Meta l-MEPA tiftaħ għajnejha

freeport.aerial viw

 

Il-bieraħ kont preżenti għal-laqgħa tal-Bord tal-MEPA fejn fost affarijiet oħra ġew diskussi żewġ applikazzjonijiet dwar il-Port Ħieles. Kont qed nassisti lill-Kunsill Lokali ta’ Birżebbuġa.

Waħda minn dawn l-applikazzjonijiet kienet biex isir xogħol ta’ dredging ħdejn il-moll tal-Port Ħieles l-iktar viċin tar-residenti ta’ Birżebbuġa (West Quay ta’ Terminal 1). L-oħra kienet dwar l-istallazzjoni ta’ krejnijiet ġodda ta’ għoli ta’ 140 metru.

Il-krejnijiet  il-ġodda għall-ewwel kienu destinati biex jitqegħdu fuq il-West Quay ta’ Terminal 1 ukoll. Imma wara li l-Kunsill Lokali ta’ Birżebbuġa u bosta residenti oġġezzjonaw għal dan, il-MEPA insistiet mal-Port Ħieles li post il-krejnijiet kellu jinbidel għax dak propost ma kienx aċċettabbli.

Il-maniġment tal-Port Ħieles aċċetta li l-krejnijiet jitqegħdu iktar il-bogħod mir-residenzi f’Birżebbuġa.

Bħala riżultat ta’ dan, il-konsegwenza logika kienet waħda ovvja : jekk il-krejniet ma kienux ser jitqegħdu fil-West Quay ta’ Terminal 1 xi ħtieġa kien għad baqa’ li jsir ix-xogħol tad–dredging?  Ir-residenti  kellhom id-dritt li jkollhom insurance minn attività fil-Port Ħieles li toħloqilhom inkonvenjent.  Dan il-permess li kienu qed jitolbu l-Port Ħieles ma kienx hemm iktar bżonnu.

Jiena ma ridtx nemmen lil widnejja iktar tard meta b’vot unanimu l-Bord tal-MEPA iddeċieda favur Birżebbuġa meta qal le għal iktar xogħol ta’ dredging fil-Port Ħieles. Flimkien miegħi taw kontribut kbir fid-diskussjoni s-Sindku ta’ Birżebbuġa Kevin Barun, il-predeċessur tiegħu r-“Ricky” Joseph Farrugia u l-Onor. Marlene Farrugia u John Grech mill-għaqda ambjentali Birżebbuġa Environmental Action Group.

L-applikazzjoni dwar il-krejnijiet waqfet ukoll u dan minħabba li hemm bżonn li l-parir tal-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili jkun wieħed ċar. S’issa jidher li dawn qed iduru mal-lewża għax il-krejnijiet huma għoljin wisq u x’aktarx li jinfdu l-flightpath riżervat għall-ajruplani. Jekk dan hu hekk jista’ jkun ta’ periklu.

Jiena għalija din kienet esperjenza ġdida. Ma nafx lill-MEPA taħdem b’dan il-mod. Is-soltu tibqa’ għaddejja qiesha romblu minn fuq id-drittijiet tar-residenti. Jidher li l-bieraħ il-MEPA fetħet għajnejha beraħ.

Nittama li ma tagħlaqhomx iktar. Għax meta l-MEPA tiftaħ għajnejha hemm ċans tajjeb li dan jirrifletti ruħu fi kwalità ta’ ħajja aħjar għalina lkoll.

Mhux biss f’Birżebbuġa, iżda kullimkien.

Wara l-Bieb

F’pajjiż żgħir fid-daqs bħal tagħna kull żvilupp li jsir ikollu effett fuq xi ħaġa oħra.

Il-bieraħ f’Birżebbuġa indirizzajt konferenza tal-aħbarijiet dwar l-estensjoni tal-Port Ħieles u kif din teffettwa lir-residenti. Il-Kunsill Lokali ta’ Birżebbuġa u l-NGO ambjentali tal-lokal il-Birżebbuġa Environmental Action Group f’isem ir-residenti qed jopponu l-estensjoni tal-Port Ħieles minħabba li din teffettwa ħażin lir-residenti.

Hemm limitu għal dak li hu ġustifikabbli li nissaportu. B’dan l-iskop il-Pjan Lokali għall-Bajja ta’ Marsaxlokk approvat fl-1995 stabilixxa dan il-limitu billi identifika l-area ta’ Wied il-Buni bħala żona li l-Port Ħieles ma kellux jaqbiżha. Hi fil-fatt definita bħala buffer zone.

Il-permess għall-estensjoni tal-Port Ħieles li l-MEPA approvat reċentement dan tinjorah.

Hawn diversi li jitkellmu b’passjoni mingħajr ma jkunu jafu l-fatti. Huwa faċli li tgħid li huwa neċessarju li l-Port Ħieles jespandi fl-interess tat-tkabbir tal-ġid ekonomiku imma min jgħid hekk ikun qed iħares biss lejn parti żgħira ħafna mill-istorja. Għax hemm bżonn ukoll li nħarsu lejn affajiet oħra : kif din l-estensjoni teffettwa l-ħajja tan-nies, u kif din teqred ukoll facilitajiet sportivi tal-baħar (sailing club) li jgawdu mhux biss ir-residenti ta’ Birżebbuġa imma ukoll residenti min-nofsinnhar tal-pajjiż li għalihom Birżebbuġa huwa post ta’ villeġġatura.       

Hemm ukoll l-impatti ambjentali li akkumulaw tul is-snin mill-attivita’ industrijali fil-Port ta’ Marsaxlokk. Dawn huma sostanzjali. Jagħmel sens ħafna illi qabel ma biss nikkunsidraw estenzjoni tal-Port Ħieles nifhmu iktar l-impatti ambjentali akkumulati li per eżempju qerdu l-ħajja fil-bajja u nassiguraw li dawn ikunu indirizzati.

Il-Kunsill ta’ Birżebbuġa, il-Birżebbuġa Environmental Action Group u l-Port Ħieles ilhom ix-xhur jiltaqgħu mal-MEPA biex flimkien insibu l-aħjar mod kif dawn l-impatti li akkumulaw tul is-snin ikunu indirizzati u possibilment jonqsu għall-ġid ta’ kulħadd.

Dan hu l-mod kif l-affarijiet isiru bis-serjeta’. Għalhekk nitkellmu dwar l-iżvilupp sostenibbli. Għax l-iżvilupp biex jagħmel sens ma jridx inissel biss titjib ekonomiku, iżda dan irid jagħmlu mingħajr ħsara : la ħsara ambjentali u l-anqas ħsara soċjali.  

Il-ħsara ħadd ma jridha wara biebu.

________________

Ara ukoll fuq dan il-blog :

12 ta’ Gunju 2010 : Past Mistakes ……. Present Day Decisions.

1 ta’ Frar 2010 : Malta Freeport : Impacts on Residents should be dealt with effectively.

21 ta’ Marzu 2009 : The Freeport : Will MEPA backtrack ?

26 ta’ Frar 2009 : Kisba Importanti wara suġġeriment ta’ AD – MEPA accepts AD proposal.

5 ta’ Marzu 2008 : Birżebbuġa u l-Port Ħieles.