L-ispanjulett u ċ-ċajta tas-sena

Waqt li l-Ministeru tal-Kaċċa, Nsib u ħwejjeġ oħra, ħabbar id-dati tal-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa, n-natura ħabbret li tlett spanjuletti  faqqsu u issa telqu mill-bejta tagħhom f’Għawdex. L-ewwel darba ghal bosta snin.

Sadanittant tħabbret ukoll iċ-ċajta tas-sena: l-għaqdiet tal-kaċċaturi mhux ser jittolleraw illegalitajiet fl-istaġun tal-kaċċa li jibda illum l-1 ta’ Settembru!

kestrel-injured

 

 

 

L-aħħar ċans? Għandek ċans!

time is running out

Mela l-Kaċċaturi San Umbertu qalu li l-każ tal-ispanjulett li ntlaqat minn żewġ tiri u li waqa’ fil-ground tal-Kulleġġ St Edward’s kien tort ta’żewġt itfal li kellhom senter misruq.

Issa sirna nafu li ser jittella’  l-Qorti persuna ta’ 25 sena li għandu liċenzja tal-kaċċa. Fil-fatt ittella’ żgħażugħ ta’ 21 sena skond kif tirrapporta it-Times online.

Ovvjament il-Kaċċaturi San Umbertu kienu qed jippruvaw jgħattu x-xemx bl-għarbiel. Għax jidher li ma kienu jafu xejn, imma fl-istess ħin riedu jgħidu li min spara ma kienx kaċċatur.

Issa ilna għaddejjin kważi ġimgħatejn b’numru ta’ każi ta’ illegalitajiet li nqabdu u oħrajn li ma nqabdux.

Fosthom insibu s-segwenti :

15 t’April:   Daqquqa maqtula fil-Manikata; kaċċatur min-Naxxar immultat €2,500. qal li ħasibha gamiema;

16 t’April:  Venewwa milqut f’Ħal-Far; kaċċatur jeħel tlett xhur ħabs;

22 t’April:  Daqquqa milquta misjuba fil-Miżieb;

24 t’April:  Żagħżugħ  milqut miċ-ċomb sparat minn kaċċatur f’Pembroke; il-kaċċatur jagħtieh daqqa ta’ ħatra; il-kaċċatur jittella l-Qorti;

25 t’April: il-CABS xhieda ta’ sparar fuq spanjulett ħdejn l-ajruport;

25 t’ April: il-CABS xhieda (b’filmat) ta’ kaċċatur jispara wara l-curfew;

25 t’April:  il-CABS isibu daqquqa feruta oħra moħbija fil-Miżieb;

26 t’April:  gawwi isfar b’feriti biċ-ċomb misjub f’Pembroke;

27 t’April: Spanjulett ferut jaqa’ fil-ground tal-Kulleġġ St Edwards School, il-Birgu;

B’żieda ma dan kien hemm total ta’ 63 każ ta’ użu ta’ tapes b’tisfir irrekordajat tal-għasafar (illegal bird callers) li ġew identifikati mill-CABS.

Dan kellu jkun l-aħħar cans.

Ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa: x’inhu jiġri fil-Qorti?

rikors replika KSUseduta

Kelli l-opportunità diversi drabi f’dan il-blog li nfisser x’inhu għaddej bħalissa fil-Qorti in konnessjoni mar-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa.

Nhar it-3 ta’ Lulju 2014 il-Kummissjoni Elettorali ppreżentat nota fir-reġistru tal-Qorti Kostituzzjonali li fiha intqal illi 41,494 persuna kienu iffirmaw dikjarazzjoni skond kif jitlob l-Att dwar ir-Referenda li permezz tagħha talbu li jsir referendum ħalli jitħassru r-Regolamenti dwar deroga għal staġun tal-kaċċa fir-Rebbiegħa għall-gamiem u s-summien.

Hekk kif l-għada ġie ppubblikat avviż fil-Gazzetta tal-Gvern li ħabbar il-prezentazzjoni ta’ din in-nota beda għaddej it-terminu ta’ tlett xhur li fihom kull votant seta jippreżenta oġġezzjoni li fiha jispjega għaliex fil-fehma tiegħu dan ir-referendum ma kellux isir.

Hekk fil-fatt għamlu żewġ għaqdiet tal-kaċċaturi, il-Kaċċaturi San Umbertu (KSU) u l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti (FKNK).

Il-pass li kien imiss kien perjodu ta’ xahar li fih dawk li kienu qed jorganizzaw it-talba għar-referendum [jiġifieri rapprezentanti ta’ għaqdiet ambjentali diversi u Alternattiva Demokratika], l-Kummissjoni Elettorali, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Opposizzjoni bdew wieħed wieħed jippreżentaw it-tweġibiet għall-argumenti tal-kaċċaturi u l-għaqdiet tagħhom.

Imma l-Kap tal-Opposizzjoni ippreżenta t-tweġiba tiegħu tard. U l-kaċċaturi talbu li t-tweġiba tal-Kap tal-Opposizzjoni titneħħa mill-proċess. Il-Qorti qablet ma dak li qalu l-kaċċaturi u ordnat li t-tweġiba tal-Kap tal-Opposizzjoni, għax daħlet tard, qiesha qatt ma daħlet.

Imma l-kaċċaturi mhux dan biss talbu. Billi dejquhom is-sottomissjonijiet tal-Kummissjoni Elettorali talbu lil Qorti biex ankè dawn is-sottomissjonijiet kellhom jitneħħew mill-proċess. Imma hawnhekk il-Qorti ma qablitx u ċaħdet it-talba tal-kaċċaturi.

Hemm iktar.

Il-Qorti wara li rat id-dokumenti kollha li ġew ippresentati quddiema iddeċidiet li ma kienx hemm ħtieġa li issejjaħ seduta pubblika li fih l-avukati tal-partijiet jippreżentaw l-argumenti tagħhom. Dan għaliex l-argumenti kollha kienu diġa ċari ħafna. Fil-fatt il-Qorti iddeċidiet   li nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar 2015 fid-9 ta’ fil-għodu kienet ser tagħti deċiżjoni.

L-aħħar aħbar li għandi hi propju din. Il-kaċċaturi ma qablux mal-Qorti u talbu li tħassar id-deċiżjoni tagħha u qabel ma tiddeċiedi tisma’ iktar dak li għandhom xi jgħidu.

Nhar is-26 ta’ Diċembru 2014 il-Qorti ċaħdet it-talba tal-kaċċaturi u b’hekk issa huwa ikkonfermat illi d-deċiżjoni ser tingħata nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar 2015 fid-9 ta’ fil-għodu.

Huwa tajjeb li l-Qorti ħadet deċiżjoni li biha ma tippermettix li jkun hemm min itawwal. Dan seta jsir għax il-liġi dwar ir-Referenda tipprovdi dati preċiżi u tagħti gwida u awtorita lill-Qorti Kostituzzjonali biex tkun hi li tiddeċiedi bla dewmien.

Mela ġimgħa oħra jkollna deċiżjoni.