World Environment Day Message – Messaġġ għal Jum l-Ambjent

On the occasion of World Environment Day, commemorated annually on the 5 June, Carmel Cacopardo AD Spokesman on Sustainable Development and Local Government has on behalf of Alternattiva Demokratika The Green Party in Malta  issued the following message :

 During the past twelve months the environment has topped the citizen agenda many times. Air Quality, energy security and flawed tendering processes, land use planning which leaves much to be desired, depleted water resources, excessive and uncontrolled noise and congested roads due to overdue public transport reform, issues relative to biodiversity loss,  have been some of the topics on which AD has repeatedly spoken throughout the past twelve months.  

Government continuously speaks in favour of environmental measures but then its actions do not always correspond to its statements. It is not the monies spent which indicate the level of environmental commitment but the impacts and the positive results attained in addressing the most pressing environmental problems. 

Whilst the “black dust” saga is still officially unresolved it is known that research carried out at the Department of Chemistry at the University of Malta as far back as the  year 2000 had already indicated that the Marsa Power Station was the possible source of this black dust. Not indentifying a solution to this problem in 10 years is a clear indication of the “green credentials” which this government  speaks about but does not manifest in its actions.   

On a positive note AD has noted the statement made over the weekend by new Parliamentary Secretary responsible for the Environment, Dr Mario De Marco, on the need to be very cautious in tackling the proposed Hondoq ir-Rummien project. “Our environment is too small to afford to suffer any more mistakes than we have already committed in the past, sometimes even in the name of tourism and progress”  stated Dr De Marco (Sunday Times of Malta: Sunday 30 May 2010). Whilst AD endorses Dr De Marco’s statement, it invites government to realise that these mistakes have been committed by public authorities made up of appointees whose only credentials were their political allegiances. AD looks forward  to the day when decisions are taken by competent authorities and not by politicians in disguise or by proxy.  MEPA reform currently in hand unfortunately does not point in this direction.

In view of all this AD considers that it is time to stand up and be counted. We need to be ambassadors of a radically different future. This can be achieved if more resources are allocated to establish an administrative capacity for dealing with environmental issues as well as ensuring that a consensual environmental policy is developed for these islands.  AD as always is available to give its contribution.

AD reiterates that the environment is a political issue and the election of AD in local, national and European elections will ensure that it is given the priority it deserves through a vision of sustainable development.
_______________________________________________________________________

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ambjent imfakkar kull sena nhar il-5 ta’ Ġunju,  Carmel Cacopardo kelliemi ta’ Alternattika Demokratika dwar l-Iżvilupp Sostenibbli  u l-Gvern Lokali ħareġ dan il-messaġġ  :

Matul dawn l-aħħar tnax-il xahar l-ambjent kien fuq quddiem nett fl-aġenda taċ-ċittadin Malti. Il-kwalita’ tal-arja, is-sigurta’ tal-enerġija u s-sejħiet għall-offerti b’elf difett, l-ippjanar dwar l-użu tal-art li ma jindirizzax dak mistenni min-nies, ir-riżorsi tal-ilma mhux imħarsa u dejjem jonqsu, l-istorbju eċċessiv u mhux kontrollat, it-toroq mimlija traffiku minħabba r-riforma tat-trasport pubbliku li dejjem ġejja u qatt ma tasal, telfin tal-biodiversita`: dawn kienu wħud mis-suġġetti li Alternattiva repetutament tkellmet dwarhom matul is-sena li għaddiet.  

Il-Gvern kontinwament jitkellem favur il-ħarsien ambjentali, imma mbagħad dak li jagħmel mhux dejjem jikkorrispondi ma’ dak li jiddikjara. Il-flejjes minfuqa ma jindikawx il-kredenzjali ambjentali tal-Gvern imma l-impatti tagħom u r-riżultati pożittivi li jinkisbu minnhom juru kredibilta.  

Il-każ tat-“trab iswed” għadu uffiċjalment ma issolviex. Iżda hu magħruf li riċerka li saret fid-Dipartiment tal-Kimika fl-Universita’ ta Malta fis-sena 2000 kienet diġa indika li l-Power Station tal-Marsa kienet probabilment il-kawża tiegħu. Meta wara għaxar snin għada mhix identifikajt l-oriġini u s-soluzzjoni għal din il-problema huwa indikazzjoni ċara ta’ kemm dan il-Gvern jitkellem biss favur il-ħarsien ambjentali, mingħajr ebda azzjoni pożittiva favur dan il-għan!….. anzi.

Fuq nota pożittiva Alternattiva Demokratika tinnota l–istqarrija fi tmiem il-ġimgħa mis-Segretarju Parlamentari l-ġdid responsabbli għall-Ambjent, Dr Mario De Marco, dwar il-ħtieġa ta’ attenzjoni kbira fuq kif jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar il-proġett propost għal Ħondoq ir-Rummien. “L-ambjent tagħna hu żgħir wisq biex nistgħu nitgħabbew b’iktar żbalji bħal dawk li kkommettejna fil-passat, xi kultant anke’ f’isem it-turiżmu u l-progress” qal Dr De Marco (Sunday Times of Malta: 30 ta’ Mejju 2010). Filwaqt li Alternattiva Demokratika taqbel ma’ din id-dikjarazzjoni ta’ Dr De Marco, tistieden lill-Gvern biex jifhem li dawn l-iżbalji seħħew minn awtoritiajiet pubbliċi magħmula minn persuni li l-uniċi kredenzjali tagħhom kienu l-fehmiet politiċi. Alternattiva Demokratika taspira li jasal dak il-jum fejn dawn id-deċiżjonijiet ma jibqgħux jittieħdu mill-politiċi minn wara l-kwinti jew bil-ġbid tal-ispag. Sfortunatament ir-riforma tal-MEPA dan kollu tinjorah.     

Fid-dawl ta’ dan, Alternattiva Demokratika hi tal-fehma li wasal iż-żmien li kulħadd isemma’ leħnu. Hemm ħtieġa li nkunu ambaxxaturi ta’ futur radikalment differenti mill-present li qed ngħixu fih. Dan jista’ jseħħ bl-allokazzjoni ta’ aktar riżorsi biex tinbena l-kapaċita amminsutrattiva u teknika meħtieġa għall-oqsma kollha ambjentali kif ukoll biex jiġi assigurat illi tkun żviluppata politika ambjentali konsenswali. Alternattiva Demokratika bħal dejjem hi lesta u disposta biex tagħti sehemha.

Alternattiva Demokratika hi tal-fehma li l-ambjent hu materja ta’ politika u li l-elezzjoni ta’ Alternattiva Demokratika f’-elezzjonijiet lokali, nazzjonali jew Ewropej tkun l-assigurazzjini li l-ambjent jingħata prijorita’ li jixraqlu f’viżjoni ta’ żvilupp sostenibbli.

Transport Reform : Assessing the impacts

published August 2, 2008

by Carmel Cacopardo

________________________________________________________________________________________________________

 The overhaul of public transport is long overdue. It is required because the current set-up is not capable of fulfilling its objectives, namely facilitating our mobility efficiently and at the least expense. Expenses are not just monetary but include social and environmental impacts, which result from the various transport modes available for our use.

It is clear that the 292,000 cars on the road, rather than a sign of affluence, are the clearest available indicator on the lack of availability of an adequate public transport system. One of the first results an efficient public transport will deliver is a reduction of cars on the road, followed by an improvement in air quality, a reduction of traffic-related respiratory diseases and reduced time to move from one point to another during rush hours.

Through the minister responsible for transport, the government has submitted for public discussion a set of ideas that should lead to a public transport reform plan. This consists in a radical overhaul of what goes by the name of “public transport” in Malta. It is proposed to integrate the various forms of transport, land and sea, national and regional, thereby ensuring that a wider area of Malta and Gozo is within easier reach. The government document lists nine reasons that have led to the present mess. It outlines 15 points on the basis of which a detailed plan for the reform of public transport in Malta is to be drawn up. Studies are still being carried out: On a newly-proposed network, on the type of vehicles to be used and a financial analysis of the proposals. It is planned that these would be available between August and October.

No mention has yet been made of cycling as a possible means of transport especially in the short distances involved between adjacent towns and villages. A reduction of cars on the roads through an increased patronage of public transport would increase road safety and make cycling a realistic means of transport. A healthier population could be a welcome result.

A gradual reform could have been initiated much earlier, nibbling away the resistance to change nurtured by the accumulated vested interests of those who, rather than offering a service to the community, prefer to focus on the status quo. The present mess is the result of state intervention at its worst: Subsidising the sector and permitting a free-for-all at the same time. The reform of the public transport sector has to put an end to all this.

The government’s proposed reform plan puts forward a number of valid suggestions. When all the studies have been concluded, it is assumed that the finalised reform plan will be subjected to an assessment to determine its environmental, social and economic impacts both when fully operational as well as during the transition period. The matter could be considered through a Strategic Environment Assessment (SEA) in terms of EU directive 2001/42 entitled On The Assessment Of The Effects Of Certain Plans And Programmes On The Environment. This EU directive ensures that, when plans and programmes whose implementation have a significant effect on the environment are proposed, these are subject to an environmental assessment. The proposed transport reform will, when fully implemented, result in positive environmental impacts. But it also needs to be ensured that any negative social impacts which may result are mitigated.

The SEA Directive, transposed into Maltese legislation in 2005, has one important objective. It aims to ensure that prior to the public consultation on a proposed “plan or programme” political decision-making is made more accountable for decisions that effect the environment. It requires the assessment of plans and programmes and through making the said assessment available for public scrutiny it creates the basis for better decision-making and the integration of environmental considerations in the process.

There should not be any difficulty in carrying out such an assessment. It is necessary in order that the information available for the public consultation exercise is complete. It is pretty obvious that a reformed public transport system in Malta would bring along substantial environmental benefits.

A proper public consultation however includes an analysis of the environmental and social impacts of the reform proposals made. All issues need to be quantified and be clear for the public to be able to digest. The Maltese public needs to be informed in detail not only as to what is being planned but also on all the impacts thereof throughout the implementation period.

Transport policy in Malta stands to gain a lot through the implementation of the SEA Directive. The exercise of political power through the formulation of plans and programmes for reform needs to be kept in check through informed public opinion. The tools are available. We only ignore them at our peril.