Cry of the Earth, Cry of the Poor

 laudato_si_    Cry of the Earth

 

This is the title of Leonardo Boff’s seminal work on the inextricable link between social justice and environmental degradation, originally published in 1995.  Earlier, during the 1972 UN Human Environment Conference in Stockholm, it was also the rallying cry of India’s Prime Minister  Indira Gandhi who, on behalf of the developing world, forcefully insisted that poverty was inextricably linked with environmental degradation.  In Stockholm Mrs Gandhi had emphasised that “the environment cannot be improved in conditions of poverty  –  how can we speak to those who live in villages and slums about keeping the oceans, the rivers and the air clean, when their own lives are contaminated at the source?”

This is also the underlying theme of the encyclical Laudato Sì published by Pope Francis last June. It is not just a seasonal Latin American flavour at Vatican City.  The earth’s tears are continuously manifested in different ways depending on the manner in which she is maltreated .

Environmental degradation has a considerable impact on the quality of life of  us all except, that is, for the quality of life of  the select few who pocket the profits by appropriating for themselves advantages (economic or otherwise) and lumping the negative impacts on the rest.

Environmental degradation is an instrument of social injustice. Consequently, enhancing the protection of the environment is also essential to restore social justice.

The water table is subject to continuous daylight robbery: over the years it has been depleted by both authorised and unauthorised water extraction.  What is left is contaminated as a result of the impact of fertilisers as well as surface water runoff from the animal husbandry industry. Theft and acute mismanagement  are the tools used in the creation of this injustice.

The Malta Freeport has been quite successful over the years in contributing to economic growth and job creation. The price for this has, however, been paid by Birżebbuġa residents – primarily through being subjected to continuous noise pollution on a 24/7 basis. Various residential units in the area closest to the Freeport Terminal are vacant and have been so for a considerable time. A noise report commissioned as a result of the conditions of the Terminal’s environmental permit will be concluded shortly. Hopefully, the implementation of its conclusions will start the reversal of the Freeport’s negative impacts on its neighbours.

The Freeport, together with various fuel storage outlets, the Delimara Power Station (including the floating gas storage facility which will soon be a permanent feature) as well as fish-farms have together definitely converted Marsaxlokk Bay into an industrial port. As a result of various incidents during 2015, spills in Marsaxlokk Bay signify that Pretty Bay risks losing its title permanently.   Fortunately, Birżebbuġa residents have been spared additional impact originating from minor ship and oil-rig repairs after they reacted vociferously to a decision by the MEPA Board to permit such work at the Freeport Terminal.

Public Transport has made minor improvements but nowhere near what is required. It is essential that Malta’s congested roads are mopped up of the excessive number of cars. Improving the road infrastructure will just make it easier for more cars to roam about in our roads, thereby increasing the scale of the problem.  The major consequences are a reduced ease of access and the deterioration air quality.

We will soon be in a position to assess the impact of two other major projects: a business hub at the Malta International Airport as well as a car-racing track with various ancillary facilities. The former will take up land at the airport carpark but will have considerable impact on the surrounding villages. The car-racing track may take up as much as 110 hectares of land outside the development zone and have a considerable impact on both nature and local residents in the areas close to where it will be developed.

The list of environmental impacts that we have to endure is endless.

I could also have included the impact of the Malta Drydocks and the consequent squeezing out of residents from the Three Cities as a result of its operations, primarily as a result of sandblasting, in the 1970s and 1980s. I could also have added the impact of the waste recycling plant at Marsaskala and the refusal of the authorities to finance studies on the impact of its operations on the health of residents, or else the impact of the operation of petrol stations close to and within various residential areas.

The size of the Maltese islands is limited. A number of the abovementioned  activities/developments  are essential, but others are not. However, it stands to reason that we should not bear the brunt of non-essential activities or developments. This should lead us to plan more carefully so that  the impacts of the activities that are essential are adequately addressed.

As evidenced by the above list, unfortunately over the years those taking decisions betrayed their responsibilities towards the common good, seeking, instead the interests of the select few thereby compounding social injustices.

This is Malta’s contribution to the accumulated tears of Mother Earth.

 

published in The Malta Independent on Sunday : 10 January 2016

Il-Messaġġ dwar l-Impjant tal-Iskart f’Sant Antnin Marsaskala

2270447737_c88323acde2.jpg

Il-Messaġġ dwar l-impjant ta’ riċiklaġġ tal-iskart f’Sant Antnin Marsaskala wasal ċar għand kulħadd. Allura dawk li ma għoġobhomx minflok ma jiddiskutu l-messaġġ qed jattakkaw lili ! Xejn ġdid f’dan.

 

Huwa utli għaldaqstant li nwieġeb uħud mill-attakki li saru :

 

1)      qalu li r-rapport huwa tiegħi u allura ma jiswiex : filwaqt li l-investigazzjoni għamiltha jiena (kif għamilt ħafna oħrajn) dan ir-rapport kien approvat mill-Perit Joe Falzon u mibgħut lill-MEPA iffirmat minnu; huwa rapport preliminari li jispjega x’investigazzjoni saret u l-konklużjonijiet relevanti;

2)      qalu li qed nipprova nieħu xi vantaġġ personali : ir-rapport ippubblikajtu issa minħabba li l-Gvern injora l-fatt illi hemm numru ta’ appelli kif ukoll kawżi pendenti; biex jiġi ippubblikat ir-rapport il-MEPA tippretendi li jispiċċaw il-kawżi, imma biex jibda jaħdem l-impjant ħadd ma stenna li l-kawżi jispiċċaw;

3)      qalu li l-Alternattiva Demokratika ma tridx li jkun hemm impjant tar-riċiklaġġ tal-iskart : din ħrafa oħra; l-AD hi konxja dwar l-obbligi li Malta għandha biex tnaqqas l-ammont ta’ skart ġġenerat u mitfuħ fil-miżbliet; l-AD kienet u għadha kontra l-impjant kif propost; hi kontra l-mod kif l-awtoritajiet irromblaw minn fuq ir-residenti;

4)      qalu li r-rapport jgħid li d-deċiżjoni dwar l-għażla tas-sit hi tajba : ir-rapport jgħid affarijiet differenti minn hekk; jgħid li ma sarx sforż biżżejjed biex jinstab sit alternattv kif ukoll li l-uniku sit li seta kien tajjeb dak f’Ħal-Far ġie skartat mingħajr ma ngħataw raġunijiet tajba għal dan; jekk il-MEPA kienet konxja li kien hemm diffikulta biex tinstab art ta’ daqs tajjeb ħalli fiha jsir l-impjant kellha toqgħod ħafna iktar attenta biex tispjega sewwa dak li għamlet;

5)      intqal li l-Ministru kellu l-obbligu li jieħu sehem fil-laqgħat : dan m’huwiex veru; il-MEPA twaqqfet (fost affarijiet oħra) biex il-politiku ma jieħux sehem fil-ħruġ tal-permessi; l-anqas dawk li jikkonċernaw lill-Gvern; kien l-obbligu tal-Bord tal-MEPA li jara li l-affarijiet jimxu sewwa u l-Ministru ma kienx hemm bżonn li jindaħal;

  Fid-dawl ta’ dak kollu li ntqal huwa tajjeb li ngħid mill-ġdid li l-AD trid li jsiru malajr kemm jista’ jkun l-istudji li għadhom ma sarux, jiġifieri dawk dwar is-saħħa, dwar l-impatt fuq il-kwalita’ tal-arja u l-irwejjah. Huwa meta jkunu saru dawn l-istudji li jkunu jistgħu jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar x’inhu meħtieġ li jsir iktar fl-impjant ta’ Sant Antnin Marsaskala.  Imma fuq kollox huwa meħtieġ illi  l-iżbalji li saru f’Marsaskala ma jsirux fiż-żewġ impjanti l-oħra li ghad iridu jsiru.

Mill-blog ta’ George Pullicino

gonzigeorge.jpg    

 

 

Fil-blog tiegħu George Pullicno (http://georgepullicino.blogspot.com/) nhar il-Ħadd 17 ta’ Frar 2008 kiteb hekk :

 “Illum wara nofsinhar kien hawn min ħaseb li billi jippubblika rapport mhux finali ta’ l-uffiċċju ta’ l-awditur tal-MEPA, kien ser iħammarli wiċċi. Jien mhux talli ma ħammarlix wiċċi, talli jien kburi li qdejt ir-responsabilitajiet tiegħi bħala Ministru responsabbli mill-imaniġġjar ta’ l-iskart biex nevitaw li pajjiżna jgħaddi minn dak li għaddejjin minnu pajjiżi ġirien tagħna.” 

Xejn ma niskanta li wiċċu m’għadux jiħmar. Kollox jindara!

 

Fis-snin 70 il-Ministru Soċjalista inkarigat mill-Ippjanar kien jabbuża u jindaħal fejn ma jesgħux kif ġie ippruvat fil-Qrati Maltin. Imma dakinnhar ma kienx hemm istituzzjonijiet.

 

Illum hemm l-istituzzjonijiet. Pullicino hu responabbli biex illum fl-2008 dawn l-istituzzjonijiet huma bla snien. B’hekk meta jindaħal min  ma jesgħux, bħalu, ħadd m’hu kapaċi jiddefendi l-interessi tal-pajjiż.

 

Il-problema hi li hu kburi b’dak li għamel. X’aktarx li għadu ma fehem xejn dwar il-ħsara li għamel !