Fin-Naxxar: il-bye-election ta’ Karmenu Vella

Karmenu Vella bye-election

 

Nhar il-Ħamis iNews huma u jirrappurtaw l-andament tal-bye-election ta’ Karmenu Vella irrappurtaw hekk:

“12:15: Hekk kif bħalissa qed joqrob lejn tmiemu t-tielet għadd, wasal fis-sala tan-Naxxar id-Deputat Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, Carmel Cacopardo, li wkoll qed jsegwi bir-reqqa l-andament. Cacopardo wkoll kien ikkontesta l-elezzjoni ġenerali fuq il-ħames distrett.”

Fil-waqt li hu minnu li nhar il-Ħamis għall-12.15pm kont fis-sala tal-għadd tal-voti fin-Naxxar tajjeb li nippreċiża li s’issa għadni qatt ma ikkontestajt l-Elezzjoni Ġenerali fuq il-Ħames Distrett.

Tlajt fis-sala tal-għadd tal-voti għal xi siegħa biex nosserva mill-qrib il-voti u l-mod kif kienu qed jitqassmu l-preferenzi. Wara l-ewwel għadd l-affarijiet kienu ċari ħafna. L-għadd innifsu kien qed juri distakk ta’ madwar 350 vot bejn il-Professur Zammit u l-Farell. Imma l-voti li kien qed jakkumula Robert Bugeja kienu qed juru sa minn kmieni li dak id-distakk seta jonqos sostanzjalment inkella jisparixxi. Kif fil-fatt ġara. F’numru kbir mill-voti ta’ Bugeja l-Professur Zammit kellu bejn il-11 u t-13-il preferenza!

Għax numru mhux żgħir ta’ votanti, fir-realta’, waqt li ġeneralment jivvutaw b’mod raġunat l-ewwel erbgħa sa ħames preferenzi, ftit li xejn jagħtu każ tal-preferenzi ta’ wara. Numru żgħir ma jkomplux filwaqt li oħrajn ikomplu jagħtu l-preferenzi mingħajr xi ordni preferut. Ġeneralment jibqgħu nieżlin alfabetikament wara r-raba’ jew il-ħames preferenza. Allura s-sekwenza tal-preferenzi li jibqa’ tiddependi minn fejn ikun tniżżel in-numru 4 jew in-numru 5!

Kważi dejjem hekk ġara u din id-darba ma kienitx eċċezzjoni. Eċċezzjonijiet ftit ikun hemm u din ma kienitx waħda minnhom!