Mill-Manifest Elettorali ta’ AD dwar bidliet fil-Kostituzzjoni : (4) L-elezzjoni tal-President

George Abela.Castille

(4)     L-elezzjoni tal-President

Il-President tar-Repubblika għandu jkun elett minn Kulleġġ Elettorali magħmul mill-Membri Parlamentari kollha u mis-sindki eletti kollha tat-68 lokalita. It-twessigħ ta’ din l-approvazzjoni jista’ jiżgura li jiġi aċċettat aktar il-Kap tal-Istat li jingħażel.

(silta mill-Kapitlu Numru 6 tal-Programm Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika)