Opportunita ta’ darba

 

Il-prezz dejjem jogħla tal-petrol u d-diesel qed jagħfas lil kulħadd. Hu problema kbira, imma m’hiex problema li ħoloqha l-Gvern.

 

Din il-problema iżda tagħti lill-Gvern opportunita ta’ darba, kif ngħidu fuq platt. Aħna kapaċi bħala pajjiż nisfruttaw problema biex minnha l-pajjiż joħroġ minn fuq ?

 

Fl-istess żmien li l-prezz tal-petrol u d-diesel qed jispara l-fuq il-Gvern qiegħed iħejji biex joħroġ b’sistema ġdida ta’ tassazzjoni tal-karozzi li tkun tirrispetta l-kriterji tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea.

 

Il-borma fuq tlieta toqgħod. It-tielet sieq hi t-trasport pubbliku.

 

Huwa ċar daqs il-kristall illi bil-prezz tal-fuel jispara l-fuq u b’taxxa ta’ reġistrazzjoni tal-karozzi li tista’ tvarja skond jekk tkunx meqjusa bħala għodda ambjentali jew għodda fiskali l-istat tat-trasport pubbliku jista’ jkun determinanti. Bi transport pubbliku effiċjenti n-nies tagħmel għażla li jaqbel għall-but. Tuża’ tal-linja jekk tal-linja tkun effiċjenti. L-effiċjenza mhux biss fil-ħin u l-frekwenza iżda ukoll fir-rotot li fihom jingħata is-servizz.

 

L-effett ikun :

1) iktar nies tuża’ tal-linja, li bi dħul ikbar jista’ jkollhom bżonn ta’ inqas sussidji,

2) b’iktar nies fuq tal-linja jfisser inqas nies f’karozzi żgħar, inqas karozzi fit-toroq, inqas traffic jams,

3) inqas karozzi fit-toroq ifisser inqas dħaħen, kwalita’ tal-arja ħafna aħjar,

4) b’inqas spejjes fil-karozzi żgħar ifisser li n-nies ikollha iktar flus fil-but, ammont li meta tgħodd l-ispejjes kollha (xiri tal-karozza, insurance kull sena, service, petrol/diesel skond l-użu) tista’ titla mhux ħażin kuljum . 

 

 

Din hi opportunita ta’ darba.

Is-siegħa tal-verita’

 

Il-GRTU appellat lill-Gvern biex inaqqas it-taxxa fuq id-diesel.

 

Sarkozy appella lill-Unjoni Ewropea biex issib mezz kif jintlaħaq ftehim ħalli il-VAT  fuq il-fuel ma tibqax tiżdied maż-żieda fil-prezz taż-żejt, li jum wara jum qed jikser kull record.

 

Il-Gvern Ingliż għandu pressjoni kbira biex inaqqas it-taxxi ambjentali fuq id-diesel u l-petrol.  Għandu ukoll min qiegħed jinkoraġġieh biex ma jagħmel l–ebda pass lura.

F’Malta x’ser nagħmlu ?

Huwa l-mument tal-verita’. Huwa f’dan il-waqt li jistgħu jissarrfu d-dikjarazzjonijiet kollha li saru matul dawn l-aħħar xhur favur l-ambjent u l-ġustizzja soċjali. It-tnejn flimkien.

Fuq x’għandu jsir dwar is-surcharge diġa tkellimt f’dan il-blog iktar kmieni din il-ġimgħa.

Iż-żieda fil-prezz taż-żejt ma tiddependix minna. Iżda kif nilqgħu għaliha minna biss jiddependi.

 

Huwa l-mument li nħarsu lejn l-istampa kollha u r-riforma konnessa mar-reġistrazzjoni tal-karozzi tista’ tkun l-opportunita unika biex jitjiebu l-kredenzjali ambjentali tal-pajjiż.

Huwa l-mument li t-taxxi li nħallsu għar-reġistrazzjoni tal-karozzi jkunu bbażati fuq l-impatti ambjentali (fosthom emissjonijiet u, għaliex le, parkeġġ). Imma ilkoll irridu nifhmu li t-taxxi ambjentali l-iskop prinċipali tagħhom mhuwiex li jinġabru l-fondi iżda li nibdlu l-imġieba tagħna. Għaldaqstant biex riforma serja fit-taxxa tar-reġistrazzjoni tal-karozzi tirnexxi jeħtieg li tkun akkumpanjata minn titjib sostanzjali fis-servizz tat-trasport pubbliku. Jekk irridu nirnexxu ma jistgħux jinfirdu.

 

Niftakru li jekk ikollna servizz tat-trasport pubbliku effiċjenti, il-prezz tal-petrol u d-diesel ma tantx ikun relevanti għal numru ikbar ta’ nies għax ħafna minna ma jkollhomx ħtieġa li jagħmlu użu mill-karozza tagħhom. Forsi jkun ukoll il-waqt li għal uħud karozza ma tibqax iktar neċessita.

 

 

Costing our Mobility

published 19 April 2008

by Carmel Cacopardo

Later this year a proposal for the overhaul of the car taxation regime in Malta will be up for discussion. This has already been indicated in a pre-budget document. It was then stated that the matter was an issue to be viewed within the longer term.

At present, car taxation in Malta is geared towards revenue generation, even if with a slight environmental flavour. Subject to a number of exceptions, the tax a new car is subject to on registration varies between 50.5 per cent and 75 per cent charged on its value and increasing with engine capacity (Motor Vehicles Registration Tax Act – First Schedule). Used cars are subject to different rates. Charges payable for the renewal of car licences also vary with engine capacity.

Any change in car registration taxation could well commence by defining objectives. Change is being triggered by the need to tackle the discriminatory nature of the tax when applied to new and used cars. A second objective is the urgent need to define environmental credentials in the very early days of this Administration. A third objective would most probably be the achievement of a neutral effect in car taxation revenues, namely that changes made would produce no net increase in the quantum of car taxes collected.

A green objective would be to reduce the hidden costs of car use which are being paid by the whole community. Costs incurred are not just financial: environmental and social costs have to be factored into the equation too. A truly green reform would ensure that environmental costs are discouraged through eco taxation while ensuring that changes do not bring about undesirable social effects.

The environmental costs would be reduced through making the polluter pay at such a rate that he would prefer not polluting to paying up. Car registration taxes and renewal of car licences can be used as eco taxes to discourage the use of cars and encourage patronage of public transport.

An efficient public transport system in Malta and Gozo would also indirectly address the negative environmental impacts generated by cars. It would provide a reliable cost-effective alternative, hence also satisfying the social need of effective mobility for all, with reduced costs. I do not aim in this short space to discuss reforms to public transport but it should suffice for the time being to state that it is imperative that investments made in public buses give returns to the community whose taxes are financing it year in year out. Public transport should not be limited to public buses but should also include other forms like sea transport (in Grand Harbour and Marsamxett).

Within this context I would suggest a different objective for changes required to fiscal/environmental/transport policies: introducing efficient and effective mobility by encouraging the reduction of cars from our roads, improving air quality while simultaneously ensuring that the public transport system is really efficient and effective.

Obviously, car importers, car dealers and all those involved in car repair and maintenance as well as car insurance would not be too enthusiastic about such a proposal. A reduction of cars on the road will affect their business. A reduction of emissions will also improve our health through a reduction of respiratory diseases.

Transport has been identified by the 2005 State of the Environment Report (the last to date, published in early 2006) as one of the major areas negatively impacting our environment – in particular the quality of the air we breathe. Yet, in the last five years only one policy initiative has been taken on the matter: congestion charging (CVA – Controlled Vehicular Access) for cars entering Valletta. On its own, the positive impact of this initiative is minimal. Within the context of a general overhaul of transport policy its effect could be increased exponentially.

So the time is ripe to consider all the issues relating to our mobility in a holistic manner. Reform car taxation, encourage the reduction of cars from the road but, at the same time, ensure that our mobility is increased through an efficient public transport system in both Malta and Gozo. While having cleaner air to breathe we will be in a position to reclaim our streets and cut back on costs borne by the community! A radical overhaul of our transport policies is required. Reforming car taxation is just one building block in the whole exercise.

On March 11, a few minutes after the commencement of his new term of office, the Prime Minister invited all those having a genuine interest in the environment to cooperate with the government “to find the best way (forward) in favour of sustainable development”. Positive words which, though late in the day, can be an adequate foundation for the development of environmental policy in Malta. They can also serve to neutralise past mistakes which have derailed many a positive vision.

Reġistrazzjoni tal-karozzi – bdil fit-taxxa

Il-Ministru tal-Finanżi Tonio Fenech qal lis-Sunday Times li m’hemmx għalfejn noqgħodu lura milli nixtru l-karozzi. Dan qalu fil-kuntest ta’ rapport li kien hemm tnaqqis sostanzjali fil-bejgħ ta’ karozzi minn Novembru li għadda meta sar magħruf illi l-Gvern kien fi ħsiebu jirrevedi t-taxxa tar-reġistrazzjoni tal-karozzi. Issa fir-realta’ r-riforma ser tindiriza tlett affarijiet.

L-ewwel ser tindirizza t-twissija mill-EU li ma jistax ikun hemm ħlas ta’ VAT fuq it-taxxa tar-registrazzjoni. M’hemmx taxxa fuq taxxa.

It-tieni ser tindirizza d-diskriminazzjoni fir-rati tal-ħlas bejn karozzi ġodda u karozzi second hand. Biex dan ikun jista’ jsir il-Gvern ħabbar illi ser jorbot ir-rata tal-ħlas mal-emissjonijiet tal-karozzi. Kif dan ser isir għadu mhux magħruf. Hemm iżda bosta modi kif jista’ jsir. L-ewwel irid jiġi stabilit x’inhu l-oġġettiv : jiġifieri jekk huwiex wieħed finanzjarju jew inkella wieħed ambjentali. Inkella jekk għandux mit-tnejn. Minn dan jiddependi x’ser jipproponi l-Gvern.

Fix-xhur li ġejjin inkunu nafu għax ġa tħabbar illi fid-dokument ta’ qabel il-budget li normalment jiġi ppubblikat f’nofs is-sena ser tibda konsultazzjoni pubblika.

It-taxxa tar-registrazzjoni tal-karozzi

exhaust1.jpg

 

Kulħadd f’daqqa waħda qed jitkellem favur l-ambjent. Din m’hiex xi ħaġa ħażina. Pero jekk dan ifisssirx li ser nimxu il-quddiem jew le għad irridu naraw. Irridu naraw kif il-kliem ser jinbidel f’fatti.

Għalissa, 4 ġimgħat wara l-elezzjoni għadu ftit kmieni.

It-Times illum f’artiklu intitolat Car Tax Reform Gathers Speed ħabbret li mhux il-bogħod li jkunu magħrufa l-proposti tal-Gvern għal riforma tat-taxxa dwar ir-registrazzjoni tal-karozzi. Il-Ministru Tonio Fenech ġie rappurtat li qal li din it-taxxa ser tkun ibbażata fuq l-emmissjonijiet (tal-karozzi).

Dettalji iktar għalissa m’hemm xejn ħlief il-kumment tat-Times li din ir-riforma tista’ twassal għal karozzi li jkunu iktar irħas fil-prezz. Jekk dan li jkollna karozzi iktar irħas iseħħx jew le m’huwiex faċli li tgħidu f’dan l-istadju. Għax dan ser jiddependi mid-dettalji tar-riforma kif ukoll minn jekk it-taxxa titħallasx f’daqqa meta tinxtara l-karozza, inkella jekk tkunx waħda li titħallas kull sena skond kif tvarja l-emissjoni tal-karozza!

Il-Gvern kien ħabbar din ir-riforma fid-diskussjoni ta’ qabel il-budget madwar tlett snin ilu. Minn dakinnhar lil hawn kien hemm pressjoni mill-Unjoni Ewropea dwar il-ħlas ta’ registrazzjoni in konnessjoni ma’ karozzi second hand. Ir-rati li jitħallsu illum huma meqjusa diskriminatorji meta tqabbilhom ma dawk li jitħallsu dwar karozzi ġodda.

Minn dak magħruf s’issa ħareġ punt posittiv. Li r-riforma li ser issir m’hiex ser tkun limitata għall-aspett fiskali iżda ser tindirizza ukoll l-aspett ambjentali. Dan hu tajjeb għax l-aħħar rapport dwar l-istat tal-ambjent f’Malta iqiegħed lit-transport fuq nett fil-lista ta’ dak li huwa problematiku f’pajjiżna.

Dan l-eżerċizzju hu sfida kbira. Nittama li jirnexxi.

Taxxi ambjentali

solar_panel_497106_2.jpg

bims06gj_m0007.jpg

Is-summit tal-EU fi tmiem il-ġimgħa l-oħra qabel fost oħrajn li jikkunsidra t-tnaqqis tal-VAT minn minimu ta’ 15% għal minimu ta’ 5% fuq dawk l-oġġetti li jikkawżaw anqas ħsara ambjentali. (ghafas hawn). 

Il-proposti finali huma mistennija fis-sajf li ġej meta l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta proposti dwar il-VAT li jkun meħtieġ l-approvazzjoni unanima biex dawn jidħlu fis-seħħ.

Wasal iż-żmien li aħna wkoll f’Malta nibdew diskussjoni bis-serjeta’ fuq dan is-suġġett. Fuq l-eko-kontribuzzjoni u kemm din irnexxielha tnaqqas l-impatti ambjentali. Fuq it-taxxa dwar ir-registrazzjoni tal-karozzi u kif din tista’ tkun sostitwita b’taxxa alternattiva li jirnexxielha tinkuraġixxi l-użu tat-trasport pubbliku. Biex dan iseħħ jeħtieġ transport pubbliku effiċjenti li jservi lil kull rokna ta’ Malta.

Din hi materja li dwarha m’għandux ikun hemm differenzi partiġġjani. Għalkemm huwa ovvju li hemm differenzi kif il-politika tal-partiti differenti tħares lejn ir-rwol ta’ miżuri fiskali biex jitjieb l-ambjent tagħna naħseb li lkoll aħna motivati mix-xewqa li ntejbu l-affarijiet.