizzaw l-impatti ikkawżati mit-trasport. Żmien il-paroli għadda. Għandna ngħaddu mill-kliem għal fatti.

Niġġeneraw l-enerġija elettrika mill-mewġ

 

Nhar is-Sibt attendejt għal presentazzjoni dwar proġett ta’ riċerka li meta jkun konkluż għandu jwassal biex mill-mewġ nieħdu l-enerġija u nikkonvertuha f’elettriku.

Dan hu proġett ta’ riċerka li beda ftit iktar minn sena ilu bejn kumpanija Maltija u oħra Daniża. Flimkien ħolqu d-Dexawave Energy Malta li bdiet tesperimenta barra mill-kosta ta’ Marsaskala. Ir-riċerka ħtieġet li tistabilixxi jekk il-mewġ fl-ibħra Maltin jistax jintuża biex minnu jiġi ġġenerat l-elettriku. Biex dan isir inħadem apparat imsejjaħ wave convertor biex jibdel iċ-ċaqlieq tal-mewġ f’enerġija.

Ir-riċerka għada għaddejja u minn dak magħruf s’issa jidhru riżultati posittivi fuq ix-xefaq! Biex il-ġenerazzjoni tal-enerġija elettrika mill-mewġ tkun waħda ekonomika” huwa stmat li hu meħtieġ madwar 2,000 siegħa ta’ mewġ fis-sena b’għoli ta’ bejn tnejn u tlett metri.  Mill-informazzjoni li ġbart baqa’ madwar 4 xhur biex tagħlaq is-sena riċerka u diġa ntlaħqu l-1,400 siegħa ta’ mewġ tajjeb biex jiġi ġġenerat l-elettriku.

Din ir-riċerka kienet possibli bl-għajnuna tal-Programm Nazzjonali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija.

Huwa maħsub li jitqegħdu 24 wave convertor bħal dak fl-istampa hawn fuq( b’qies kull wieħed ta’ madwar 70 metru). Flimkien dawn l-24 wave convertor jistgħu jiġġeneraw 6 Megawatt ta’ elettriku. Dawn jammontaw għal madwar 1.5% tal-enerġija elettrika li nikkunsmaw illum bħala pajjiż. Dan l-ammont biss jissodisfa ammont sostanzjali mill-enerġija li hi ikkunsmata fil-gżira Għawdxija matul madwar disa’ xhur mis-sena!

Prosit li kull min hu involut f’din ir-riċerka.

It is time to ride the waves

Continue reading