Il-każ tal-isptar ta’ Frank : jidħol l-Awditur Ġenerali

(updated)

Għadni kif qrajt fuq di-ve li l-Gvern ser jibgħat il-ftehim dwar l-isptar St Philip għand l-Awditur Ġenerali biex ikun eżaminat il-proċess kollu.

Di-ve jghidilna :

“The Government has announced its intention to submit the contract to the Auditor-General for a full review and evaluation of the process regarding the leasing of St Philip’s Hospital.

The report that will be drawn up by the Auditor-General will then be presented to the Public Accounts Committee for full parliamentary scrutiny.”

Tajjeb. Pass il-quddiem. Ma kellux għalfejn jistenna daqshekk biex jieħu dan il-pass.

It-Times tippubblika l-istorja kollha u din tinkludi d-deċizjoni li l-kuntratt tal-kirja xorta ser ikun iffirmat. Ir-raġuni mogħtija hi in-nuqqas ta’ sodod fl-isptar. Ir-raġuni reali hi l-bejgħ b’subbasta tar-residenza ta’ Frank Portelli li kellha issir il-ġimgħa d-dieħla kif fissirt f’post ieħor f’dan il-blog.

Nistennew x’ser jiġri iktar.

Time 2BFrank

In-negozjati dwar il-bejgħ/kiri tal-isptar St Philip’s ftit li xejn hu magħruf dwarhom. Għax saru fil-kwiet u ħlief lejn l-aħħar ftit li xejn kien hemm paroli dwarhom. Hu diffiċli ħafna li issib informazzjoni. Imma ftit sibt ukoll.

Nhar l-4 t’Ottubru 2012  t-Tribunal Għat-Talbiet iż-Żgħar taħt id-direzzjoni tad-Dottoressa Yana Micallef Stafrace tat deċiżjoni fit-talba numru 1515/2010 bejn żewġ kumpaniji: Icon Studios Limited (C 26538) u Golden Shepherd Group Limited (C 14949). Ta’ l-ewwel kienet rappreżentata mill-Avukat Ġeġe Gatt iben Austin Gatt. Tat-tieni rappreżentata mis-CEO tal-Isptar St Philip’s, t-Tabib Frank Portelli.

Il-każ kien dwar ammont żgħir (€1663.80) li Ġeġe ried lill-Frank iħallas ta’ xogħol fuq website li kien għamillu wara li kienu iltaqgħu u ftehmu dwar dan fil-Lukanda Westin Dragonara nhar it-23 ta’ Diċembru 2009! Id-deċiżjoni kienet favur Ġege. Frank kien ordnat iħallas l-€1663,80 bl-interessi.

Ta’ interess fid-deċiżjoni hemm dan il-paragrafu enumerat bin-numru 7 :

“Wasalna fl-1 ta’ Marzu 2010 ……………… u Dr. Portelli qed isemmi n-negozjati li kellu mal-Gvern li kienu ilhom għaddejjin għal-18-il xahar u li kien għadu jittama f’konkluzjoni.”

Mela issa nafu li in-negozjati bdew madwar sitt xhur wara l-elezzjoni ta’ Marzu 2008 u 18-il xahar wara (f’Marzu 2010) kienu għadhom għaddejjin.

In-negozjati bdew sitt xhur wara l-elezzjoni tal-2008.

Nafu x’kien l-impenn ta’ Frank fl-2008 f’Villa Arrigo jassisti lil Gonzi fil-ġirja tiegħu wara n-nagħaġ li intilfu!

Fid-dawl ta’ dan kolli l-Gvern għandu obbligu ikbar li jwieġeb ħafna mistoqsijijiet dwar l-isptar St Philips. Hemm bżonn ta’ tweġibiet ċari dwar kemm l-isptar St Philips jaqdi l-ħtiġijiet tad-Dipartiment tas-Saħħa u kemm ġew meqjusa sewwa l-alternattivi.

Fl-assenza ta’ tweġibiet ħadd m’għandu jagħti tort lill-ħadd li jikkonkludi li l-ftehim li jidher li huwa konkluż huwa ħlas minn fondi pubbliċi għall-ħidma f’Villa Arrigo fl-interess tal-Partit Nazzjonalista lejlet l-elezzjoni ġenerali ta’ Marzu 2008.

L-Awditur Ġenerali għandu jeżamina sew x’ġara.

Il-Parlament għandu bżonn jistenbaħ ftit!

Its time 2BFrank.

A step in the right direction

The presentation by maverick MP Franco Debono of a motion requesting that Parliament and the Auditor General should examine the proposal that government takes over St Philip’s Hospital is a step in the right direction.

The decision for government to take over the private hospital was taken after negotiations between auditing firms representing government and the hospital owners concluded terms for an eight year lease with the option to purchase. No call for tenders was issued. The hospital owner however issued a call for an expression of interest in the acquisition of the hospital.

There are various matters which the Auditor General should examine.

First: is the proposed takeover of St Philip’s Hospital value for money or is it a political gimmick on the eve of general elections?

Second : isn’t the proposal to take over St Philip’s Hosptal just a confirmation of bad planning involved in the development of Mater Dei Hospital which has resulted in its being too small for the country’s needs so soon after being finalised?  Who was responsible for the Mater Dei brief which has resulted in wards bursting at the seams and  hospital corridors being transformed into wards? Who will shoulder political responsibility for this failure?

Third: is it right for government to negotiate with those who are in breach of the Companies Act through non-submission of audited accounts for a number of years?

Four companies are involved in St Philip’s Hospital. All of them have not submitted audited accounts for a number of years as can be noted through the list of documents available online  at the Registry of Companies. The Golden Shepherd Group Ltd   (C 14948) has last submitted its audited accounts on July 15, 2008. Private Health Investment Ltd (C 24386) has last submitted its audited accounts on February 1, 2007. Medicaid Ltd (C 5283) has last submitted its audited accounts on September 14, 2007. Biomed Laboratory Ltd (C 14303) has last submitted its audited accounts on October 12, 2007.

The Golden Shepherd Group is owned by Frank Portelli, Private Health Investment Ltd and Medicaid Ltd.  Private Health Investment Ltd is owned by Medicaid Ltd and Biomed Laboratory Ltd.  Medicaid Ltd is owned by Frank Portelli whilst Biomed laboratory Ltd is owned by Frank Portelli and Medicaid Ltd.

I await the Auditor General’s conclusions!   I also look forward to Dr Frank Portelli’s comments on government’s health policy and its implementation.

first published on di-ve.com Friday 12 October 2012

Bizzilla ta’ Malta

Il-ftehim konkluż dwar l-isptar St Philip bil-fors ikun soġġett għal-lenti politika. Dan għal diversi raġunijiet.

Il-ftehim qed isir lejliet l-elezzjoni ġenerali ftit snin wara li fetaħ l-isptar Mater Dei li fih intefqu flejjes kbar: il-miljuni. Qed isir ma persuna politika (it-Tabib Frank Portelli) li hu kritiku ħafna tal-politika tas-saħħa tal-Gvern. Dan waħdu jqajjem il-mistoqsija jekk il-kritika tat-Tabib Frank Portelli kienitx motivata biss min-nuqqasijiet fis-sistema tas-saħħa jew inkella jekk il-ħtieġa li jinħoloq suq għall-isptar tiegħu kienx motiv addizzjonali importanti!

Irridu naraw jekk il-kritika li kienet għaddejja mit-Tabib Frank Portelli fuq diversi stazzjonijiet tal-televiżjoni issa hux ser tkompli, inkella hux ser ikollna pawsa twila.

It-tieni osservazzjoni hi dwar il-fatt li ma ħarġitx sejħa għall-offerti. Intqal li ir-regolamenti finanzjarji jeżentaw lill-Gvern minn obbligu bħal dan f’każ ta’ kiri jew xiri ta’ propjeta’. Jekk dan hux minnu ma nafx.

Fl-opinjoni tiegħi ma jagħmilx sens li għal xiri ta’ oġġetti jew servizzi mill-Gvern għall-valur ta’ madwar €5,000 trid tinħareġ sejħa għall-offerti (tender) dwarhom imma l-infieq ta’ miljuni fil-kiri/xiri ta’ sptar m’hemmx dwaru l-istess ħtieġa!

Dan il-ftehim għall-kiri/xiri tal-isptar St Philip jidher li inħadem bizzilla għal ċirkustanzi partikolari.

Jipprova jsolvi l-problema tan-nuqqas ta’ sodod fl-isptar Mater Dei. Imma jidher li ser jirriżolvi ukoll il-problemi finanzjarji konnessi mal-isptar. Sptar li ilu magħluq ftit.

Intqal fil-gazzetti ta’ dawn l-aħħar ġimgħat li hemm diversi kredituri li qed jiġru wara flushom, biex jitħallsu tas-servizzi/materjal u oġġetti ta’ natura medika li biegħu lill-Isptar. Il-ftehim jidher li ser jagħmilha possibli li jitħallsu l-kontijiet u jnaqqas l-uġiegħ ta’ ras ta’ sid l-isptar. Forsi jkun jista’ jevita ukoll xi talba għall-bejgħ bis-subbasta!

X’kontijiet hemm pendenti m’huwiex magħruf għax l-audited accounts tal-kumpaniji assoċjati mal-isptar St Philip għal dawn l-aħħar snin jidher li ma ġewx ippreżentati lir-reġistratur tal-kumpaniji.

Biex inkun ċar m’hux qed nitkellem dwar korruzzjoni. Qed nitkellem iżda dwar tmexxija ħażina (bad governance).

Sadanittant nistenna lill-ġurnalisti investigattivi li jitfgħu izjed dawl fuq il-kaz.

Probabilment li ser nibqa’ nistenna!

Frank Portelli : il-mument tal-verita’

Il-Gvern jagħmel sew jekk isib mod kif jista’ jagħmel użu bl-aħjar mod tal-faċilitajiet tal-Isptar St Philip’s, propjeta’ tat-Tabib Frank Portelli.

Biex jagħmel dan iżda għandu l-obbligu li jsegwi r-regoli finanzjarji. Fosthom li jrid joħroġ tender pubblika. Minkejja li jidher li n-negozjati mat-Tabib Frank Portelli jinsabu fi stadju avvanzat tant li bdew ħerġin id-dettalji fil-gazzetti s’issa ma ħarget l-ebda tender pubblika. Ħarġet biss expression of interest f’isem il-kumpanija reġistrata bħala sid l-isptar. Sid l-isptar talab sottomissjonijiet minn min hu interessat li jieħu l-isptar f’idejh!

M’għandi l-ebda dubju li t-Tabib Frank Portelli jkun irid li jsir kollox above board.  S’issa jidher li hu mexa sewwa imma l-Gvern għal darba oħra miexi b’disprezz lejn ir-regoli finanzjarji.

Dejjem hekk jagħmel il-Gvern lejliet l-elezzjoni. (Id-darba l-oħra kien imiss lill-MEPA għal bosta irregolaritajiet lejlet l-elezzjoni!) Dan hu ħażin u għandu jkun it-Tabib Frank Portelli l-ewwel wieħed li jsemma’ leħnu fuq hekk. Wara kollox kien Frank li kontinwament semma’ leħnu kontra l-irregolaritajiet.

Jiena naf lil Frank bħala persuna serja. Nittama li ma jiddiżappuntanix.

Għal Frank dan hu l-mument tal-verita!