Simon kburi li hu onest

Smajt lil Simon Busuttil jgħid kemm hu kburi li jxejjer il-bandiera tal-onestá. Valur li skond Simon Busuttil iħaddan il-Partit Nazzjonalista.
Jiena dan ma nifhmux meta niftakar, per eżempju, fil-kaz tal-invoices “foloz” tad-db Group. L-anqas ma nifhmu fid-dawl tad-dikjarazzjoni ta’ Claudio Grech li (hu) ma jiftakarx li qatt iltaqa’ ma George Farrugia taż-żejt, dak, jiġifieri, li qiegħed fiċ-ċentru tal-iskandlu taż-żejt. Dikjarazzjoni li ma titwemminx imma li dwarha ħadd fil-PN ma għamel xejn jew lissen kelma. Forsi għax l-onestá ħierġa minn widnejhom!
L-anqas il-poster boy ta’ Simon Busuttil qatt ma qal xejn. Għax dak ma jarax kollox u, miskin, dak li hu taħt imnieħru ma jxommux. Ovvjament l-onestá ħierġa minn widnejhom.
Sfortunatament il-konsistenza mhux wieħed mill-valuri ta’ Simon Busuttil.

 

Ir-raġġiera ta’ Simon Busuttil

the-saint

Simon vera miskin. Iħossu waħdu! Fuq il-fosos tal-Furjana żelqitlu li hu biss onest. L-Independent fil-fatt irrappurtatu jgħid: I can offer you something the others don’t possess – honesty.

Ma nistgħux nagħtuh tort, miskin, li jħossu waħdu. Għax meta tkellem kontra l-bejgħ taċ-ċittadinanza, l-anqas laħaq qagħad bil-qegħda li madwaru ma faqqsux l-aġenti. Uħud minn sħabu stess bdew ibiegħu l-passaporti, għax opportunità bħal dik mhux ta’ min jitlifha. Qieshom mejtin bil-ġuħ.

Faqqa’ l-iskandlu tal-Panama u malajr induna li xi avukatini, li huma jew qrabathom iħufu madwar il-partit billu subgħajhom, billi mill-uffiċini tagħhom waqqfu kumpaniji simili. Ma jidhirx li għandhom kumpaniji imma taw pariri li min waqqafhom!

Sar ma jista’ jafda lil ħadd għax dak li jikkritika malajr isib lil xi ħadd madwaru li jkun għamlu hu ukoll.

Hemm problema oħra.

Din id-dikjarazzjoni (li hu biss l-onest) hi insult. Qed ipoġġi lil kulħadd fl-istess keffa għax b’hekk ir-raġġiera jilbisha b’iktar kumdità. Issa politiċi diżonesti hawn peró hu kollu qżież li jgħid li hu onest u l-“oħrajn” m’humiex.

Issa jipprova jgħidilna li mhux eżattament hekk ried jgħid. Li fehmuh ħażin.

Simon jitgħaxxaq b’Toni Bezzina u l-politika onesta

Toni Bezzina + politika onesta

 

Qiegħed attent biex ħadd ma jaqbeż il-linja. Biex iżomm id-dixxiplina u jassigura ruħu li min jiżbalja jieħu dak li ħaqqu. Immedjatament. L-anqas minuta ma jdum! “Barra! Barra!” Kien qalilna.

Hekk kif ir-raġel ta’ Giovanna Debono ittella’ l-Qorti akkużat b’diversi abbużi dwar użu ta’ fondi pubbliċi żamm kelmtu w issospenda lil Giovanna immedjatament.

Għamel l–istess meta is-Sindku ta’ Victoria f’Għawdex Samwel Azzopardi wara li kien involut f’inċident tat-traffiku u irrifjuta li joqgħod għall-breathalyser. Kien sospiż (jew issospenda ruħu) dakinnhar. Imma issa li nstab ħati tneħħiet is-sospensjoni. Din serjetà?

Mela l-mannara għal Giovanna biss?

Hi iktar tal-biki l-qagħda ta’ Toni Bezzina li dwaru hemm l-allegazzjoni serja li uża riżorsi tal-Gvern biex waqt il-ħin tax-xogħol sar xogħol ta’ tibjid fil-Każin Nazzjonalista taż-Żurrieq fl-2012. Bezzina fetaħ żewġ kawżi tal-libell “biex inaddaf ismu” imma dawn il-kawżi tilifhom it-tnejn. Mela ovvjament ismu ma naddfux. U qiesu ma ġara xejn !

Imma bilħaqq issa Toni Bezzina ser jappella. B’hekk itawwal ftit taż-żmien.

Wieħed kellu raġel. Dr Joseph Cassar il-pjikjatra. Meta irrealizza li żbalja, dabbar rasu. Refa fuq spallejh ir-responsabbiltà ta’ egħmilu.

L-aqwa li Simon Busuttil jitgħaxxaq b’Toni Bezzina u l-politika onesta.