Ir-riżenja ta’ Warsi ………… kontradizzjonijiet fil-politika barranija

Baroness-Sayeeda-Warsi

 

Ir-riżenja tal-Barunissa Sayeeda Warsi minn Ministru fl-Uffiċċju tal-Affarijiet Barranin tar-Renju Unit seħħet illum.

Warsi li hi Musulmana ta’ oriġini Pakistana qalet fl-ittra ta’ riżenja tagħha li l-posizzjoni tal-politika tar-Renju Unit dwar Gaża u l-massakru li wettaq l-Iżrael hi waħda li mhiex moralment aċċettabbli.

F’dan l-istadju nagħmel riflessjoni waħda: dak li qed tgħid Warsi japplika ukoll għal diversi pajjiżi, inkluż għal Malta.

Fil-politika barranija tagħna insostnu appoġġ għal soluzzjoni għall-konflitt fil-Lvant Nofsani li għandha tkun ibbażata fuq l-eżistenza ta’ żewġ stati: wieħed Iżraelit u l-ieħor Palestinjan. Min-naħa l-oħra nagħtu appoġġ lir-refuġjati Palestinjani li ġustament isostnu d-dritt li jirritornaw lura f’arthom li minnha ġew miknusa l-barra mill-qawwa militari Lhudija tul is-snin.

Sfortunatament, filwaqt li dawn huma żewġ posizzjonijiet li jdoqqu għall-widna, huma kontradittorji. L-appoġġ għar-refuġjati Palestinjani u għad-dritt tagħhom li jirritornaw lura f’arthom ifisser li għandhom jieħdu lura l-artijiet li minnhom tkeċċew. Dawn l-artijiet li minnhom tkeċċew illum il-ġurnata jiffurmaw l-istat tal-Iżrael.

Ma tistax għaldaqstant tappoġġa fl-istess ħin l-eżistenza tal-istat tal-Iżrael u d-dritt tal-Palestinjani li jirritornaw lura f’arthom. Jew waħda jew l-oħra.

Il-politika barranija Maltija dwar il-Palestina hi bħal dik tar-Renju Unit: sieq waħda l’hawn u oħra l’hemm.

Natanyahu b’karrotti għal Joseph Muscat

1kg_carrot.Israel

 

F’Ottubru li għadda il-Prim Ministru Joseph Muscat mexxa delegazzjoni Maltija fl-Iżrael. Kien hemm diversi Ministri u tkellmu dwar diversi affarijijiet. Kollha affarijiet important.

Bla dubju tkellmu ukoll dwar l-appoġġ li Malta ilha snin twal tagħti lill-kawża Palestinjana. Appoġġ li ingħata minn diversi Gvernijiet.

Fl-istqarrija li l-Prim Ministru kien għamel fil-Parlament nhar il-21 t’Ottubru 2013 jissemmew ħafna affarijiet interessanti u utli li dwarhom id-delegazzjoni Maltija tkellmet mad-diversi politiċi li ltaqgħet magħhom.

Ma tissemmiex ħaġa waħda: appoġġ politiku lill-istat tal-Iżrael.

Ftit ftit minn Ottbru 2013 lil hawn ħerġin biċċiet ta’ informazzjoni li jindikaw illi għaddej taqlib kbir fil-politika Maltija fil-konfront tal-Iżrael.

Il-Malta Today ippubblikat artiklu minn Jürgen Balzan dwar dan.  Jidher li għaddej argument bejn George Vella  Ministru tal-Affarijiet Barranin li jsostni appoġġ lill-kawża palestinjana u dawk fil-Kabinett li huma iktar prammatiċi u allura jitkellmu b’mod li jidhru bilanċjati, jiġifieri kritiċi nofs kedda  favur tal-qagħda attwali fil-Lvant Nofsani.

Fin-nofs jidher li hemm l-appoġġ għall-kandidatura tal-Iżrael għall-Kunsill tas-Sigurta’ tal-Ġnus Magħquda. Il-Gvern Malti jidher li qed jikkunsidra li jappoġġa din il-kandidatura.

Nistennew il-karrotti ta’ Natanyahu.

Bejn ħbieb u interessi.

Malta-China

Il-ħbiberija bejn Malta u ċ-Ċina, qalulna, għandha għeruq fondi.

Imma l-pajjiżi m’għandhomx ħbieb, iżda għandhom interessi.

Huwa leġittimu li kull pajjiż jagħmel użu mill-politika barranija tiegħu biex iġib il-quddiem l-interessi tiegħu.

Dwar dak li ftehmu Malta u ċ-Ċina f’dawn il-ġranet nafu biss dak li qalulna. Iktar tard inkunu nafu iktar. Mhux bil-fors li nkunu nafu kollox.

L-emfasi tal-Prim Ministru kien fuq dak li ħadet Malta. Qagħad ukoll attent li jgħid li ċ-Ċina mhux daqstant ser tagħtina l-flus iżda ser tinvesti fl-Enemalta.

Iċ-Ċina qed tagħti għax hi konvinta li dan hu l-mod kif iddaħħal saqajha f’pajjiż membru fl-Unjoni Ewropeja.  B’dan il-mod iċ-Ċina tista’ takkwista leħen simpatetiku għaliha fil-Kunsill tal-Ministri u tista’ ukoll takkwista posizzjoni li tagħtiha vantaġġ kummerċjali , jew aħjar li tnaqqsilha l-iżvantaġġi li għandha bħalissa.

Ħaga waħda hi ċara: l-ftehim bejn Malta u ċ-Ċina mhux dwar l-enerġija. L-enerġija hi l-mod kif ser isir il-ħlas għal affarijiet oħra li dwarhom sar ftehim.  Dan mhux neċessarjament tajjeb jew bil-fors ħażin. Dan hu l-mod kif kontinwament jiftehmu l-pajjiżi.

Jekk jaqbel għal Malta hu tajjeb. Jekk ma jaqbilx mhuwiex tajjeb.

Nistennew u naraw.