Meta il-Partit Laburista ried €5 għal kull vot kull sena

five euroLabour's 5 euro proposal 

source: the price tag of democracy

Id-dibattitu fil-Parlament, f’dawn il-ġranet, dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi hu wieħed li ilu ħafna snin biex isir. Tul is-snin kien hemm ħafna tkaxkir tas-saqajn li ippospona din id-diskussjoni.

Biżżejjed insemmu r-rapport Galdes tal-1995 li dwaru baqa’ ma sar xejn.

Il-bieraħ ġie fi tmiemu l-fażi tat-tieni qari, jiġifieri d-diskussjoni dwar il-prinċipji tal-liġi. Smajna minn kollox. Kien hemm diskorsi utli li bla dubju taw kontribut biex id-diskussjoni tkun waħda matura. Fosthom id-diskorsi ta’ Mario de Marco, Michael Falzon u Owen Bonnici.

Kien hemm ukoll bosta diskorsi li saru għall-gallarija. Ma taw l-ebda kontribut partikolari ħlief li rrepetew il-paroli li ilna nisimgħu. Bl-intenzjoni unika li jiskurjaw il-punti politiċi.

Il-liġi tipproponi limiti dwar x’donazzjonijiet jistgħu jirċievu l-partiti politiċi. Tobbliga lill-istess partiti illi jkollhom verifika tal-kotba kif ukoll tintroduċi miżuri biex il-partiti politiċi jkunu reġistrati.

Alternattiva Demokratika ilha sa mit-twaqqif tagħha fl-1989 titkellem dwar dawn il-miżuri.

Il-liġi preżentment quddiem il-Parlament hi imsejħa liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Iżda titkellem fuq kollox ħlief dwar il-finanzjament tal-partiti. Il-Gvern diġa ddikjara li l-finanzjament pubbliku tal-partiti politiċi mhux fuq l-aġenda għalissa. Qed jgħid li dan il-finanzjament  pubbliku jkun fuq l-aġenda iktar tard, meta tkun bdiet titħaddem din il-liġi u tkun bdiet tagħti l-frott.

Filwaqt li Alternattiva Demokratika dejjem tkellmet favur il-finanzjament tal-partiti politiċi mill-istat tajjeb li niftakru li sa Marzu 2013 anke l-Partit Laburista kien idoqq din id-diska.  Il-proposta tal-Partit Laburista qabel Marzu 2013 kienet ta’ finanzjament pubbliku ta’ €5 għal kull vot kull sena. Issa l-Partit Laburista bidel il-posizzjoni tiegħu.  Anke l-PN bidel il-posizzjoni tiegħu: sa Marzu 2013 kien kontra l-finanzjament tal-partiti politiċi mill-istat imma issa mirakolożament hu favur!

M’hemmx serjeta’ da parti kemm tal-Partit Laburista kif ukoll tal-Partit Nazzjonalista għax dawn konvenjentement jibdlu l-veduti tagħom skond jekk ikunux fil-Gvern jew fl-Opposizzjoni.

Li m’humiex jgħidu kemm il-PN kif ukoll il-PL hu li kull sena fil-budget kull wieħed miż-żewġ partiti fil-Parlament jingħataw €200,000 bejniethom. Dawn il-flus ilhom jeħduhom sa mill-1994. Għall-bidu kienu jeħduhom dwar il-ħidma politika tagħhom in konnessjoni mal-Parlament Ewropew. Iktar tard l-applikabilita’ tal-fondi ġiet imwessa’ għall-ħidma internazzjonali tal-Partiti. Dan ifissser li bejniethom il-partiti fil-Parlament s’issa ħadu €4 miljuni. Dawn ukoll huma flus mit-taxxi li dwarhom ma kellhomx diffikulta biex idaħħluhom fil-but.

Jiena ltqajt diversi drabi mal-Ministru Owen Bonnici u miegħu iddiskutejt il-liġi li qed jipproponi. F’isem Alternattiva Demokratika tajtu ukoll proposti dettaljati dwar kif il-liġi proposta tista’ tkun aħjar.  Il-liġi hi pass tajjeb il-quddiem. Imma mhiex biżżejjed. Tista’ tkun ukoll aħjar.

Ċertament li hi ħafna l-bogħod mill-€5 kull sena għal kull vot li l-Partit Laburista kien jipproponi qabel Marzu 2013.

ippubblikat ukoll fuq iNews is-Sibt 15 ta’ Novembru 2014

Kunsilli Lokali u Referendum : jirbaħ is-sens komun

Local Councils Malta

F’Alternattiva Demokratika ilna mill-2009 li ipproponejna li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali jsiru kull 5 snin flimkien ma dawk tal-Parlament Ewropew. Il-Gvern immexxi mill-PN ma kienx qabel u kien iddeċieda li dawn isiru kull 4 snin. Issa l-Gvern immexxi mill-PL qed jaqbel.

Sa hawn tajjeb.

Li għamel ħażin kien il-ħafna tejatrin li rriduċa dak li seta kien djalogu politiku serju f’eżerċiżżju partiġjan. Il-Gvern fil-pubbliku seta mexxa id-diskussjoni aħjar. Fil-privat min-naħa l-oħra nista’ ngħid li jiena u Arnold iltqajna ma delegazzjoni tal-Gvern immexxija minn Owen Bonnici Ministru, flimkien ma Stefan Buontempo Segretarju Parlamentari u Michael Cohen konsulent. Id-delegazzjoni tal-Gvern fid-diskussjonijiet li kellna imxew ħafna aħjar.

Il-posizzjoni tagħna l-AD fissirniha bil-kalma u anke dakinnhar il-Ministru Owen Bonnici kien diġa wera li l-proposta ta’ AD kienet raġjonevoli ħafna.

Issa nista’ ngħid li l-proposta ta’ AD hi riflessa kompletament fid-deċiżjoni li ħabbar il-Gvern. Jiġifieri AD ipproponiet li l-elezzjonijiet tal-2015 isiru fi żmienhom u li dawk tal-2017 ikun posposti sal-2019 flimkien mal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, meta jsiru l-elezzjonijiet kollha.

Id-diskussjoni bil-kalma dejjem twassal għal soluzzjoni li anke’ jekk mhux kulħadd jaqbel magħha, tal-inqas tkun raġjonevoli u ġusta.

Kien floku ukoll li smajna lill-Ministru Owen Bonnici jiddikjara li jekk il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi favur li r-referendum abrogattiv dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa jsir, dan isir mal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali skedati għal Marzu 2015.

Xejn speċjali.  Imma rebaħ is-sens komun.

Huwa ta’ pjaċir għalina f’Alternattiva Demokratika li tajna kontribut biex wasalna għal din id-deċiżjoni.

B’id waħda jgħid le u bl-oħra jgħid iva

Bonnici.fpp

 

Fi stqarrija għall-istampa l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici wieġeb għall-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista dwar il-ħtieġa li l-istat għandu jiffinanzja lill-partiti politiċi.

Owen qal li issa mhux il-waqt.

Issa, qal Owen, hu meħtieġ li tgħaddi l-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi u wara numru ta’ snin taħdem sewwa, imbagħad ikun  il-mument li nikkunsidraw jekk, meta u kif għandu jsir il-finanzjament tal-partiti politiċi mill-istat.

Owen għandu żball. Għax il-finanzjament tal-partiti politiċi mill-istat Malti diġa qiegħed isir. Ilu jsir 20 sena u jibbenefikaw minnu biss il-PN u l-PL.

Biċċa xogħol għal Owen biex isib tarf ta’ din il-problema: min-naħa waħda l-Gvern tiegħu jgħid li għalissa ma jridx jagħti finanzi lill-partiti politiċi u min-naħa l-oħra fil-budget ta’ kull sena l-Gvern stess jagħti €100,000 lill-Partit Nazzjonalista u €100,000 lill-Partit Laburista.

B’id waħda l-Gvern qiegħed jgħid le u bl-oħra qiegħed jgħid iva.

Iva jew le?

budget fpp

Beppe m’għandux idea x’inhu jgħid

budget fpp

 

Beppe Fenech Adami qed jgħid li l-Gvern għandu jikkonsidra li jkun hemm il-finanzjament tal-partiti politiċi mill-istat. Alternattiva Demokratika ilha is-snin tgħid hekk u l-partit ta’ Beppe fil-Gvern sas-sena l-oħra dejjem qal  le għal dak li qalet Alternattiva Demokratika.

Beppe m’għandux idea x’inhu jgħid. Għax l-istat Malti ilu jiffinanzja lill-partiti politiċi fil-Parlament sa mill-1994. Kull sena kemm il-Partit Nazzjonalista kif ukoll il-Partit Laburista ingħataw somma flus mill-budget, ivvutata fil-budget tal-Parlament.

Fil-budget għal din is-sena, bejniethom ħadu €200,000. Kif jidher fl-estratt ta’ hawn fuq.

Dan ifissser li għall-għoxrin sena mill-1994 sal-lum ħadu €4 miljuni tondi tondi. Żewġ miljuni kull wieħed. Waħedhom.

Jiġifieri meta Beppe Fenech Adami talab li l-istat Malti jiffinanzja lill-partiti politiċi konvenjentement nesa’ li l-partit tiegħu diġa ħa żewġ miljun euro, bil-partit ta’ Owen jieħu żewġ miljuni  oħra !

Owen Bonnici wieġeb lill-Beppe u qallu le. Mhux għalissa.

Dr Owen, allura dan ifisser li immedjatament ser twaqqaf il-€200,000 li qed jieħdu kull sena il-PN u l-PL?

 

 

The Financing of Political Parties: (2) The White Paper

owen bonnici + franco debono

In January 2014 Government published a White Paper with its proposals on the financing of political parties.

The proposals in the White Paper resembled Franco Debono’s Private Member’s Bill which he had presented during the Eleventh Parliament.

Alternattiva Demokratika emphasised that there was agreement in principle on Government’s proposals, however the details needed to be sent back to the drawing board. Although government has yet to explain the already existing instances of state financing, (even of political parties) it was agreed the first step should be a sense of order, transparency and accountability in the financing of political parties and that subsequently the issue of state financing of political parties should also be considered.

The identification of the Electoral Commission as the regulatory authority was a major sticking point. This is due to the fact that the Electoral Commission is exclusively made up of persons enjoying the trust of the Parliamentary Parties.

AD proposed that in lieu of the Electoral Commission the regulatory authority should be the Commissioner for Standards in Public Life together with Parliament’s Standing Committee on Standards in Public Life.  These posts are being created as a result of a recommendation by a Select Committee of the House of Representatives.

It is proposed that the accounts of political parties are to be audited. However when this is considered by the legislator it should be borne in mind that not all political parties have the same financial means. The legislator should distinguish between political parties whose turnover is measured in millions of euros and those whose turnover does not exceed €15,000 per annum.

With this in mind AD proposed that in those cases where a political party’s turnover does not exceed €100,000 per annum the audit fees should be an expenditure shouldered by the regulator.

Alternattiva Demokratika did not agree with the classification of donations into four groups as the White Paper suggested; in particular AD disagreed with the concept of anonymous donations (up to €500 in one year) as well as with the proposed permissible limits for other donations,

AD drew attention that the White Paper does not make a reference to loans which a political party may have entered into without having the intention to repay the monies loaned. This was being stated in view of the “Cash for Honours scandal” in the United Kingdom,

Nor was the White Paper clear on the role of the accumulated investments of the political parties as well as the need to ensure that these are kept separate and distinct from the political parties themselves. It is to be ensured that the political parties do not make illicit use of the accumulated resources in their companies. It is to be furthermore ensured that no excuse labelled as “sensitive commercial information” is used to hide sensitive information.

The White Paper does not address the issue of public property which has accumulated in the hands of political parties. The required administrative steps should be identified to ascertain that rent paid by the parties for the use of such properties is periodically revised such that it will always be a commercial one.

AD disagreed with the new limits proposed for expenditure by candidates in electoral campaigns. They are much too high.  Alternattiva Demokratika also emphasised that the permissible limits for spending by the political parties during an electoral campaign are established.

Financing politics: one size fits all

one size fits all 2one-size-fits-all

 

The proposed legislation on the financing of political parties in Malta is a “one size fits all” exercise.

The Bill proposed by Minister for Justice Owen Bonnici still proposes the Electoral Commission as the administrator of the law. This is unacceptable because the Electoral Commission is directed exclusively by the two Parliamentary parties to the exclusion of the rest of civil society. AD disagrees with this proposal and is of the opinion that when this Bill is approved  by Parliament it should be operated by the Commissioner for Standards in Public Life in accordance to the legislative proposal approved by a Parliamentary Select Committee and currently pending for the consideration of the House of Representatives. According to the pending proposal this Commissioner for Standards in Public Life should be supported by not less than two thirds  of Members of Parliament in order to be elected.  This would be a substantial improvement on the Bill on the Financing of Political Parties.

Notwithstanding the above Alternattiva Demokratika has noted the amendment proposed (through the Bill’s clause number 47) to the definition of the term “political party” in article 2 of the General Elections Act. As a result of this proposed amendment the right of access to information held by the Electoral Commission to all registered political parties will for the first time be non-discriminatory. Whilst this will be a substantial improvement on the present state of affairs, it is not good enough.

The Bill places heavy financial and administrative burdens on Alternattiva Demokratika exclusively as a result of the responsibilities resulting from the workings of the proposed legislation. AD will be required to employ a suitably qualified person in order to be in line with the provisions of this Bill. AD does not have the resources to shoulder these responsibilities. This is an impact which was anticipated. In fact during the public consultation carried out on the White Paper on the same topic AD presented a specific proposal. Notwithstanding that the Minister for Justice had then declared that he would consider AD’s proposal, it now results that this has been ignored.

Parliament will be discussing the Bill on the Financing of Political Parties, shortly, before the summer recess. I hope that it will be substantially improved.

Irridu trasparenza sħiħa fil-finanzjament tal-partiti, AD tgħid lill-Ministru Owen Bonniċi

transparency

Alternattiva Demokratika taqbel fil-prinċipju mal-proposti fil-White Paper dwar il-finanzjament tal-politika iżda taħseb li bosta mid-dettalji dwar il-proposti li saru għandhom ikunu ikkunsidrati mill-ġdid. Dan qalu l-Prof. Arnold Cassola, Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, lill-Ministru Owen Bonnici llum il-Belt. Il-Prof. Cassola żied jgħid illi Alternattiva Demokratika b’mod konsistenti tul il-25 sena ta’ eżistenza tagħha dejjem ħadmet favur ir-regolamentazzjoni tal-politika u tal-partiti.

Carmel Cacopardo, Deputat Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, emfasizza lill-Ministru Bonnici li m’huwiex għaqli li l-awtorita regolatorja dwar il-partiti politiċi u l-finanzjament tagħhom tkun il-Kummissjoni Elettorali. Alternattiva Demokratika qed tipproponi li jkun il-Kummissarju dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika. Il-Kummissjoni Elettorali hi taħt il-kontroll esklussiv tal-partiti politiċi fil-Parlament iżda l-Kummissarju dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika, meta jinħatar bil-qbil ta’ żewg terzi tal-membri tal-Parlament, mhux biss persuna ta’ integrita iżda fuq kollox persuna aċċettabbli għal faxxa iktar wiesa’ ta’ nies.

Cacopardo żied jgħid illi l-White Paper titkellem ukoll dwar ir-reġistrazzjoni tal-Partiti u tidħol f’numru ta’ dettalji dwar kif għandhom ikunu organizzati. Alternattiva Demokratika, filwaqt li taqbel mal-proposta ta’ reġistrazzjoni tal-partiti, jidhrilha li l-White Paper tidħol f’ħafna dettalji żejda. Kien ikun ħafna aħjar kieku illimitat ruħha għall-essenzjali. Hemm qbil li r-reġistrazzjoni tal-partiti għandha teżiġi li l-partiti jkunu demokratici fil-ħsieb u fil-forma imma ma hemm l-ebda ħtieġa li din tidħol ukoll fid-dettall ta’ kif taħdem l-organizzazzjoni interna ta’ partit politiku.

Hemm il-periklu, żied jgħid Cacopardo, li ma tittieħditx konsiderazzjoni tad-differenzi fid-daqs tal-partiti u allura ukoll fir-riżorsi disponibbli għalihom. Filwaqt li Alternattiva Demokratika tifhem u taċċetta li l-kontijiet tal-partiti għandhom ikunu soġġetti għal verifika, hu innutat li l-White Paper ma tiddistingwix bejn il-partiti l-kbar li għandhom turnover ta’ miljuni fis-sena u Alternattiva Demokratika li t-turnover tagħha ma jaqbiżx il-€15,000 fis-sena. F’dan ir-rigward Alternattiva Demokratika qed tipproponi li fil-każ ta’ partiti politiċi li t-turnover annwali tagħhom ma jaqbiżx il-€100,000, l-ispejjes konnessi mal-verifika annwali jitħallsu mir-regolatur.

Arnold Cassola, Chairperson, qal li l-qalba tal-proposti fil-White Paper jirrigwardaw id-donazzjonijiet lill-partiti u kif dawn għandhom ikunu regolati. Alternattiva Demokratika jidhrilha illi l-limiti illi tipproponi l-White Paper huma għoljin wisq. Fil-fehma ta’ Alternattiva Demokratika, filwaqt li donazzjonijiet taħt l-€4,000 fis-sena għandhom jibqgħu protetti bil-kunfidenzjalita’, d-donazzjonijiet bejn l-€4,000 u l-€40,000 fis-sena għandhom ikunu pubbliċi u tinghata informazzjoni dwarhom lir-regolatur. M’ghandhomx ikunu possibli donazzjonijiet li jaqbzu l-€40,000 fis-sena.

Il-Prof. Cassola żied jgħid illi l-White Paper ma titkellimx dwar self lill-partiti politici u in partikolari tinjora l-possibilita li s-self jista’ jintuża biex jostor donazzjonijiet u b’hekk ikunu evitati l-proċeduri ta’ trasparenza. Il-White Paper lanqas ma teżamina l-kontrolli meħtiega fuq l-attivita’ kummerċjali tal-partiti kif lanqas ma teżamina kif jista’ jkun hemm iktar kontrolli effettivi dwar l-użu mill-partiti politiċi ta’ propjeta’ pubblika.

Tiftakru l-Bank of Vassallo?

Bank of Vassallo

Il-White Paper ippreżentata mill-Gvern il-bieraħ dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi hu pass tajjeb il-quddiem li dwaru Alternattiva Demokratika  tkellmet f’kull programm elettorali tagħha mill-1992 lil hawn.

Naqbel 100% mal-prinċipji ta’ trasparenza u kontabilita’ li l-White Paper tmexxi l-quddiem iżda hemm ħtieġa ta’ diskussjoni fil-fond fuq id-dettalji, ċjoe fuq kif ser titħaddem l-eventwali liġi.

L-ammonti dwar donazzjonijiet li huma proposti fil-White Paper huma għoljin wisq u għandhom jonqsu,  bħalma għandhom jonqsu l-limiti dwar l-infieq permissibli minn kandidati fl-elezzjonijiet diversi. Naħseb li hu esaġerazzjoni illi l-obbligu ta’ reġistrazzjoni jibda ma donazzjoni ta’ €10,000 kif tipproponi l-White Paper. Tajjeb li niftakru li €10,000 huma ftit iktar minn paga minima ta’ persuna waħda għal sena sħiha. L-ammont li jekk jinqabeż ikun hemm notifika dwaru għandu jkun ferm iktar baxx minn hekk. Fil-programm elettorali ta’ Alternattiva Demokratika għall-elezzjoni ta’ Marzu 2013 ipproponejna li dan it-threshold għandu jkun ta’ €4,000. Jidhirli li dan hu ferm iktar raġjonevoli minn dak li tipproponi l-White Paper.

Il-White Paper ma titkellimx dwar self li l-partiti politiċi jista’ jkollhom minn żmien għal żmien. Konna smajna ftit qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kif il-Partit Nazzjonalista kien issellef madwar kwart ta’ miljun euro mingħand il-Bank of Vassallo. Dakinnhar kien intqal li din kienet transazzjoni kummerċjali u li dan kien self li kien ser jitħallas lura.  Jekk tħallasx lura jew le ma nafx. Imma jibqa’ l-fatt li hu mċajpar fejn qiegħed il-punt ta’ diviżjoni bejn l-attivita’ kummerċjali  u l-ħidma politika tal-partiti politiċi. Il-White Paper m’hi xejn ċara dwar dan.

Hemm imbagħad it-taparsi self li jista’ jsir lill-partiti bħalma ġara fl-Ingilterra xi snin ilu. L-iskandlu fl-Ingilterra dakinnhar kien li dawn ma kienux każijiet ta’ self imma ta’ għotjiet sostanzjali moħbija biex jevitaw li jkunu dikjarati bħala tali. Dwar dan it-tip ta’ logħob il-White Paper hi siekta ukoll.

Fil-White Paper ma hemm l-ebda referenza għall-infieq permissibli mill-partiti politiċi waqt kampanja elettorali.  Nistaqsi: hu aċċettabbli li partit politiku f’Malta jonfoq il-miljuni f’kampanja elettorali? Jiena naħseb li dan it-tip ta’infiq hu esagerazzjoni.  Huwa nuqqas gravi li hu injorat. L- anqas ma huma raġjonevoli il-limiti l-ġodda proposti għal-infieq mill-kandidati.  L-€1,400 limitu tal-lum għal kandidat f’elezzjoni ġenerali hu redikolu u l-parti l-kbira tal-kandidati kienu jinjorawh.  Imma l-€25,000 limitu għal infieq minn kandidat għal elezzjoni ġenerali hu għoli wisq. Mhux għax m’hemmx min diġa jonfoq iktar minn hekk. Imma għax hu esaġerazzjoni li m’għandux ikun permess. L-elezzjoni mhiex battalja ta’ min jonfoq l-iktar, iżda battalja ta’ ideat. Eżerċizzju biex nikkonvinċu lill-elettorat mhux eżerċizzju ta’ l-isbaħ kuluri u parties. Biċ-ċifri proposti għal infieq li jkun permess il-White Paper qed tagħti messaġġ żbaljat.

Il-Kummissjoni Elettorali ma tistax tkun l-aħjar regolatur għax tul is-snin u għal raġunijiet storiċi ukoll ġiet ikkapparata mill-Partit Nazzjonalista u mill-Partit Laburista. Fil-Parlament bħalissa qed issir diskussjoni dwar l-istandards ta’ inġieba u etika fil-ħajja pubblika. Dak hu l-forum addattat. Hemmhekk il-Gvern u l-Opposizzjoni qed jaqblu li għandu jkun hemm persuna indipendenti li tissorvelja l-imġieba fil-ħajja pubblika. Tajjeb li l-finanzjament tal-partiti jkun regolat f’dan l-istess qafas.

Il-White Paper titkellem ukoll dwar il-ħtieġa tar-reġistrazzjoni tal-partiti u tipproponi diversi miżuri li bihom għandhom ikunu irregolati l-partiti politiċi. Naħseb illi f’dan il-qasam il-White Paper qed tidħol f’ħafna dettal żejda. Ikun għaqli li wieħed jillimita ruħu għal dak li hu essenzjali.

F’dawn il-ġranet il-Gvern permezz tas-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici ser jibda proċess ta’ konsultazzjoni pubblika dwar il-proposti li saru fil-White Paper. Owen hu persuna li kapaċi tisma’.  Alternattiva Demokratika fi ħsiebha tiltaqa’ miegħu biex twassal proposti dettaljati dwar kif il-finanzjament tal-partiti jista’ jkun regolat b’mod adegwat.

B’hekk nassiguraw li mhux biss nagħmlu pass il-quddiem, iżda li dan il-pass ikun ukoll fis-sod.

ippubblikat fuq iNews l-Erbgħa 5 ta’ Frar 2014