Snippets from AD’s electoral manifesto: (35) The Disability Pension

disabled_logo

The following extract is taken verbatim from Chapter 9 of AD’s Electoral Manifesto

The current disability pension, which amounts to 55 per cent of the minimum wage, does not suffice to meet the needs of persons with disability. This should be reviewed so as to permit a decent quality of life.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 9 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Il-pensjoni tad-diżabilita’ preżenti, li tammonta għal 55 fil-mija tal-paga minima, mhix biżżejjed biex taqdi l-bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilità. Din għandha tiġi reveduta biex tkun tista’ tippermetti kwalità ta’ ħajja diċenti.