Dawk il-€25

enemalta.customer care

 

Kif kien mistenni, l-€25 li l-Enemalta ser tagħti lil uħud minn dawk li spiċċaw bla dawl iktar kmieni dan ix-xahar nisslu reazzjonijiet differenti.

Min qiegħed ifur bil-gratutudni u min hu ftit ċiniku dwar dan realment xi jfisser.

Mela l-Enemalta ser tħallas €25 lil madwar 8,000 familja bi spiża stmata li ser tammonta madwar €200,000. Il-familji effettwati huma dawk li damu iktar minn tnax-il siegħa bla elettriku.

Skond Konrad Mizzi, Ministru għall-Enerġija ma jeżistix dritt bil-liġi għal kumpens. Dan hu “ex gratia payment”. Jiġifieri id-deċiżjoni hi waħda ta’ darba li ttieħdet mill-Gvern għax dehrlu li hekk kien xieraq.

Issa apparti x’kienu l-konsiderazzjoni tal-Gvern biex wasal għal din id-deċiżjoni il-punt ta’ relevanza hu wieħed: l-affarijiet għandhom ikun hekk, jew għandu jkun hemm kumpens bi dritt?

Mhux fil-pajjiżi kollha l-istess imma hemm diversi pajjiżi li jeżisti d-dritt għal kumpens jekk l-operatur tas-sistema tal-enerġija għal xi raġuni, hi x’inhi, ma jkunx jista’ jwettaq l-obbligu tiegħu. Dejjem soġġett għal kundizzjonijiet raġjonevoli kif ukoll għal provi fuq il-ħsara li tkun saret. Anke’ s-sempliċi inkonvenjent għal iktar minn (per eżempju) sagħtejn jew tlett siegħat għandu jkun kumpensat, lil kulħadd.

L-inkonvenjent u l-ħsara, wara kollox, jiġu fuq kulħadd.

Malta fid-dlam …………kif tista’ ma tkunx pożittiv?

candlelight

Il-bieraħ fl-eqqel tal-istaġun turistiku, l-impjant tal-ġenerazzjoni tal-enerġija f’Delimara iddeċieda li jagħmel shutdown. Dlam ċappa ma kullimkien.

S’issa intqal li dan kien ikkawżat minn ħsara f’wieħed mill-units tal-ġenerazzjoni tal-elettriku f’Delimara kif ukoll minn splużjoni fiċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-elettriku fil-Marsa.

Naħseb li għadu kmieni biex ikun spjegat eżattament x’ikkawża dan kollu, pero hu ċar li dan qed jagħti l-agħar messaġġ possibli  fl-eqqel tal-istaġun turistiku.

Bla dubju ser jingħad li ħadd ma jista’ jagħti garanzija assoluta li ma jkunx hemm inċidenti. Dan hu veru. Pero hu veru ukoll illi pajjiżna għandu jkun ippreparat aħjar u inċidenti bħal dawn għandna nkunu ippreparati aħjar għalihom.

Tista’ tkun pożittiv meta Malta kienet totalment fid-dlam għal numru ta’ siegħat? Tista’ tkun pożittiv meta fl-eqqel tal-istaġun turistiku ajruplani bil-passiġġiera fi triqithom lejn Malta kellhom jinżlu fl-airports oħra fil-viċin?

Dan hu reklam ħażin għal Malta u dwaru ma nafx kif tista’ tkun pożittiv.

Ovvjament il-Ministru għal-Enerġija jrid jerfa’ ir-responsabbilta’ politka għal dak li ġara.  Biex inkunu pożittivi dwar dan ukoll, bla dubju l-Onorevoli Konrad Mizzi ser jispjegalna fis-siegħat li ġejjin kemm qiegħed jaħdem bla waqfien biex inċidenti bħal dawn ma jerġgħux jiġru.

Shame on You li tippretendi li jirreżenja l-Ministru!