Konrad fuq l-Orient Express : bejn Shanghai u Delimara

Murder on the Orient Express

Id-dibattitu fil-Parlament dwar il-power station tal-gass f’Delimara hu eżerċizzju ta’ logħob bil-kliem.

Qal li ser jirreżenja jew ma qalx?

Skond Simon hi ċarissima. Skond Joseph qalha f’kuntest differenti.

Ir-realta’ iżda hi waħda differenti. Missitha ftit Marlene Farrugia fid-diskors tagħha fil-Parlament.

Il-Partit Laburista fl-Opposizzjoni għamel wegħda. Anzi għamel sett ta’ wegħdiet.

L-ewwel qal li l-Enemalta mhux ser tkun privatizzata. Wegħda li ma nżammitx kemm bil-ftehim li qed ikun negozjat maċ-Ċiniżi kif ukoll bil-ftehim li hu konkluż imma għadu mhux iffirmat mal-Electrogas. Għax il-produzzjoni tal-enerġija mhux ser tkun f’idejn il-Korporazzjoni Enemalta.  Il-produzzjoni tal-enerġija ser tkun ipprivatizzata bl-agħar mod possibli. Ser insiru kolonja f’dak li għandu x’jaqsam l-enerġija.

It-tieni l-impjant li jiġġenera l-elettriku mill-gass kellu jkun lest sa Marzu li ġej iżda f’dawn l-aħħar ġranet kellna l-konferma li din il-wegħda ukoll mhux ser tinżamm. S’issa ħadd għadu ma spjega l-għaliex.

L-ispekulazzjoni fil-gazzetti u l-argumenti tal-Kap tal-Opposizzjoni qed jippuntaw f’direzzjoni ta’ kunflitt bejn it-tripied Enemalta-Ċiniżi-Electrogas. Jidher li hemm kunflitt qawwi bejn l-obbligazzjonijiet differenti li daħal għalihom il-Gvern.

Għalhekk Konrad qiegħed imekkek bejn Malta u ċ-Ċina: Shanghai u/jew Beijing. Huwa dwar dawn l-affarijiet li hemm bżonn spjegazzjonijiet. Spjegazzjonijiet li għadhom ma waslux. Sadanittant il-kobba tkompli titħabbel.

Il-25 anniversarju tal-massakru ta’ Pjazza Tiananmen

Tiananmen 07

 

Għada l-4 ta’ Ġunju huwa l-25 anniversarju tal-massakru ta’ Tiananmen. Fl-4 ta’ Ġunju 1989 fi Pjazza Tiananmen f’Beijing it-tankijiet tal-militar immassakraw lill-istudenti Ċiniżi li kienu qed jipprotestaw. Numru kbir ta’ studenti  u żgħażagħ kieku qed jappoġġaw il-Moviment Demokratiku fiċ-Ċina. Kienu ilhom ġimgħat fi Pjazza Tiananmen jipprotestaw favur Ċina demokratika.

Il-mewt ta’ Hu Yaobang (li kien tneħħa minn Segretarju Ġenerali tal-Partit Kommunista Ċiniż) kmieni fl-1989 kienet ix-xrara ewlenija li kebbset il-Moviment Demokratiku f’Beijing u welldet lil dik li setgħet tkun ir-Rebbiegħa ta’ Beijing.

Hu Yaobang miet nhar il- 15 t’April 1989. Bejn l-1981 u l-1987, kien l-id il-leminija ta’ Deng Xiaoping, mexxej Ċiniż, bħala Ċhairman tal-Partit Kommunista bejn l-1981-82 u mill-1982 sal-1987 bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit. Mexxa l-quddiem ir-riformi ekonomiċi Ċiniżi u bħala riżultat għamel ħafna għedewwa fil-ġerarkija kommunista Ċiniża li meta qabduh fuq sieq waħda, waqt protesti tal-istudenti fl-1987, irnexxielhom itajruh minn Segretarju Ġenerali tal-Partit. Kien akkużat li mexa b’ingwanti tal-ħarir mal-istudenti.

Ftit ġranet qabel ma miet, Hu Yaobang, waqt laqgħa tal-Politburo tal-Partit Kommunista Ċiniż kompla jinsisti għal riformi politiċi. Tkellem dwar il-ħtieġa tat-trażżin tal-korrużżjoni, tan-nepotiżmu u l-abbuż tal-poter. “Ittradejna lill-poplu u lin-nazzjon” qal Hu Yaobang huwa u jħossu ħażin u jaqa’ mal-art. Ittieħed l- isptar fejn miet ġimgħa wara. Kellu 73 sena, eta’ żgħira ħafna għal dawk attivi fil-politika Ċiniża.

Mhux ta’ xejn li l-funeral tiegħu kien spunt għal dimostrazzjonijiet favur libertajiet demokratiċi. L-istudenti Ċiniżi iddeskrivewh bħala ir-ruħ taċ-Ċina.

Il-Federazzjoni Awtonoma tal-Istudenti f’Beijing li twaqqfet waqt ir-Rebbiegħa ta’ Beijing serviet bħala l-mutur u l-koordinatur tal-protesta. Il-fatt biss li twaqqfet il-federazzjoni tqies bħala theddida għall-awtorita tat-tmexxija Ċiniża. L-insistenza għal rikonoxximent kienet fil-fatt dikjarazzjoni politika qawwija, inaċċettabbli għat-tmexxija ta’ Deng Xiaoping u sħabu.

L-appoġġ li kisbu l-istudenti kien wieħed qawwi, tant kien hemm waqtiet li inġabru l-fuq minn miljun persuna fi Pjazza Tiananmen.

It-tmiem beda fil-lejl ta’ bejn it-2 u t-3 ta’ Ġunju 1989. Għal bidu n-numru ta’ suldati kien żgħir u ftit kienu armati. Iżda matul il-lejl bejn it-3 u l-4 ta’ Ġunju 1989 fi Pjazza Tiananmen daħlu t-tankijiet tal-gwerra li għaffġu u kaxkru kullma sabu quddiemhom.

Dan hu fi ftit kliem dak li ġara. Rebbiegħa li damet seba’ ġimgħat.

Beijing Olympics : the quality of the air

 

Its 08.08.08. Beijing Olyimics will commence later today.

Notwithstanding all the precuations taken by the organisers it seems that the quality of the air is poor.

Mike Friedman, an American cyclist wore a mask issued by the American Olyimpic Committee to althletes when he exited from the plane. Replying to critics he stated that he was only doing what was best for his health.