Idea stupida dwar il-festi pubbliċi

festa

 

It-Tabib Franco Mercieca, l-Membru Parlamentari Għawdxi f’artiklu tal-bieraħ ippubblikat fit-Times qal li qed jikkonsidra li jressaq il-quddiem proposta biex uħud mill-festi pubbliċi li jiġu fost il-ġimgħa jkun ikkunsidrat jekk jiċċaqalqux għal nhar ta’ Tnejn, speċi tal-bank holidays Ingliżi. B’long weekend, jgħid Franco Mercieca, l-ekonomija tmur aħjar, b’mod partikolari dik Għawdxija.

Issa l-festi pubbliċi f’Malta huma dawn :

1 ta’ Jannar                         L-ewwel tas-sena

10 ta’ Frar                            San Pawl

19 ta’ Marzu                       San Ġużepp

Marzu/April                        Il-Ġimgħa l-Kbira

31 ta’ Marzu                       Jum il-Ħelsien

1 ta’ Mejju                          Jum il-Ħaddiem

7 ta’ Ġunju                          sette gunio

29 ta’ Ġunju                       l-Imnarja

15 t’Awwissu                     Santa Marija

8 ta’ Settembru                Il-Vitorja

21 ta’ Settembru              Jum l-Indipendenza

8 ta’ Diċembru                   Il-Kunċizzjoni

13 ta’ Diċembru                Jum ir-Repubblika

25 ta’ Diċembru                Il-Milied

 

Franco Mercieca jgħidilna li huwa jaf li uħud mill-festi pubbliċi huma marbutin ma festi reliġjużi tradizzjonali u allura għandhom jibqgħu jiġu ċċelebrati f’nharhom. Isemmi l-festi ta’ San Pawl, San Ġużepp, l-Imnarja, Santa Marija u l-Vitorja. Naħseb li nesa l-Kunċizzjoni, nhar it-8 ta’ Diċembru.

X’jibqa’?

Jibqa’ l-1 ta’ Jannar: mur arana niċċelebraw l-ewwel jum tas-sena fid-29 ta’ Diċembru! Inkella niċċelebraw Jum il-Ħaddiem fis-27 t’ April, per eżempju.

Inkella, skond it-tabib Franco Mercieca, nispiċċaw niċċelebraw il-Milied fil-21 ta’ Diċembru.

Ovvjament, ma jafx x’inhu jgħid! Għax il-festi pubbliċi Maltin huma kollha marbutin ma ġurnata partikolari. Jekk iċċaqlaqhom mill-jum tagħhom ma jibqgħux jagħmlu sens.

 

Bejn Franco Mercieca u Chris Fearne

doctor

Illum huwa ċar għal kulħadd li l-oftalmologu Għawdxi Dr Franco Mercieca għamel għażla ċara. Bejn il-professjoni u servizz fil-Kabinett għażel li jmur lura għall-prattika professjonali tiegħu. Kif wara kollox kellu kull dritt li jagħmel, sakemm ma kienx hemm min għal xi żmien ħajru li seta jagħmilhom it-tnejn (jiġifieri l-prattika tal-oftalmoloġija u servizz fil-Kabinett).

Wara sena ta’ battibekki u taparsi eżenzjonijiet is-sens komun jidher li rebaħ.

Jiena u nikteb dan il-blogpost it-Times online irreferiet għall-kirurgu tal-pedjatrija Dr Chris Fearne li għadu kif inħatar Segretarju Parlamentari għas-Saħħa. Ġie kjarifikat li Dr Chris Fearne mhux ser jibqa’ jipprattika, l-anqas fl-isptar bla ħlas, ħlief għal 4 każijiet akuti ta’ pazjenti li kien qed jieħu ħsiebhom meta ħa l-ħatra.

Deċiżjoni tajba li tfisser illi d-dibattitu pubbliku dwar Dr Franco Mercieca ma sarx għal xejn. Tnaqqas il-potenzjal għall-konflitt ta’ interess. Ir-raġuni dejjem tirbaħ!

Prosit.

L-ewwel reshuffle ta’ Joseph

 

 

reshuffle

Tħabbar iċ-ċaqlieq u t-tibdil fil-Kabinett.

Fost dawk effettwati miċ-ċaqlieq hemm min matul l-aħħar sena, min għal ftit żmien u min għal ħafna, kellu diffikulta u konflitt bejn il-prattika professjonali u r-responsabbiltajiet pubbliċi tiegħu. Fuq quddiem nett kien hemm il-każ ta’ Franco Mercieca li kif stqarr huwa stess jippreferi l-prattika professjonali tiegħu. Il-kwistjoni issa ser tiġi fi tmiemha. Imma jonqos li naraw ukoll x’tibdil ser ikun hemm fil-kodiċi tal-etika tal-Ministri w is-Segretarji Parlamentari.

Hemm ukoll issues serji konnessi mal-ħatra ta’ Marie Louise Coleiro Preca bħala President tar-Repubblika. Hu żball oħxon li l-President iżżomm responsabbiltajiet diretti għal oqsma ta’ politika soċjali. Il-President għandha tkun distakkata minn dawn l-affarijiet. Bla dubju ser ikun hemm konflitt bejn kif tara l-affarijiet hi u kif jarahom il-Ministru l-ġdid għall-politika soċjali, Michael Farrugia.

Il-ħatra ta’ Karmenu Vella bħala Kummissarju Ewropew hi ukoll sorpriża. Karmenu Vella qatt ma kien interessat u qatt ma wera xi inklinazzjoni lejn politika Ewropeja. Għallinqas pubblikament dan m’huwiex magħruf. Huwa kmieni biex wieħed jgħid jekk hiex għażla tajba. Ser jiddependi ukoll mir-responsabbiltajiet li l-President il-ġdid tal-Kummissjoni jassenjalu. Dan il-President jista’ jkun Martin Schultz imma jista’ jkun ħaddieħor ukoll! Iċ-ċaqlieq fil-previżjoni tan-numru tas-siġġijiet li jistgħu jirbħu s-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew jindika li Muscat għaġġel fin-nomina ta’ Karmenu Vella. Kien ikun iktar għaqli li stenna madwar xahrejn oħra qabel ma ħa din id-deċiżjoni.

Minn mina għal pont: ħolma ta’ 50 sena ilu

MaltaGozo Link

Mela Chris Said u Franco Mercieca kienu qed joħolmu bil-mina. Issa Refalo reġa’ ħolom bil-pont.

Fl-istess ħin li Anton Refalo qed joħlom b’dan l-imbierek pont (ħolma li ilha għaddejja ħamsin sena) jgħidilna li jrid jiftaħ uffiċċju ta’ Għawdex fi Brussels biex jiddefendi id-drittijiet ta’ Għawdex. Id-drittijiet tar-reġjun.

Mela b’id waħda jippontifikaw bl-insularita doppja li tiġġustifika għajnuna reġjonali għal Għawdex għax bħala gżira hu maqtugħ għalih waħdu. Min-naha l-oħra iridu jeliminaw din l-insularita’ b’link permanenti.

B’żieda ma issues ambjentali u spiża madornali mhux ġustifikabbli jidher li hemm problema ukoll ta’ konsistenza politika.

Il-Ministri u l-Kodiċi ta’ Etika tagħhom

code-in-ethics

Nitbissem meta nisma’ il-PN jitkellem dwar il-Kodiċi tal-Etika tal-Ministri u d-deċiżjoni ta’ Joseph Muscat dwar Franco Mercieca.

Nifhem li mhux deċiżjoni faċli la għal Joseph Muscat u l-anqas għal Franco Mercieca. Hi deċiżjoni li għal perjodu ta’ transizzjoni tista’ tkun ġustifikata imma b’mod permanenti ma naħsibx li tkun korretta.

Il-kritika tal-PN dwar il-mod kif qed ikun “injorat” il-Kodiċi tal-Etika tal-Ministri kont neħodha bis-serjeta’ li kieku l-Gvern immexxi minn Lawrence Gonzi applika dan il-Kodiċi sewwa. Per eżempju għalfejn Lawrence Gonzi ma sab l-ebda diffikulta li jħalli lil Tonio Fenech dakinnhar Ministru isiefer biex jara logħba tal-Arsenal fuq jet privat (bla ħlas) ma’ nies tal-business meta skond il-Kodiċi tal-Etika dan ma setax iseħħ?

Waqt il-kampanja elettorali kienu qalulna li Tonio Fenech kien skuża ruħu u li l-każ kien magħluq.

Din is-serjeta’ tal-PN!