Neħtieġu paga minima suriet in-nies

Hemm min iqis li huwa tajjeb li nħoloq mod ġdid ta’ għajnuna lill-vulnerabbli fil-konfront tal-piz fuqhom tal-inflazzjoni. Imma jkun ferm aħjar kieku nindirizzaw il-problema vera bis-serjetà. Il-Gvernijiet wieħed wara l-ieħor ilhom jonqsu milli jagħmlu dan.

Il-paga minima hi baxxa. Mhiex tajba biex tgħix biha. Teħtieġ li tgħola b’madwar €4,000 fis-sena kif ġie muri repetutament fir-rapporti tal-Caritas, sena wara l-oħra.

Sakemm il-pagi jibqgħu daqshekk baxxi jibqa’ l-ħtieġa tal-għotjiet mill-Gvern ta’ kull sena lil dak u lill-ieħor. Ir-ras iebsa tal-Gvern li ma jirrevedix il-baskett li fuqu hija ikkalkulata il-paga minima hija politika skaduta li qed iżżomm dipendenza tal-pajjiz fuq pagi baxxi u handouts.

Hu dritt li l-pagi jkunu ta’ livell diċenti. Dritt li hu mkasbar mill-Gvernijiet, wieħed wara l-ieħor. Pagi diċenti jnaqqsu l-ħtieġa ta’ politika ta’ Father Christmas. Ma nibqgħux nistennewh jiġi jqassam ir-rigali fil-budget!

Il-Gvern jista’ jagħmel użu aħjar tar-riżorsi tal-pajjiż. Is-sussidji kif qed japplikom il-Gvern jistgħu jkunu ferm aħjar.

Is-sussidji tal-fuel lill-kulħadd hu ħela ta’ riżorsi. Nistgħu ngħaddu mingħajr sussidji tal-petrol u tad-dijżil. Dan is-sussidju jista’ faċilment jitnaqqas u dan iwassal għal benefiċċju kbir: inqas karozzi fit-toroq u użu ikbar tat-trasport pubbliku! Li t-trasport pubbliku issa hu b’xejn mhux biżżejjed. Jeħtieg ukoll li jkun effiċjenti, li mhux.

Bla dubju, l-konsum bażiku tal-elettriku għad-djar, għandu jibqa’ jkun issussidjat imma l-bqija tas-sussidji għall-elettriku u l-fuels għandhom ikunu studjati aħjar.  Hemm modi aħjar kif il-Gvern jista’ jnaqqas il-piż minn fuq spallejn in-nies. U fl-aħħar ikollu iktar riżorsi għall-ħtiġijiet tal-pajjiz.

Opportunita ta’ darba

 

Il-prezz dejjem jogħla tal-petrol u d-diesel qed jagħfas lil kulħadd. Hu problema kbira, imma m’hiex problema li ħoloqha l-Gvern.

 

Din il-problema iżda tagħti lill-Gvern opportunita ta’ darba, kif ngħidu fuq platt. Aħna kapaċi bħala pajjiż nisfruttaw problema biex minnha l-pajjiż joħroġ minn fuq ?

 

Fl-istess żmien li l-prezz tal-petrol u d-diesel qed jispara l-fuq il-Gvern qiegħed iħejji biex joħroġ b’sistema ġdida ta’ tassazzjoni tal-karozzi li tkun tirrispetta l-kriterji tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea.

 

Il-borma fuq tlieta toqgħod. It-tielet sieq hi t-trasport pubbliku.

 

Huwa ċar daqs il-kristall illi bil-prezz tal-fuel jispara l-fuq u b’taxxa ta’ reġistrazzjoni tal-karozzi li tista’ tvarja skond jekk tkunx meqjusa bħala għodda ambjentali jew għodda fiskali l-istat tat-trasport pubbliku jista’ jkun determinanti. Bi transport pubbliku effiċjenti n-nies tagħmel għażla li jaqbel għall-but. Tuża’ tal-linja jekk tal-linja tkun effiċjenti. L-effiċjenza mhux biss fil-ħin u l-frekwenza iżda ukoll fir-rotot li fihom jingħata is-servizz.

 

L-effett ikun :

1) iktar nies tuża’ tal-linja, li bi dħul ikbar jista’ jkollhom bżonn ta’ inqas sussidji,

2) b’iktar nies fuq tal-linja jfisser inqas nies f’karozzi żgħar, inqas karozzi fit-toroq, inqas traffic jams,

3) inqas karozzi fit-toroq ifisser inqas dħaħen, kwalita’ tal-arja ħafna aħjar,

4) b’inqas spejjes fil-karozzi żgħar ifisser li n-nies ikollha iktar flus fil-but, ammont li meta tgħodd l-ispejjes kollha (xiri tal-karozza, insurance kull sena, service, petrol/diesel skond l-użu) tista’ titla mhux ħażin kuljum . 

 

 

Din hi opportunita ta’ darba.