Lejn politika marittima integrata

MaltaFish1

Huwa tajjeb li f’dawn il-jiem diversi esponenti tal-Gvern tkellmu dwar il-ħtieġa ta’ politika marittima integrata. Kliem f’dan is-sens intqal fil-kuntest tal-Jum Marittimu imfakkar b’attivitajiet diversi inkluż biż-żjara tal-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Marittimi w is-Sajd Maria Damanaki.

Hu floku li Malta bħala Gżira tagħti iktar importanza lill-baħar ta’ madwarna. Imma huwa daqstant importanti li nifhmu illi hu meħtieġ li jkun hemm politika marittima integrata fuq livell Mediterranu. L-istess bħalma l-Unjoni Ewropea tfittex li tintegra l-ħidma tagħha fid-Danubju, fil-Baltiku u riċentement fl-Atlantiku permezz ta’ makrostrateġija għal dawn ir-reġjuni huwa meħtieġ ukoll li l-ħidma fil-Mediterran tkun iktar integrata b’użu iktar iffukat tar-riżorsi allokati.

Huwa f’dan il-kuntest li fil-ġranet li għaddew għan-nom ta’ Alternattiva Demokratika tlabt li l-MEUSAC jiddiskuti din il-materja. Għax filwaqt li Malta tagħmel sewwa li tfassal u tiddiskuti politika marittima integrata hu meħtieġ li din il-politika tirrispondi għal dak li qed jiġri madwarna.

Fost l-issues injorati tul is-snin u li dwarhom ktibt diversi drabi hemm dak tal-kriminalita’ organizzata Taljana u l-mod kif tul is-snin għerrqet fil-Mediterran mat-42 vapur bi skart tossiku u jew nukleari. L-impatt ta’ dan hu enormi.

Tajjeb li niftakru li madwar 60% tal-ilma li nixorbu jiġi mill-baħar. Il-baħar jipprovdi l-għejxien tas-sajjieda tagħna. Hu parti importanti ukoll mill-prodott turistiku ta’ Malta.

Ghalhekk hu xieraq li nagħtu iktar importanza lill-issues marittimi. Hi opportunita unika biex ikunu integrati flimkien il-politika ambjentali u l-politika ekonomika. B’dan il-mod pajjiżna jista’ jibbenefika bil-bosta minn dik li tissejjaħ il-blue economy.

Inqas ħsejjes

 aircraft

 

 

Jiena u Arnold Cassola dalgħodu iltqajna mas-Sindku u uħud mill-kunsilliera tal-Kunsill Lokali ta’ Birżebbuġa. Iddiskutejna kif il-komunita ta’ Birżebbuġa hi effettwata mill-Port Ħieles u mill-ajruplani li jinżlu lejn l-ajruport tal-Gudja minn fuq Birżebbuġa.

 

Alternattiva Demokratika tappoġġa lill-Kunsill Lokali ta’ Birżebbuġa huwa u jfittex soluzzjoni għal dawn l-impatti.

 

L-ewwel nett ngħid li kemm l-ajruport kif ukoll il-Port Ħieles huma essenzjali għall-ekonomija Maltija. Imma dan ma jfissirx illi għax dawn iż-żewġ entitajiet jiġġeneraw ix-xogħol allura nistgħu bħala pajjiż nagħlqu għajnejna għall-impatti li jiġġeneraw. Irrid ngħid li bi ftit ħsieb l-impatti fuq ir-residenti jistgħu jiġu mitigati.

 

Ser nillimita ruħi għall-ħsejjes ġenerati (acoustic pollution).

 

Il-Port Ħieles jiġġenera bosta ħsejjes kemm bin-nhar kif ukoll bil-lejl. L-inżul ta’ l-ajruplani minn fuq Bengħajsa għal fuq iż-żona residenzjali Tal-Papa ukoll jiġġenra ħafna ħsejjes minħabba li l-ajruplan ikun viċin li jmiss l-art. Tant ikun viċin li mill-art ikun possibli li jinqara n-numru ta’ registrazzjoni tiegħu !

 

Irrid ngħid li matul dan l-aħħar żmien kien hemm żvilupp posittiv mid-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili u dan billi fin-Noise Abatement Procedures tiegħu ifittex illi matul is-siegħat ta’ bil-lejl (11pm sas-6am) kull meta jkun possibli ma jawtorizzax li ajruplani jgħaddu minn fuq Birżebbuġa. Jiena infurmat li l-unika eċċezzjonijiet iseħħu meta l-qawwa u/jew d-direzzjoni tar-riħ ma jippermettux l-użu ta’ rota alternattiva.

 

Huwa neċessarju li l-ħsejjes li niġġeneraw ikunu regolati. Il-Gvern diġa għamel pass żgħir il-quddiem meta permezz ta’ avviż legali ppubblika regolamenti dwar is-siti ta’ kostruzzjoni li fihom fost oħrajn illimita l-ħoss massimu li jista’ jkun ġġenerat sa kilometru l-bogħod minn post residenzjali.

 

Jeħtieġ li nimxu iktar il-quddiem u nassiguraw li l-ħsejjes li niġġeneraw jonqsu għall-ġid ta’ kulħadd.

 

Bħala l-ewwel pass hemm id-Direttiva tal-Unjoni Ewropea (Direttiva 2002/49 tal-25 ta’ Ġunju 2002) intitolata Directive on the Assessment and Management of Environmental Noise.  Il-Gvern Malti waqa’ tlett snin u nofs lura u fil-fatt jidher li għadu ma bediex jimplimenta din id-Direttiva.

 

Għalhekk f’isem Alternattiva Demokratika fil-MEUSAC (Malta-EU Steering and Action Committee) jiena tlabt li l-Gvern jispjega kif fi ħsiebu jġib il-ħin li tilef u kif ser jimplimenta din id-Direttiva.

 

Meta l-Gvern jiċċaqlaq inkunu nistgħu nibdew noqorbu lejn tnaqqis tal-ħsejjes li qed idejqu lil kulħadd.