Fil-Ħamsin Anniversarju tal-Indipendenza

Maltese Flag.versionC

F’Settembru, iktar tard din is-sena, Malta tfakkar il-ħamsin anniversarju tal-Indipendenza.

In vista tal-iżviluppi politiċi u ekonomiċi li għaddejjin bħalissa, jiena għandi l-informazzjoni li l-bandiera Maltija min-nhar il-21 ta’ Settembru 2014 ser tkun il-bandiera li tidher hawn fuq.

Bidu xieraq għal era  ta’ dipendenza u kolonjaliżmu ġdid.