Swiss cheese

Swiss cheese 2

Michael Falzon and Ninu Zammit, retired for some years from politics, are back in the news for the wrong reasons. Tax evasion and false declarations.

They have tried to give some explanations. Michael Falzon has attributed his accumulated investments in HSBC Geneve to his professional earnings from overseas clients between 1975 and 1985. Zammit went one further: in addition to professional earnings in approximately the same timeframe, he has stated that they have also accrued as a result of his land dealings.

It is news that Ninu Zammit had substantial earnings from his profession. Back in the 80s, in his income tax return he used to declare that he barely earned a minimum wage. Way back in the 80s a thick book used to be published by the Commissioner of Inland Revenue listing the income declared and the income tax paid in Malta by all taxable persons. I distinctly remember  that the book used to indicate that Ninu Zammit was one of the poorer chaps on the island then!

I do remember some years back reference to the company LENI Enterprises Co Ltd co-owned between Ninu Zammit and another member of his family. Maybe some enterprising journalist could carry out searches into the assets and liabilities of LENI Enterprises Co Ltd which could  possibly lead to some very interesting results.

Politics and dealings in land were never a good mix. History has proven time and again that such a mix generally produces the worst possible cocktail.

Both Falzon and Zammit have avoided criminal proceedings by making use of one of the amnesties launched over the years. By paying a fine and repatriating their Swiss funds they have been absolved of criminal action relative to tax evasion and infringement of currency rules.

Michael Falzon, when cornered,  admitted his role and in anticipation of the full story in the Sunday papers published his side of the story. Ninu Zammit, on the other hand, was arrogant and argued that his financial affairs were now in order and that as he was no longer in politics he should be left alone.

Both Falzon and Zammit occupied ministerial office. Falzon was minister for nine years between 1987 and 1996. Zammit was parliamentary secretary for nine years (1987-96) and a minister for another ten years (1998-2008). During these years, as from 1994, they filed annual declarations in terms of the Ministerial Code of Ethics supposedly declaring their assets. These declarations were filed in the Cabinet Office and subsequently the Prime Minister notified Parliament by presenting a copy of such declarations for its scrutiny.

It now results that Michael Falzon and Ninu Zammit through false declarations misguided Prime Ministers, Cabinet and Parliament.  No amnesty has or will absolve them of this.

Up till the time of writing, no public apology has been made by either Falzon or Zammit.

It is also unfortunate that so far, Parliament has no available remedy for  this serious breach of the Ministerial Code of Ethics by these two former Cabinet members.

Pending on Parliament’s agenda is a Bill entitled Standards in Public Life Bill. When approved into law this Bill will provide for the appointment of a Commissioner and a Standing Committee with the authority to investigate breaches of statutory or ethical duties of persons in public life.

In its present format, this Standards in Public Life Bill provides for investigations into ethical breaches such as those committed by Michael Falzon and Ninu Zammit only when the persons committing such breaches are still Members of Parliament.

Article 13 of the proposed Act in fact authorises the Commissioner for Standards in Public Life to examine declarations made pursuant to the Ministerial Code of Ethics. Unfortunately, the proposed Act does not contemplate action against former Members of Parliament.  Nor does it empower investigations on misdemeanours  going back more than two years.

Hopefully Parliament will revisit the Bill and amend it to empower the Commissioner and the Standing Committee to investigate similar cases. Falzon and Zammit should be made to pay for their false declarations to Cabinet and Parliament by being stripped of their Ministerial pensions. Anything less will make the Ministerial Code of Ethics resemble Swiss cheese.

published on The Malta Independent: 25th February 2015

Meta Michael Falzon u Ninu Zammit besqulna f’wiċċna

Minster's declaration

 

L-evazjoni tat-taxxa hi dejjem materja gravi. Jagħmilha min jagħmilha. F’kull żmien.

Imma l-evażjoni tat-taxxa li ammettew Michael Falzon u Ninu Zammit fi tmiem il-ġimgħa hi gravi ferm iktar. It-tnejn li huma, skond kif iddikjaraw lill-medja huma stess, għamlu użu minn amnestija li permezz tagħha ħallsu l-multi dovuti skond il-kundizzjonijiet ta’ dik l-amnestija. Il-multi li ħallsu ħelsuhom minn proċeduri kriminali għal dak li għamlu.

Imma hemm dnubiet ferm ikbar li la Michael Falzon u l-anqas Ninu Zammit għadhom m’għamlux pentitenza għalihom. L-anqas għad ma taw l-iċken indikazzjoni li jidmu minn dak li għamlu.

Mill-1994 lil hawn skond il-Kodiċi tal-Etika tal-Ministri u tal-Membri Parlamentari huma għamlu dikjarazzjonijiet dwar l-assi  li kienu jippossjedu. Bid-dikjarazzjoni tagħhom ta’ tmiem il-ġimgħa Michael Falzon u Ninu Zammit ammettew li għamlu dikjarazzjoni falza quddiem il-Kabinett u quddiem il-Parlament.

Dan hu dnub kbir kontra l-istituzzjonijiet demokratiċi tal-pajjiż. Bid-dikjarazzjoni falza li għamlu quddiem il-Kabinett u quddiem il-Parlament Michael Falzon u Ninu Zammit besqu f’wiċċ kull min wera fiduċja fihom.

L-inqas li nistennew hi apoloġija pubblika. Minflok ikollna ir-reazzjoni arroganti ta’ Ninu Zammit li iddikjara li (issa) għandu kollox regolari u  l-għaliex m’għadux fil-Parlament għandu jitħalla bi kwietu.

Min besaq f’wiċċ l-istituzzjonijiet demokratiċi tal-pajjiż m’għandu l-ebda dritt li jitħalla bi kwietu.

L-insistenza tal-PN biex tirriżenja Helena Dalli

Minister-Dalli-Minister-Mallia

 

Il-PN, permezz ta’ Ryan Callus, qed jinsisti li Helena Dalli għandha tirriżenja minħabba xi xogħol mhux kopert bil-permessi tal-bini fi propjeta ta’ Kumpanija ta’ żewġha Patrick, liema kumpanija iżda hi imniżżla fid-dikjarazzjoni tal- assi li Helena Dalli tippreżenta kull sena bħala Ministru.

Dak li qed jgħid Ryan Callus hu irregolarita’. M’hemmx dubju dwaru. Huwa responsabbli għal din l-irregolarita l-Management tal-kumpanija PADA Limited, sakemm il-propjeta’ tibqa’ tagħha. M’hiex xi ħaġa li qed tiġri l-ewwel darba. Sfortunatament hemm diversi li jaġixxu b’dan il-mod. L-ewwel jibnu u mbagħad jippruvaw jiksbu l-permess.

Il-punt iżda hu jekk Helena Dalli għandiex xi responsabilta’ għal dak li ġara. Jiena naħseb li l-Partit Nazzjonalista qed jitqanżaħ ftit mhux ħażin għax ma hemm l-ebda mod kif Helena Dalli setgħet kellha xi influwenza fuq il-każ la b’mod dirett u l-anqas b’mod indirett. Ma tistax u m’għandiex tiġi sfurzata terfa’ responsabbilta’ għal dak li għamel jew m’għamilx żewġha fix-xogħol normali tiegħu.

Ara kieku Helena Dalli kienet Direttur tal-kumpanija PADA Ltd il-każ kien ikun wieħed differenti. Imma imbagħad wara kollox din hi r-raġuni l-għaliex il-Kodiċi tal-Etika tal-Ministri jipprojibixxi lil Ministri u Segretarji Parlamentari milli jkunu diretturi ta’ xi entita’, tkun xi tkun, jew li jagħmlu xogħol ieħor waqt li jkunu qed jaqdu d-doveri Ministerjali tagħhom. B’hekk ikunu distakkati minn inċidenti bħal dawn.

Helena Dalli l-anqas ma għandha responsabbilta’ politika għall-ippjanar fl-użu tal-art. Li kellha responsabbilta’ bħal din il-posizzjoni tagħha kienet tkun waħda diffiċli biex tkun difiża.

Esaġerazzjonijiet bħala dawn da parti tal-Partit Nazzjonalista idgħajfu t-talbiet għal riżenja f’każi serji u ġustifikabbli bħal ma hu dak tal-Ministru Manwel Mallia. Għax ngħiduha kif inhi, f’dan il-pajjiż m’hawnx kultura ta’ riżenja. Il-politiku ma jħossx li għandu jerfa’ responsabbilta’ għall-oqsma li għalihom hu responsabbli. Meta imbagħad jitfaċċa  każ imġebbed u mqanżaħ bħal dan ta’ Helena Dalli,  l-PN ikun qed iwassal il-messaġġ li m’għandux idea x’inhu jgħid inkella li jinteressah biss fil-milage politiku.

Għax għalija hu ċar li fil-każ ta’ PADA Limited ma hemm l-ebda raġuni l-għaliex Helena Dalli għandha tirriżenja. Hemm min għandu jwieġeb, imma m’hiex hi iżda żewgha Patrick u l-MEPA.

F’dan is-sens hu pass tajjeb li l-Opposizzjoni talbet l-uffiċċju tal-Ombudsman biex jinvestiga l-każ dwar l-Ordni tal-Infurzar u kemm dan ġie jew ma ġiex osservat. Kien ikun ħafna aħjar kieku l-Opposizzjoni bdiet minn hawn flok qabdet tparla fil-vojt.