Skuża (komda) ta’ Kabinett kompliċi

Ħareġ rapport ieħor tal-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratt li l-Labour fil-Gvern ta’ lill-Vitals Global Health Care. Kuntratt li spiċċa għand Steward Health Care.

L-Awditur Ġenerali qed jirrapporta li l-Ministri,msieken iħossuhom li ġew żgwidati minn Konrad Mizzi, seħibhom fil-Kabinett!

Melal0Ministri mzazen, jilbilgħu kull ma jisimgħu?

Xi skuża komda biex tagħlaq għajnejk għall-korruzzjoni! Kollha flimkien iridu jerfgħu l-piz ta’ dan il-ħmieġ. Il-Kabinett kollu hu kompliċi. Il-Kabinett kellu l-poter li jwaqqaf dan il-ħmieg u ma għamel xejn. Anzi għalaq għajnejh.

Mill-kċina ta’ Joseph

Issa għandna deċiżjoni tal-Qorti li tħassar il-ftehim li bih sptarijiet għaddew għand ta’ Vitals Global Healtcare u wara għand Steward Health Care.

Tinten l-istorja, qaltilna l-Qorti. Konna ilna ngħiduh dan u ma hi tal-ebda konsolazzjoni li l-Qorti qablet magħna.

Joseph qed jgħidilna li ma hemm xejn li jħammarlu wiċċu. Id-deċiżjonijiet ħadhom il-Kabinett, qalilna. Ma ħadhomx waħdu!

Mhux hekk qalu sħabu, iżda! Fearne jidher sodisfatt bid-deċiżjoni. Ilu jgħid li d-deċiżjonijiet ittiehdu wara dahru. Tiftakru meta Edward Scicluna tkellem dwar il-Kitchen Cabinet ta’ Joseph. Tiftakru kemm kien ilmenta li l-Gvern ta’ Joseph kien jitmexxa mill-Kitchen Cabinet? Jiġifieri mill-klikka ta’ dawk ta’ madwaru?

Anke Varist dalgħodu ħareġ jattakka dan l-argument ta’ Joseph! Il-Kabinett kien imwarrab, qal Varist! Dam jaħsibha ftit biex jitkellem!

It-taħwid li dwaru iddeċidiet il-Qorti sar fil-kċina ta’ Joseph. Fil-Kitchen Cabinet. U bħal dejjem, min ħawwad fil-borma jkun jaf x’fiha, anke jekk mir-riħa jkollna idea tajba x’kien hemm! Safejn hu magħruf, fil-kċina Joseph ma kienx ikun waħdu. Miegħu kien ikollu lil Keith il-Kasco Schembri, Konrad Mizzi u oħrajn. Xi darba insiru nafu l-ismijiet kollha.

Hemm bżonn tindifa tajba. Sfortunatament Anġlu Gafà mhux kapaċi jagħmilha. Għalhekk inħatar!

Meta ħadd ma jkun qed jagħti każ

DNO 2015  EIA 2015

 

Meta kważi ħadd ma jkun qed jagħti każ, nhar il-Ġimgħa 14 t’Awwissu 2015, waranofsinnhar, il-Gvern ippubblika żewġ emendi għar-regolamenti li jikkonċernaw il-bini.

Jidher li l-iskop ta’ dawn l-emendi hi li żvilupp li jsir fil-konfini tal-isptarijiet ta’ Għawdex, Mater Dei, Monte Carmeli, St Luke’s u San Vinċenż, ma jkunux jirrikjedu permess sakemm dan l-iżvilupp ikollu x’jaqsam ma kura medika.

Ir-regolamenti li ġew emendati huma tnejn: dawk imsejħa DNO, jiġifieri L-Ordni dwar in-Notifikazzjoni dwar Żvilupp, u r-regolamenti tal-EIA.

L-ewwel emendi, dawk għad-DNO jistabilixxu li żvilupp li għandu x’jaqsam ma sptarijiet hu permess mingħajr ħtieġa la ta’ applikazzjoni u l-anqas ta’ notifika.

It-tieni sett ta’ emendi għar-regolamenti tal-EIA jeżenta żvilupp fl-isptarijiet li semmejt iktar il-fuq minn EIA.

 

Dawn l-emendi saru mingħajr diskussjoni u mingħajr l-ebda konsultazzjoni nhar l-14 t’Awwissu 2015 meta bosta jkunu bil-vakanzi.

Ifissru li dak li jagħmel il-Gvern fl-isptarijiet, issa, l-MEPA m’għandha l-ebda kontroll fuqu. Il-Gvern qed jagħti lilu innifsu l-awtorita li jagħmel li jrid u b’hekk qed idawwar l-arloġġ lura għal qabel l-1992 meta għall-ewwel darba l-Gvern beda hu ukoll japplika għall-permessi tal-bini.

Mela fejn jidħlu l-isptarijiet il-Gvern qed ipoġġi lilu innifsu il-fuq mil-liġi. Għalfejn? It-tweġiba għalija hi ovvja: għandu żewġ proġetti għall-isptar t’Għawdex u St Luke’s li dwarhom wasal f’xi forma ta’ ftehim ma’ żviluppaturi barranin u dak li ftiehem irid iwettqu mingħajr ma jindaħallu ħadd.

 

 

Voting at the Hospitals and Retirement Homes: 5. Infringement of data protection legislation

mater_dei

As  AD Deputy Chairman together with Prof Arnold Cassola on Monday 17 December 2012 I had a meeting with the Chief Electoral Commissioner relative to the amendments to the General Elections Act as applicable to state hospitals and state run retirement homes.

AD is worried that the said amendments require that the administrators of state hospitals as well as state run old people’s homes to submit regular updated list of patients and residents to the political parties for the purposes of monitoring the electoral process.

This information being made available permits the political parties not only to know who has been admitted to state run hospitals and retirement homes on a daily basis for practically two whole two months, but also to indirectly know what particular condition or ailment patients in hospitals are suffering from.

In a democratic country which gives value to the right to privacy this is totally unacceptable.

In view of this AD has requested the Data Protection Commissioner to investigate the manner in which the electoral process will invade the privacy of patients in state hospitals and residents in retirement homes when the list of patients/residents is provided to the political parties. The Data Protection Commissioner was requested to provide remedies ensuring that the provisions of the Data Protection Act are observed.

Voting at the Hospitals and Retirement Homes: (3) Political Parties and the lists of patients/residents

stored data

So far, in parts 1 and 2 we have identified that twenty four hours after the publication of the writ establishing the date of the general elections the Electoral Commission shall form a sub-committee, chaired by a Commissioner together with a representative of each of the political parties. The Electoral Commission shall delegate the running of the general election  in retirement homes and hospitals to this sub-committee. The duties of this sub-committee are wide ranging.

The sub-committee shall receive from the administration of the Hospitals/Retirement homes lists of patients/residents. These shall be submitted to the sub-committee within three days from the publication fo the writ identifying the general election date.  In addition a list of all staff expected to be on duty up to the day following election day shall be furnished by the administrators to the sub-committee.

The list of residents in retirement homes shall include names, ID card numbers, last known address, age, ward number, name and address of next of kin and the electoral district where the resident is entitled to vote.

The details of all patients in hospitals is also to be submitted. It shall include names, ID card number, last kniown address, ward number, name and address of next of kin. This list is to be updated daily until the day preceeding the election.

Full details of staff at both retirement homes and hospitals will also be furnished by the administrator: the information shall include name, ID card number, grade, address, as well as their expected working hours up to the day after the election .

The sub-committee shall supply to the political parties the lists containing the information on residents, patients and staff. The information supplied to the political parties shall be updated regularly.

Staff members in hospitals and retirement homes are expressly prohibited from engaging in propaganda for any political party or candidate. Severe penalties shall apply if they ignore this: general interdiction for a period of 10 years.

The political parties will thus be informed in detail of who the residents in retirement homes as well as hospital patients are, their last known residence as well as details as to their next of kin. It is to be pointed out that in respect of hospital patients information as to the ward where the patient is receiving treatment will also be communicated to the political parties thereby indirectly informing them of what’s wrong with the voter’s health.

to be continued : tomorrow (4) Voting documents & voters choices

Voting at the Hospitals and Retirement Homes: (2) The draconian powers of the sub-committee

conference_table_large

In part 1 we identified that twenty four hours after the publication of the writ establishing the date of the general elections the Electoral Commission shall form a sub-committee, chaired by a Commissioner together with a representative of each of the political parties. The Electoral Commission shall delegate the running of the general election  in retirement homes and hospitals to this sub-committee.

The sub-committee has 4 basic duties established in subarticle 81(2) of the General Elections Act. These duties are listed as follows:

  1. that no undue pressure is bought to bear on voters in retirement homes and hospitals,
  2. that proper and adequate facilities are given to all political parties to canvas voters
  3. that adequate arrangements for voting are made in view of the special needs of such voters
  4. that no political party enjoys an unfair advantage.

The sub-committee in terms of subarticle 81(3) of the Act is given the authority to ensure that

  1. immediate steps are taken to remove and substitute members of staff gravely suspected to have attempted to influence voters
  2. arrangements are made for receipt/delivery of propaganda material and for canvassing dring visiting hours by candidates and political parties contesting that electoral division
  3. complaints from political parties/candidates are speedily investigated and rectified when found to be justified.

These dragonian powers were agreed to unanimously by Parliament as they were agreed to by the PN and the PL. It is not known whether Trade Unions were consulted. Most probably they were not.

to be continued : tomorrow (3) Political Parties and the lists of patients/residents