Kontra l-abbuż mill-benefiċċji soċjali

benefit fraud 1

 

Mhux l-ewwel darba li l-Gvern  iddikjara gwerra kontra l-abbuż ta’ benefiċċji soċjali. Niftakar li meta Lawrence Gonzi nħatar Ministru għall-ewwel darba f’ Settembru 1998, responsabbli għall-politika soċjali, kien emfasizza dan ukoll. Kienet twaqqfet unit dwar il-frodi tal-benefiċċji soċjali fil-Ministeru u nqabdu numru ta’ każi tul is-snin. Imma qatt m’hu biżżejjed.

Imma billi mhux soltu li nassoċjaw lill-Partit Laburista ma din il-posizzjoni dan il-messaġġ tal-budget fil-fehma tiegħi ħareġ ħafna iktar ċar.  Għandu wkoll il-potenzjal li jkun ħafna iktar effettiv.

Kull abbuż mis-serviżżi soċjali, barra milli huwa serq, huwa ukoll ta’ ħsara għal min verament għandu ħtieġa tal-għajnuna. Għax meta l-għajnuna soċjali jeħodha min mhux intitolat għaliha jfisser li jkun hemm inqas għajnuna li tista’ tintuża biex tgħin lil min hu verament dgħajjef. B’inqas abbużi huwa anke possibli li s-servizzi soċjali jkunu aħjar.

Huwa tajjeb li dan il-messaġġ tal-budget ikollu l-appoġġ ta’ kulħadd.

Iktar minn hekk huwa importanti li dawk kollha li jaħdmu f’dan il-qasam jifhmu li issa iktar minn qatt qabel għandhom l-appoġġ uffiċjali biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom aħjar. Qed ngħid dan għax ġieli smajt b’xi każi fil-passat fejn uffiċjali pubbliċi li għamlu xogħolhom u żammew milli japplika għal għajnuna soċjali lil min ma kien intitolat għaliha ġew mgħotija l-ġemb għax tqiesu li qed ifixklu!

Dan hu pass il-quddiem li għandu jwassal biex ikun hemm iktar riżorsi għal min hu dgħajjef verament.  B’hekk il-ġustizzja soċjali f’dan il-pajjiż tkun iktar effettiva.