L-awtonomija amministrattiva tal-Parlament

Malta Parliament

 

Il-Parlament jerġa’ jiltaqa’ llum, wara l-waqfa għall-btajjel tal-Milied.

Fuq quddiem fl-aġenda tal-lejla hemm għad-diskussjoni abbozz ta’ liġi dwar is-servizz Parlamentari. Permezz ta’ din il-liġi, meta tkun approvata, l-Parlament ser jingħata l-awtonomija amministrattiva.

Din hi inizjattiva li ilha li bdiet is-snin, miż-żmien li kien Speaker Anton Tabone, imma ngħatat spinta kbira mill-iSpeaker Michael Frendo. L-iSpeaker attwali Anġlu Farrugia wassal il-proposta sal-punt tal-lum.

L-abbozz ta’ liġi jipprovdi għall-ingaġġ tal-impjegati tal-Parlament, li ser jkun separat minn dak tas-servizz pubbliku, kif ukoll jipprovdi għal budget tal-Parlament li jkun wieħed approvat mill-Parlament separatament mill-budget normali.

F’Settembru 2012, Tonio Borg li dakinnhar kien Ministru għall-Affarijiet tal-Parlament kien ħareġ White Paper intitolata : Il-Parlament Malti: Iktar Awtonomija Iktar Responsabbiltà.

L-awtonomija amministrattiva tal-Parlament hi pass fid-direzzjoni tajba. Xi darba ma tafx kif, forsi jirrealizzaw ukoll li ilu li wasal iż-żmien li l-membri parlamentari jeħtieġ li jkunu kollha fulltimers.

Imma issa drajna nimxu bil-mod. Fl-aħħar imma naslu ukoll!

Qed tagħqad u George Abela qiegħed il-Peru

Il-Membri Parlamentari Jefffey Pullicno Orlando u Franco Debono qed jgħidu li l-President tar-Repubblika jkun ġustifikat illi jibgħat għall-Avukat Lawrence Gonzi, Prim Ministru, biex jara li dan jagħmel verifika dwar jekk għadux igawdi l-appoġġ tal-Parlament.

Imma l-President tar-Repubblika George Abela dan ma nistax jagħmlu minħabba li qiegħed għal missjoni l-Peru.

L-Onorevoli qed jirreferu għall-provedimenti kostituzzjonali li l-Prim Ministru j/tkun dik il-persuna minn fost il-membri tal-Parlament li tgawdi l-appoġġ tal-maġġoranza tal-membri parlamentari. Għax fil-waqt li l-parlament huwa elett għal ħames snin il-Gvern qiegħed hemm sakemm ikollu l-fiduċja tal-Parlament!

Issa Franco qal li meta l-Eżekuttiv tal-PN ikkundannah, dan għamlu fl-assenza tiegħu. B’hekk inkisru d-drittijiet tiegħu. Jekk mhux ser jittrattawħ “sewwa” u jirrevedu l-kundanna tiegħu huwa jkollu jikkunsidra mill-ġdid il-posizzjoni tiegħu fil-PN.

Qalilna ukoll li b’Austin Gatt fil-Kabinett ma jistax jappoġġa l-Gvern. L-anqas il-budget ma jista’ jappoġġa.

Issa fir-realta tant qal affarijiet li kont insejt li meta bdiet l-istorja kollha kien qalilna ukoll li lest jappoġġa lil kulħadd ħlief lil Lawrence Gonzi.

Il-kobba issa qed titħabbel. Jekk tagħqad waqt li George Abela jkun għadu l-Peru ikollu jersaq fin-nofs is-Sur Anton Tabone, Aġent President.