Grazzi lill-ħaddiema fis-settur tas-saħħa

Ilum f’Jum il-Milied waqt li bosta minna miġburin fl-irdoss ta’ djarna mal-familja, tajjeb li niftakru fil-ħaddiema fis-settur tas-saħħa.

Dawn għaddejjin dejjem, f’kull ċirkustanza, jagħtu s-servizz tagħhom, bi tmissina, biex iħarsuna.

Fiċ-ċirkustanżi tal-lum, fost oħrajn, bil-pandemija fl-aqwa tagħha, anke llum għaddejjin bis-servizz biex il-vaċċin jilħaq lil kulħadd.

Kontinwament iduru b’dawk morda u jgħinu lill-bqija biex ma jimirdux, jew ta’l-inqas biex dan ikun evitat.

Grazzi.