Il-Birgu: min ser jagħti każ?

Għall-Gvern ta’ Gonzi naħseb li l-Birgu hu importanti. Mhux biss għax tifforma parti mit-Tieni Distrett Elettorali li minnu Lawrence Gonzi jiġi elett fil-Parlament.

Fil-Birgu m’hemmx biss il-jottijiet. Forsi l-Gvern jinduna li hemm ukoll jgħixu in-nies.

In-nies mhux qegħda hemm biss biex tivvota, meta jiddeċiedi li tissejjaħ elezzjoni. In-nies teħtieġ li tgħix f’ambjent suriet in-nies.

Agħti ħarsa lejn Triq San Lawrenz.  Żmien twil ilu, xi sitta jew seba’ snin ġew mgħoddija xi servizzi  minn din it-triq u allura kellha tinqala’. Is-servizzi jidher li tqegħdu imma t-triq għadha b’wiċċ tal-konkos u mhux faċli li tgħaddi minnha wara li tkun għamlet ħalba xita bħalma għamlet dal-lejl.

Jidher li m’hemmx qbil dwar min ser iħallas. Jekk hux il-Kunsill inkella il-Gvern.

Għaddew  iktar minn 6 snin. Il-Gvern ta’ Gonzi jibqa’ jippika ma’ Kunsill Lokali. Sadanittant in-nies tibqa’ tipprova tuża’ triq imħarbta.

Ma’ Luana Zanella fil-Birgu

     

 

Kont preżenti għaż-żjara ta’ Luana Zanella (Assessur għall-Kultura f’Venezja f’isem Il-Federazione dei Verdi) għand is-Sindku tal-Birgu, l-ħabib tiegħi John Boxall.

 

L-assoċjazzjoni ta’ Venezja mal-Birgu prinċipalment hi permezz tal-Casino di Venzia li 40% minnu hu propjeta’ tal-Comune di Venezia.

 

Wara l-laqgħa akkumpanjajt lil Luana għal dawra bil-mixi mal-Birgu.

 

Apparti li mmeraviljat ruħha bil-veduta tal-Port il-Kbir kienet interessata ħafna li tkun taf kif jgħixu n-nies ġol-Birgu. B’mod partikolari kienet imħassba kif il-lukanda li għad trid tinbena fix-Xatt tal-Birgu ser teffettwa l-ħajja tan-nies li jgħixu immedjatament wara is-sit tal-Lukanda fi Triq San Lawrenz.