Small is beautiful in water policy

The press was recently briefed that the sewage treatment plant at Ta’ Barkat in Xgħajra will be commissioned shortly. Treating around 80 per cent of sewage produced in Malta it has the capacity to process 50,000 cubic metres of sewage daily. It is one of three plants, the other two being at Iċ-Ċumnija, limits of Mellieħa and at Ras il-Ħobż, in Gozo.

When the plant at Ta’ Barkat is in operation, Malta will at last be in line with the Urban Waste Water Directive of the EU. In addition, it will also be honouring another commitment entered into in terms of the protocol on pollution from land-based sources forming part of the United Nations Mediterranean Action Plan.

Without in any way belittling the efforts and expense entered into, it is to be stated that all three sewage treatment projects mentioned above ignore the potential reuse of the treated sewage effluent and discharge it directly into the sea.

The siting of the three plants is itself indicative of the fact the whole exercise has only been considered as an “end of pipe solution” to marine pollution through the discharge of untreated urban waste water. What was considered as a problem could instead have been viewed as an opportunity to redefine Malta’s approach to the management of water resources.

It was unfortunately very late in the day the government considered the possibility of redefining its approach.

Two years ago, on March 4, 2009, during the inauguration of the Mellieħa sewage treatment plant it was announced that studies would be carried out on the possible use of the treated sewage effluent for agricultural purposes as an alternative to its being discharged into the sea.

Studies should have been carried out before the design of the sewage treatment plants and not when two had already been completed and financial commitments on the third had been made.

Proper studies prior to the formulation of the design brief would have led to a different strategy and, consequently, to an alternative infrastructure.

If a decision on the reuse of treated sewage effluent is now arrived at, a distribution system will have to be introduced to transport the treated water from the sewage treatment plants to the point of use.

This cost could have been avoided by introducing small treatment plants directly at the points where the treated effluent needs to be used.

The above has been countered by a statement which emphasised there is no demand for treated sewage effluent by the agricultural community. This, I submit, is due to the fact that the agricultural community (and others) are today more than amply satisfying their requirements using boreholes to tap the water table.

The recent decision of the Malta Resources Authority to meter all boreholes (even if taken very late in the day) could be a first step to introduce some sense in the management of Malta’s groundwater. The next step would undoubtedly be the decision as to the quantum of payments to be made by whosoever extracts water from the water table.

Offering the use of treated sewage effluent as an alternative water source for agriculture purposes could be an acceptable alternative to extracting groundwater if the water so produced is adequately treated to acceptable standards.

The first use of treated sewage effluent for agricultural purposes in Malta was carried out in the mid-1980s as a result of the commissioning of the Sant’Antnin sewage purification plant at Wied iz-Ziju, limits of Marsascala. Although large tracts of agricultural land were as a result irrigated for the first time, there were complaints on the quality of the treated effluent produced and, subsequently, also on the quality of the agricultural products originating from the area. Technology has made substantial leaps since the 1980s and, in addition, I hope experience garnered throughout the years would be put to good use.

It is also pertinent to draw attention to research carried out by hydrologist Marco Cremona. This research project carried out at Għajn Tuffieħa in conjunction with the Island Hotels Group and the Department of Public Health developed a water recovery and reuse system for use in hotels and large scale commercial buildings.

In the early 1970s, Ralph Schumacher had advocated that “small is beautiful”. Applying Schumacher’s dictum to water policy in Malta could have led to considering a network of small sewage purification plants spread all over the islands to cater for the use of non-potable water. At the end of the day, I have no doubt the cost of such an approach would not have exceeded that of the three sewage purification plants. And we would have large quantities of second-class water available for use at no expense.

This is what the politics of sustainable development could deliver to governments which practise what they preach.

Published in The Times of Malta on March 5, 2011 

Ilma li qed jintrema

wwtp04

Fausto Majistral, li b’mod anonimu jikteb fil-blog intitolata Malta, 9 Thermidor il-bieraħ għoġbu jsemmini fil-post tiegħu intitolat Muscat’s proposal to reduce your bills.

 

Huwa hu jirriproduċi l-proposti li l-Kap tal-Opposizzjoni għamel waqt id-diskussjoni dwar il-budget fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, u wara jikkummenta fuqhom qal hekk :

 

The country produces 20,000,000,000 litres a year which is treated and thrown away in the sea. We should invest in system that enables us to reuse this water. This would lead to the production of more water and waste less energy.

I don’t know the source of this number and 20 billion litres of water seems to be a little overestimated. The subject is often a matter of complaint on the blog of Carmel Cacopardo (see, for example, here) which complaints often neglect two points. First, that the water from sewage treatment plants would need a polishing plant to render it useful even for agricultural purposes by, amongst other things, removing the salt content. Second, never underestimate the difficulties of getting water to agricultural sites were it is needed. Both points of concern require investment hence money.

 

Il-kummenti ta’ Fausto Majistral juru li m’huwiex infurmat sewwa. La semmieni, ħa nispjegalu ftit.

L-ewwel nett : iċ-ċifra ta’ 20 biljun litru ilma. Minn fejn ġieb din iċ-ċifra l-Kap tal-Opposizzjoni ma nafx. Imma fuq il-fact files tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma hemm miktub li matul il-perjodu Awwissu 2006-Lulju 2007 ġew prodoti 30,306,179 metri kubi ta’ ilma għall-konsum,  ċjoe ftit iktar minn 30 biljun litru. Jiġifieri ċ-ċifra tal-Kap tal-Opposizzjoni hi pjuttost ftit konservattiva !

It-tieni : Fausto jgħid li jiena qiegħed ninjora żewġ punti, li l-ilma jeħtieġ iktar tindif (polishing) biex ikun jista’ jintuża u li dan jiswa l-flus. Jgħid ukoll illi hemm spiża  kbira  biex l-ilma jitwassal għaż-żoni agrikoli fejn jista’ jintuża.

It-tweġiba lill-Fausto hi waħda sempliċi. Il-proġett tat-tisfija ta-drenagg kien iddiżinjat sempliċiment bħala wieħed biex ikun jista’ jintefa ilma mhux maħmuġ fil-baħar – obbligu li Malta daħlet għalih mhux biss bħala riżultat tas-sħubija fl-EU iżda ukoll bħala firmatarja ta’ wieħed mill-protokolli tal-Konvenzjoni ta’ Barcellona ! Setgħa kien ddiżinjat b’mod differenti, b’mod li jagħti każ ir-realta’ Maltija ta’ nuqas ta’ ilma u li per konsegwenza kull qatra li hawn jeħtieg li nieħdu ħsiebha. Jeżistu impjanti ferm iżgħar minn dawk li qed jintużaw f’Malta li kienu jkunu addattati biex l-ilma jkun ippurifikat fiż-żoni agrikoli mill-ewwel, viċin fejn hu meħtieġ l-ilma. B’hekk kienu jkunu evitati l-ispejjes li qed jgħid Fausto kif ukoll jinqata’ l-użu tal-ilma li qed jittella mill-pjan permezz tal-boreholes.

Dwar l-ispejjes biex l-ilma jkun ippurfikat iktar, dawn diġa saru. Fil-fatt f’dikjarazzjoni li għamlet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u ppubblikata fuq Di-ve News  nhar it-2 ta’ Lulju 2008 jingħad hekk dwar l-impjant f’Għawdex :

“ …… the treatment plant has an existing potential to further treat the effluent using sand filtration and chlorination up to irrigation standards. ……………” 

Is-sekwenza tal-artikli li dehru fuq di-ve news hi din :

1 ta’ Lulju 2008 : AD calls for transparency in public tendering

2 ta’ Lulju 2008 : WSC defends sewage technology 

7 ta’ Lulju 2008 : AD insists treated water has value

Tista’ tara ukoll is-segwenti artikli f’dan il-blog :

4 ta’ Lulju 2008 : L-ilma mormi l-bahar

7 t’Ottubru 2008 : Impjant iehor ghat-tisfija tad-drenagg fil-Mellieha 

Impjant ieħor għat-tisfija tad-drenaġġ fil-Mellieħa

 

Tlesta impjant iehor għat-tisfija tad-drenaġġ. It-tieni wieħed minn tlieta. Qiegħed fil-Mellieħa fl-inħawi ta’ Popeye Village. Jgħidulu Anchor Bay. Iżda mill-Mellieħin magħruf bħala l-Prajjiet !

Bħalma ġara fil-każ tal-impjant t’Għawdex, l-ilma msaffi qed jintefa l-baħar. Ftit il-fuq, fiċ-Ċirkewwa hemm imbagħad impjant tal-RO (Reverse Osmosis) li jerġa’ jiġbor l-istess ilma mill-baħar biex jippreparah ħalli jkun tajjeb għax-xorb. L-istess jiġr ftit kilometri l-isfel, f’Għar Lapsi, fejn hemm impjant iehor tal-RO !

Hemm bżonn naħsbu ftit iktar fil-fond bħala pajjiż fuq il-politika dwar l-ilma. Ma nistgħux nibqgħu nħarsu sa mneħirna. Din tal-impjanti tat-tisfija tad-drenaġġ fl-opinjoni tiegħi hi biċċa xogħol oħra li saret minn sieqha. Min fassal is-sistema ikkunsidra biss li l-ilma li jintefa l-baħar ma jniġġisx. Allura fil-prattika waħħal filter fit-tarf tas-sistema tad-drenaġġ. Din insejħula “end of pipe solution“.

Kien hemm bżonn ftit iktar ħsieb. Fi ftit kliem kien hemm bżonn li jinstab mezz utli għall-ilma msoffi. (Probabilment li biex ikun jista’ jintuża l-ilma jkollu bżonn jgħaddi minn iktar proċessi biex jitnaddaf iżjed u dan b’mod li jkun tajjeb għall-użu ppjanat.)

Pajjiż ieħor, Singapore, għandu problemi li jixbħu lil tagħna dwar l-iskarsezza tal-ilma. Fi ftit snin oħra jagħlqihom iż-żmien stabilit f’wieħed mit-trattati li għandhom mal-Malasja biex tipprovdihom bl-ilma tajjeb għax-xorb. Il-Malasja hi lesta li ġġedded dan it-trattat imma bi prezz finanzjarju għoli hafna. Il-politiċi ta’ Singapore fasslu pjan li tul medda ta’ snin jissostitwixxu l-ilma impurtat mill-Malasja.

Dan ser jagħmluh fost ohrajn billi jieħdu ħsieb jiġbru iktar l-ilma tax-xita kif ukoll billi l-ilma tad-drenaġġ jissaffa b’mod li jkun tajjeb għax-xorb.

U aħna f’Malta, fl-għerf kollu tagħna narmuh il-baħar. L-ispiza imbagħad tinġabar b’rati għola għall-konsum tal-ilma! Fl-istess ħin l–awtoritajiet iħallu lil min jiflaħ jieħu l-ilma tal-pjan u jbiegħu bil-bowsers !

Sakemm jibqa’ s-serq tal-ilma tal-pjan u l-bejgħ tiegħu bil-bowsers ħadd m’hu ser jitħajjar jibda jagħmel użu mill-ilma tad-drenaġġ imsaffi. Għax, ngħiduha kif inhi : għalfejn tħallas għal dak li tista’ tieħu bl-irħis jew tant aħjar b’xejn !

Raqda Twila

 

 

 

impjant tar-riciklagg tad-drenagg 

 

 

 

Tħabbar li ġie iffirmat il-kuntratt biex jinbena l-impjant li bih ser jissaffa d-drenaġġ ħalli dan meta jintefa’ l-baħar ma jniġġisx. B’hekk Malta tkun qed tagħti kontribut lejn baħar Mediterran iktar nadif, kif ukoll tkun konformi mad-direttiva tal-EU li tistabilixxi l-minimu meħtieġ minn kull pajjiż dwar il-mod kif jittratta d-drenaġġ.

 

Din il-miżura hija magħrufa bħala “end of pipe solution”. Jiġifieri qed inżidu xi ħaġa mas-sistema bħal meta imwaħħlu “filter”.

 

Il-qasam tad-drenaġġ ma nistgħux bħala pajjiż nibqgħu nqiesuh biss bħal ilma maħmuġ li intuża u ma għandniex bżonnu iktar. F’pajjiż fejn għandna nuqqas kbir ta’ ilma, l-ilma tad-drenaġġ huwa wieħed mis-sorsi tal-ilma li ma nistgħux nitilfu iktar. Li l-ilma jissaffa huwa tajjeb. Iżda li dan l-ilma jintefa l-baħar wara li jissaffa huwa ħażin. Pajjiżi oħra jagħmlu użu minnu u jipproduċu ilma li huwa aħjar minn dak tal-vit.

 

Sadanittant aħna bħala pajjiż naħlu l-ftit riżorsi li għandna. Ilma tad-drenaġġ imsaffi mormi l-baħar. Ilma tal-pjan jittieħed b’xejn minn kull min għandu l-boreholes. L-ilma tax-xita fid-drenaġġ jew fit-toroq bla ma jinġabar.

 

Hemm bzonn li l-Awtorita’ dwar ir-Riżorsi tqum waħda mir-raqda li ilha fiha żmien u tara li l-ilma kollu li għandu l-pajjiż ikun użat sewwa. La jintrema u l-anqas jinsteraq. 

L-ilma mormi l-baħar

 

 

 

 
 

 

 

Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma (KSI) taħseb li d-drenaġġ ippurifikat m’għandux valur ekonomiku. Ħadd ma jrid iħallas għalih. Jidher li għalhekk hemm l-arranġament li l-ilma msoffi jispiċċa l-baħar.

 

Dan huwa riżultat tal-inkompetenza tal-awtoritajiet li ħallew aċċess inkontrollat għall-ilma tal-pjan permezz ta’ boreholes illegali mifruxin ma’ Malta kollha. Din hi responsabbilta tal-Awtorita Maltija tar-Riżorsi iżda għal snin twal kienet ukoll responsabbilta tal-KSI.

 

Jekk l-awtoritajiet tul is-snin ippermettew it-teħid tal-ilma tal-pjan b’xejn permezz ta’ boreholes illegali, m’huwiex ovvju illi ħadd m’hu lest li jħallas biex juża l-ilma irriċiklat ? Jekk tista’ liberament tinqeda b’xejn tkun baħnan jekk tħallas !

 

Il-KSI tidher li assumiet li m’huwiex ser ikun hemm bdil fis-sitwazzjoni u għalhekk għażlet speċifikament is-siti għall-impjanti tad-drenaġġ fit-truf ta’ Malta fejn huwa iktar possibli li l-ilma msoffi jintrema l-baħar mil-ewwel. Dawn huma l-istess postijiet li minnhom kien (u għadu s’issa) jintefa d-drenaġġ fil-baħar. Li kieku taw każ li l-ilma seta jintuża kienu jintagħżlu siti iktar viċin iċ-ċentru tal-pajjiż biex dan ikun aċċessibli bla diffikulta fiż-żoni agrikoli kollha mingħajr il-ħtieġa ta’ ħafna spejjes addizzjonali.

 

Id-Direttiva tal-EU dwar id-drenaġġ [EU Wastewater Directive] tistabilixxi biss il-kwalita li l-ilma jrid ikollu qabel ma jintefa’ l-baħar. Ma toffri l-ebda gwida dwar x’jista’ jsir mill-ilma. Dak sta għalina f’Malta biex niddeterminawh. Meta tqies li madwar 60% tal-ilma tax-xorb f’Malta huwa prodott b’mod artifiċjali u bi spiża sostanzjali permezz tal-impjanti ta’ disalinazzjoni, huwa irresponsabbli li l-ilma prodott mill-impjant ta’ purifikazzjoni tad-drenaġġ jitqies bħala xi ħaġa ta’ bla valur. Qed nitkellmu dwar xi ħaġa (l-ilma) li f’pajjiżna dejjem kienet skarsa.

 

Mhux il-bogħod il-jum meta bħala riżultat ta’ iktar tnaqqis fl-ilma tal-pjan, kif ukoll bħala riżultat tal-miżuri li Malta trid tieħu biex timxi mal-EU Water Framework Directive ser ikun neċessarju li jkun ikkunsidrat li l-ilma prodott mill-impjanti tal-purifikazzjoni tad-drenaġġ fix-Xgħajra u ċ-Ċumnija tal-Mellieħa ikun użat. Imbagħad ser ikun hemm min jirrealizza illi l-impjanti tar-riċiklaġġ tad-drenaġġ qegħdin il-bogħod wisq. Imbagħad ser ikun hemm min jargumenta li l-ispiża biex ikun trasportat l-ilma hi għolja wisq.

 

Din hi inkompetenza amministrattiva. Min ser jassumi r-responsabbilta’ ?

Inħarsu l-Ambjent : għax hekk tajjeb u għax jaqblilna !

 

 

 

Il-messaġġ kontinwu li qed twassal AD f’dawn il-jiem huwa li l-ħarsien tal-ambjent hu stument biex intejbu l-kwalita’ tal-ħajja tagħna lkoll.

 

Li nifhmu illi huwa meħtieġ illi ma naħlux elettriku u ilma huwa biss wieħed mill-issues. Nisħqu fuq illum iktar mill-bieraħ għax is-suġġett huwa attwali minħabba fiż-żieda fil-prezzijiet kif ukoll minħabba fiż-żieda fis-surcharge.

 

L-AD qed tinsisti li min ma jaħlix ikun ippremjat u min jaħli għandu jħallas sakemm jirrealizza li jaqbillu hu ukoll li juża r-risorsi bil-galbu.

 

Kif nistgħu ma naħlux ?

 

L-ewwel nistennew li jagħti eżempju l-Gvern. Għidna f’waħda mill-istqarrijiet tal-AD illi ma jistax ikun li l-impjanti tat-tisfija tad-drenaġġ wara li jkunu ppurifikaw l-ilma jarmu kollox il-baħar. Dan x’sens fih ? Veru li l-ilma ma jkunx għadu tajjeb. Imma veru ukoll li bi ftit investiment ieħor (ħdejn il-miljuni ġja investiti) jkun tajjeb ta’ l-inqas bħala ilma għat-tisqija. Il-Gvern fi ftit kliem qed jagħti eżempju ħażin.

 

It-tieni nistennew li min jimxi sewwa u juża r-risorsi bil-galbu jkun ippremjat mis-sistema.  Għalhekk qed nipproponu li min ikollu konsum baxx kemm tal-elettriku kif ukoll tal-ilma ikollu rati tas-surcharge (inkella t-tariffi meta dawn jinbidlu f’Ottubru li ġej) li jvarjaw skond l-użu. Min juża ftit ikollu rati baxxi ta’ surcharge u min juża ħafna jkollu rati għoljin. Mhux biss għar-residenzi iżda ukoll għall-użu kummerċjali.

 

Biex dan isir hemm bżonn li jkunu stabiliti benchmarks raġjonevoli permezz ta’ audits dwar l-użu tal-ilma u l-elettriku.

 

Hemm bżonn li min jiġġenera l-elettriku huwa permezz tal-pannelli fotovoltajci jew mtieħen żgħar tar-riħ jitħallas b’rata iktar għolja mill-Enemalta. Hekk jiġri f’pajjiżi oħra biex jinkuraġixxu lil min jagħti sehmu.

 

Hemm bżonn li min juża l-ilma tax-xita ikun eżentat mis-surcharge. Tafu għaliex ? Għax lill-pajjiż jiffrankalu :

1.      il-ħtieġa tal-produzzjoni ta’ l-ilma, inkluż l-elettriku li jintuża fl-impjanti tar-Reverse Osmosis,

2.      inaqqas l-ilma tax-xita mit-triq jew mid-drenaġġ, għax dan ikun qiegħed jinġabar fil-bir,

3.      jiffranka kwantita’ ta’ ilma li għalxejn jispiċċa fl-impjant tat-tisfija tad-drenaġġ, u allura l-elettriku meħtieġ biex dan jissaffa.

 

Jekk iktar nies jaħżnu l-ilma tax-xita fil-bir u jużawħ flok l-ilma li tipprovdi l-Korporazzjoni għas-Serviżżi tal-Ilma l-effett ikun enormi : għall-pajjiż u għall-but tiegħek. Il-pajjiż jiffranka l-miljuni u inti tiffranka l-mijiet.

 

 

Inħarsu l-ambjent ifisser kwalita’ tal-ħajja aħjar. Bil-flus iffrankati minn użu bil-għaqal tar-riżorsi jistgħu jsiru affarijiet oħra li bħalissa m’għandniex mezzi biżżejjed għalihom.