Bil-flus ħerġin minn widnejh

euro-bills

Smajt lill-Avukat Gonzi jgħid li donnu Dottor Joseph Muscat għandu l-flus ħerġin minn widnejh. Dan qalu meta kien qed jikkummenta dwar il-gimmick tax-xandira tal-Labour f’nofs il-lejl biex iħabbrilna l-bidu tal-kampanja elettorali u s-slogan tal-PL għall-elezzjoni.

Ftakart ftit meta l-Avukat l-ieħor, Pawlu Borg Olivier, kien qalilna li l-PN fqir ħafna ħdejn il-Partit Laburista.

U ngħid jiena mela x’kien qed iżomm lill-Avukat Gonzi milli jagħmel liġi dwar il-finanzjament tal-partiti?

In-nuqqas tal-PN f’dan il-qasam hu l-kawża ta’ ħafna mill-gwaj fil-politika. Din hi waħda minn dawk l-affarijiet li dwarhom Franco Debono kellu raġun.

U bilħaqq, jista’ xi ħadd jispjegali ftit kif partit li jgħid li hu fqir jonfoq dawk il-flejjes kollha fil-billboards? Għal dawn ma ntefqux euro jew tnejn!

L-ipokrezija tal-Labour Party dwar il-persuni b’diżabilita’

Araw sewwa ir-ritratt ta’ hawn fuq. Dan juri l-parti t’isfel ta’ billboard li l-Labour Party qiegħed f’San Pawl il-Baħar fil-kantuniera bejn il-Coast Road ħdejn Kennedy Grove u t-triq li twassal sal-lukanda Bella Vista.

Kif jidher sewwa l-billboard apparti li b’mod perikoluż qed jistrieħ fuq xi bricks qed jostakola kompletament u għal żmien twil l-użu ta’ rampa intenzjonata għal persuni b’diżabilita’.

Imbagħad il-Labour jieħdu għalihom meta ngħidulhom li jgħidu ħaġa u jagħmlu oħra.