Jekk il-budget ma jkunx approvat

petrol_pump

Bosta qed jistaqsu: x’jiġri jekk il-budget ma jkunx approvat?

M’hux sewwa qed jgħidu oħrajn li fil-waqt li t-taxxi l-ġodda l-Gvern qed jiġborhom mill-ewwel il-benefiċċji irridu nistennew dwarhom.

Ir-risposta insibuha f’Liġi imsejħa Att dwar il-Protezzjoni tal-Erarju.

Fis-subartiklu (1) tal-artiklu 2 ta’ din il-Liġi insibu dawn il-kelmiet :

“Kull meta Ministru jagħti avviż lill-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati ta’abbozz ta’ liġi dwar dazju ġdid jew dwar żieda ta’dazju li ġà jkun hemm, dak id-dazju ġdid jew dik iż-żieda ta’ dazju għandhom jittieħdu u jinġabru, minn dik l-awtorità li tiġi stabbilita fl-abbozz bħala responsabbli għall-ġbir relattiv minn dak in-nhar li tinħareġ Proklama biex tgħarraf li ħareġ avviż kif imsemmi qabel.”

Din il-Liġi kienet ġiet introdotta fl-1928, jiġifieri meta fil-Gvern kien hemm Gerald Strickland tal-Partit Kostituzzjonali Prim Ministru f’koalizzjoni (Il-Compact) mal-Partit Laburista immexxi minn Pawlu Boffa.

L-Att V tal-1928 kien ġie introdott biex jiġi evitat li jkun hemm l-ispekulazzjoni meta tkun introdott xi dazju jew taxxa ġdida. Għax mingħajr din il-liġi hemm il-periklu tal-ispekulazzjoni kif ukoll ta’ attivita’ li tevadi d-dazju jew it-taxxi. Għax jekk bejn meta titħabbar dazju jew taxxa ġdida jew miżjuda u meta tibda tinġabar jista’ jkun hemm min, per eżempju, jixtri petrol jew diesel b’sisa baxxa u mbagħad jerġa’ jbiegħu meta togħla s-sisa u jdaħħal fil-but id-differenza.

Naħseb li lkoll naqblu li abbuż bħal dan m’għandux isir.

Imma imbagħad il-liġi taħseb ukoll x’jiġri jekk il-budget (jew il-liġi li tintroduċi t-taxxa jew dazju) ma jkunx approvat.

Is- subartiklu (1) tal-artiklu 3 jitkellem ċar ħafna u jgħid hekk :

“Kull somma li tinġabar minn dak id-dazju ġdid jew minn dik iż-żieda ta’ dazju għandha tinżamm b’depożitu u għandha titħallas lill-erarju wara li l-abbozz tal-liġi jiġi approvat għal kollox, jew tingħata lura lid-depożitant, kollha jew biċċa minnha, jekk l-abbozz ma jgħaddix jew jekk id-dazju kif propost jiġi mnaqqas, jew jekk l-abbozz ma jgħaddix fi żmien sitt xhur mill-ewwel laqgħa tal-Kamra tad-Deputati.”

Mela l-Gvern għandu sitt xhur ċans. Jekk sa sitt xhur iI-budget, jew il-liġijiet li jimplimentaw il-budget, ma jkunx approvat ikun irid jirrifondi t-taxxi li ġabar lura.

Hemm ukoll il-possibilta’ l-Gvern ikollu jħallas ukoll l-interessi. Imma dak dettall legali li jmur lil hinn mill-iskop ta’ dan il-blog.

Nota : l-kelma dazju tinkludi kull taxxa, immaterjalment x’tissejjaħ.

Anke’ Pawlu Boffa ………..

Silta mill-intervista li Andrew Azzopardi ghamel lil Carmel Cacopardo.

Jekk trid tara l-intervista kollha :

aghfas hawn ghall-ewwel parti

aghfas hawn ghat-tieni parti

Mistoqsija : Partit li jġib perċentaġġ u numru ta’ voti tant żgħir huwa worth l-isforz li tagħmlu?

Tweġiba : Din l-istess mistoqsija nimmaġina li kienet issir lill-Partit Laburista fis-snin 20 meta t-Tabib Pawlu Boffa u l-Partit Laburista kienu sandwich bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Kostituzzjonali ta’ Gerald Strickland.

L-ideal tagħna jiġġustifika kull sforz għax nafu li l-ewwel nett l-appoġġ li ngawdu hu ikbar minn dak rifless fil-voti li niksbu. Dan deher ċar waqt l-aħħar kampanja elettorali fejn in-nuqqas ta’ riżorsi għamilha diffiċli għalina biex inwieġbu fuq il-media b’mod partikolari meta ffaċċjati b’kampanja negattiva kif għamel il-PN kontra tagħna.

L-appoġġ potenzjali għal AD deher waqt l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2004  meta l-kandidat ta’ AD kiseb kważi 23,000 vot fl-ewwel għadd.

Hu inevitabbli li f’xi stadju l-monolit bipartitiku jrid jikkrolla.  Kemm il-PN kif ukoll il-PL  huma koalizzjonijiet opportunistiċi li jġibu flimkien persuni b’ideat tant differenti li jagħmilha prattikament diffiċli li jikkoeżistu politikament. Dan qiegħed jiġri presentement fil-PN. Fil-futur għad irid iseħħ fuq skala ikbar anke fil-PL.