L-iżball tal-Ministru George Vella

George Vella 5

George Vella hu persuna valida. Għandu l-ideat tiegħu. Ħadem favur tagħhom biex jara politika aħjar. L-affarijiet mhux dejjem ġew kif xtaq. Għandi kull rispett lejh. Diġa ktibt dwaru xi drabi oħra fuq dan il-blog.

Fl-intervista riċenti li kellu fuq is-CNN, George Vella bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin qabad il-problema tal-immigrazzjoni irregolari minn sieqha.

Il-kundizzjonijiet fil-kampijiet tal-immigranti huma fatt. Ir-rewwixti f’dawn il-kampijiet huma fatt ukoll. Pero’ dawn m’humiex il-problema.

Il-problema hi waħda: sempliċi u ikkumplikata fl-istess ħin.

Ir-regoli interni tal-EU magħrufa komunement bħala l-Konvenzjoni ta’ Dublin, jew Dublin II wara xi emendi żgħar li kienu sarulha, ma jippermettux illi refuġjat jiċċaqlaq mill-pajjiż tal-EU li fih ikun niżel l-ewwel darba. Biex dawn ir-regolamenti jinbidlu jeħtieġu l-approvazzjoni tal-Gvernijiet membri tal-EU.

Biex jitnaqqas il-piż minn fuq Malta, Lampedusa (u l-Italja), kif ukoll minn fuq pajjiżi oħra li jkunu effettwati minn żmien għal żmien jeħtieġ li dawn ir-regoli ta’ Dublin jinbidlu.

Il-Ħodor Ewropej (European Greens), wara diskussjoni interna li fiha Alternattiva Demorkatika tat kontribut kbir jaqblu li dawn ir-regoli għandhom jinbidlu u dan biex tkun iffaċilitata l-qsim tar-responsabbilta’ (responsibility sharing) bejn il-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropeja.

Martin Schultz, il-Kandidat Soċjalista għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropeja iddikjara diġa li jaqbel ma dan.

Imma l-Gvernijiet Ewropej għadhom ma qablux.

X’għamel George Vella biex ta’ l-inqas jikkonvinċi lill-Gvernijiet immexxija mis-Soċjalisti?

Din hi l-probelma reali Dr Vella. Mhux aħjar tmidd għonqok għax-xogħol?

Naf li iebsa ħafna. Imma hi l-unika triq. Dejjem aħjar mill-paroli vojt u bla sens.

Xaqq ta’ dawl fil-Parlament ?

ray-of-hope

Id-diskussjoni tal-lejla fil-Parlament dwar dak li ġara fil-Kunsill Ewropew, bħalma jiġri bosta drabi fil-Parlament wasslet għal diversi espressjonijiet bombastiċi.

Malta, qalilna Joseph Muscat warrbet għal kollox is-sens ta’ inferjorita, qamet fuq saqajha u bdiet issemma leħinha. Wow………………………..

Min-naħa l-oħra Simon Busuttil qalilna li Joseph Muscat jagħmilha tal-cowboy f’Malta u tan-nagħġa fi Brussels.

Dikjarazzjonijiet dawn li juru li l-iktar importanti il-lejla fil-Parlament kien l-argument partiġjan. L-appell għas-sentiment populista. Wieħed ifaqqa’ mod u l-ieħor ifaqqa’ bil-maqlub.

Imma kien hemm xaqq żgħir ta’ dawl fid-diskors ta’ Mario de Marco li appella għal posizzjoni komuni u dan għax hemm biżżejjed qbil li fuqu tista’ tinbena din il-posizzjoni waħda fl-interess nazzjonali.

Ma nafx jekk hux tad-daħq inkella tal-biki li fuq il-poliitka tas-servizzi finanzjarji l-Gvern u l-Opposizzjoni jaqblu li hemm kunsens fl-interess nazzjonali imma dwar bnedmin tad-demm u l-laħam vittmi f’pajjiżhom u vittmi ukoll tal-istituzzjonijiet internazzjonali m’hemmx li jaqblu.

Ma nistgħux nitkażaw bl-Unjoni Ewropeja li sabet il-mezzi biex turi solidarjeta mal-banek falluti u ma tistax taqbel fuq solidarjeta’ mal-pajjiżi effettwati mill-immigrazzjoni irregolari.

X’hemm differenti? Pajjiżna għandu l-istess prijoritajiet tal-ewropej: fuq il-flus naqblu malajr. Il-bqija jista’ jistennew.

Iċ-Ċimiterju madwarna, f’nofs il-Mediterran

-

F’nofs il-Mediterran, il-baħar ta’ madwarna, qiegħed bil-mod ikun ittrasformat f’ċimiterju. Ċimiterju ta’ bnedmin maħruba mill-gwerer u l-għawġ. Ċimiterju ta’ ħolm li sfaxxa.

Huma ċirkustanzi li qed jiżviluppaw madwarna minħabba l-posizzjoni ġejografika ta’ Malta.

F’dan il-kuntest Malta għandha obbligi imma għandha ukoll drittijiet.

Malta għandha l-obbligu li tagħti servizz ta’ salvataġġ. Li tagħti l-għajnuna lil kull min ikun f’diffikulta fiż-żona ta’ salvataġġ li hi responsabbilta’ ta’ Malta. Dan Malta qed tagħmlu. Dan  l-aħħar b’impenn kbir. Għal żmien qasir kien hemm min kien qed jaħsibha jekk jissospendix l-obbligi internazzjonali tal-pajjiż, imma fortunatament din tidher li kienet fażi li għaddiet – nispera biss li ma terġax lura.

L-obbligu li Malta tagħti servizz ta’ salvataġġ ma jfissirx li Malta m’għandhiex ukoll drittijiet.

Malta flimkien ma Lampedusa hi għassiesa ta’ din il-parti tal-fruntiera fin-nofsinnhar tal-Unjoni Ewropeja. M’għadhiex iktar fruntiera ta’ Malta jew fruntiera tal-Italja iżda hi fruntiera tal-Unjoni Ewropeja.

Ir-responsabbilta li tirriżulta minn dan kollu għaldaqstant m’hiex ta’ Malta jew tal-Italja waħedha iżda tal-Unjoni kollha. Huwa għalhekk li l-Unjoni Ewropeja għandha l-obbligu morali li flimkien magħna terfa’ din ir-responsabbilta.

F’dan il-mument diffiċli huwa neċessarju li bħala pajjiż nibqgħu ffukati fuq li nagħmlu dmirna anke’ jekk ħaddieħor jibqa’ jkaxkar saqajh biex iwettaq id-dmirijiet tiegħu. Jeħtieġ ukoll li nevitaw paroli vojt li jista’ jkun interpretat ħażin. Ma nara xejn ħażin li fil-mument addattat pajjiżna, kemm jekk waħdu jew preferibilment ma pajjiżi oħra milqutin bħalna jieħu dik l-azzjoni li tkun xierqa fiċ-ċirkustanzi. Azzjoni ikkalkulata biex tħares l-interess nazzjonali fit-tul.

Fil-waqt li l-interess nazzjonali jitlob dan, fl-istess ħin nibqgħu obbligati li nagħmlu d-dmir tagħna u dan irrispettivament minn dak li jagħmel ħaddiehor. Malta qatt ma nħakmet mill-kultura tal-indifferenza. L-ospitalita’ dejjem kienet karatteristika li tiddistingwina minn oħrajn. Hekk għandna nibqgħu f’din is-siegħa tal-prova. Dan minkejja li nibqgħu ninsistu li ħaddieħor jistenbaħ u jwettaq dmiru huwa ukoll. B’hekk ikun evitat li l-baħar ta’ madwarna jsir ċimiterju mhux biss ta’ iġsma iżda fuq kollox ċimiterju ta’ ħolm u aspirazzjonijiet li sfaxxaw.