Representing the Green Vote

5500+ votes

After the Constitutional Court decided not to accept the PN’s petitions to reopen the counting process on the 8th and the 13th electoral districts it is clear that the Labour Party has elected 39 members of Parliament to the Nationalist Party’s 26.  This result has triggered a constitutional mechanism which ensures that the parliamentary seats assigned to candidates contesting the general elections on behalf of the PN correspond to the percentage of votes it obtained at a national level. This is a mechanism which restores proportionality and ensures that the proportion of parliamentary seats assigned to the PN and the PL corresponds to the votes which they obtained at first count stage. The Nationalist Party has been allocated four Parliamentary seats as a result of this constitutional mechanism bringing the total of its Parliamentary seats to 30.

This process of restoring proportionality is discriminatory as it has been applied to the Nationalist Party but at the same time it has ignored the 5506 votes which were obtained by Green candidates at first count stage. Using the same criteria which have been applied to the Nationalist Party the Greens should have been allocated one Parliamentary seat on the basis of the total number of votes polled.  This would be in addition to the Parliamentary seats already allocated.

Both the PN and the PL speak of their being tolerant of the views of others yet when push comes to shove they have ensured that the electoral system squeezes out all possible alternatives to a two party Parliament.  Every voter has the right to be represented, yet 5,500 voters are being deprived of this right.

The Maltese Parliament is known as the House of Representatives. Its 69 members represent 98.2% of the electorate. The other 1.8% are represented by Alternattiva Demokratika-The Green Party which through the application of a discriminatory electoral law is being obstructed from taking up its Parliamentary seat.

published on March 15, 2013 on di-ve.com

Is-7 ta’ Ġunju : biex insarfu r-rieda popolari

Illum is-7 ta’ Ġunju infakkru ġrajja meta l-poplu Malti qam. Għolla rasu u l-irvell li irriżulta wassal għal l-ewwel Parlament Malti.

L-Ispeaker Michael Frendo din is-sena għamel diskors meqjus dwar il-ħtieġa li l-Parlament jiffunzjona dejjem aħjar.  Michael, kif ilni nafu għal iktar minn 50 sena, ħa bosta inizzjattivi kemm ilu Speaker. Bħala riżultat tagħhom il-Parlament mexa aħjar. Kien hemm xi okkazjonijiet fejn iffaċċa diffikultajiet bħal meta kien hemm min sema’ lil Justyn Caruana d-Deputata Għawdxija tivvota mod u mhux ieħor. Inċident li wassal biex ġie mwaqqaf il-proċess tal-Kumitat Magħżul tal-Kamra li kien qed jiddiskuti bosta materji ta’ importanza. Materji li ilhom jiġu diskussi imma jidher li qajla hemm rieda li jiċċaqalqu. Għalhekk, naħseb jien, ma l-iċken opportunita ikun hemm min iħoss l-utilita’ li jwaqqaf il-proċess.

Is-7 ta’ Ġunju 1919 wassal lil missierietna biex fl-1921 eleġġew l-ewwel Parlament Malti. Kien Parlament b’ħafna kuluri:  4  partiti fl-Assemblea Leġislattiva u 3 minnhom fis-Senat.

Iż-żminijiet inbidlu u l-Partiti tal-lum li qegħdin fil-Parlament għad għandhom ħeġġa kbira għar-rappresentanza  proporzjonali, imma din il-ħeġġa qegħda hemm biss sakemm teffettwa lilhom. Għalhekk bagħbsu l-Kostituzzjoni diversi drabi biex jassiguraw li bejniethom jaqsmu. Imma qagħdu attenti li jieqfu hemm.

Infakkar għal darba oħra li Alternattiva Demokratika ippreżentat proposta quddiem il-Kumitat Magħżul tal-Kamra biex dak li ġie mbagħbas fil-Kostituzzjoni mill-PN u l-PL flimkien, jissewwa’ . Biex ir-rappresentanza proporzjonali tkun tapplika għal kulħadd. Mhux għalihom biss.

F’Malta għandna sistema elettorali li f’Marzu 2008 ippremjat lill-PN b’siġġu parlamentari extra għall-1580 vot li l-PN kellu iktar mill-PL fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Imma l-istess sistema elettorali tagħmilha possibli li t-3810 vot li ġiebet Alternattiva Demokratika ma jkunux rappreżentati.

Dan il-PN u l-PL ma jridux jibdluh.

Il-proporzjonalita’ m’għandhiex tibqa’ privileġġ tal-PN u l-PL iżda strument biex tissarraf ir-rieda popolari.

Fuq dan il-blog tista’ tara ukoll is-segwenti :

17/09/2008 : Electoral reform

21/06/2010 :  AD protests in Court on discriminatory electoral legislation

23/06/2010 : AD discusses electoral reform with Speaker Michael Frendo