Natanyahu b’karrotti għal Joseph Muscat

1kg_carrot.Israel

 

F’Ottubru li għadda il-Prim Ministru Joseph Muscat mexxa delegazzjoni Maltija fl-Iżrael. Kien hemm diversi Ministri u tkellmu dwar diversi affarijijiet. Kollha affarijiet important.

Bla dubju tkellmu ukoll dwar l-appoġġ li Malta ilha snin twal tagħti lill-kawża Palestinjana. Appoġġ li ingħata minn diversi Gvernijiet.

Fl-istqarrija li l-Prim Ministru kien għamel fil-Parlament nhar il-21 t’Ottubru 2013 jissemmew ħafna affarijiet interessanti u utli li dwarhom id-delegazzjoni Maltija tkellmet mad-diversi politiċi li ltaqgħet magħhom.

Ma tissemmiex ħaġa waħda: appoġġ politiku lill-istat tal-Iżrael.

Ftit ftit minn Ottbru 2013 lil hawn ħerġin biċċiet ta’ informazzjoni li jindikaw illi għaddej taqlib kbir fil-politika Maltija fil-konfront tal-Iżrael.

Il-Malta Today ippubblikat artiklu minn Jürgen Balzan dwar dan.  Jidher li għaddej argument bejn George Vella  Ministru tal-Affarijiet Barranin li jsostni appoġġ lill-kawża palestinjana u dawk fil-Kabinett li huma iktar prammatiċi u allura jitkellmu b’mod li jidhru bilanċjati, jiġifieri kritiċi nofs kedda  favur tal-qagħda attwali fil-Lvant Nofsani.

Fin-nofs jidher li hemm l-appoġġ għall-kandidatura tal-Iżrael għall-Kunsill tas-Sigurta’ tal-Ġnus Magħquda. Il-Gvern Malti jidher li qed jikkunsidra li jappoġġa din il-kandidatura.

Nistennew il-karrotti ta’ Natanyahu.

Skiet dwar il-vjolenza fl-Iżrael

Malta-Israel

Jiena waħdi li ma smajt xejn min-naħa tal-Gvern Malti fi kritika għall-vjolenza li l-istat tal-Iżrael qed iwettaq fuq il-poplu Palestinjan?

Ma nagħmlux mod li hemm xi ftehim x’imkien dwar appoġġ reċiproku li permezz tiegħu l-Iżrael wiegħed lill-Gvern Malti vot favur il-kandidatura ta’ Malta għall-Kunsill tas-Sigurta’ tal-Ġnus Magħquda sakemm il-Gvern Malti ma jikkritikax il-vjolenza tal-istat tal-Iżrael kontra l-poplu Palestinjan?

Min jaf. B’xejn ma niskanta. Il-prinċipji politiċi tal-Gvern Malti dejjem iżidu fl-elastiċita tagħhom. Bħal dejjem, progressiv u moderat!