Manwel Mallia u s-saba’ fuq il-grillu

finger on the trigger

 

Hemm mument fil-politika meta l-politku jkollu jerfa’ r-responsabbilta politika għal dak li għamel ħaddieħor.  Wieħed minn dawn il-mumenti ċari, għalija, huwa meta jiżbaljaw dawk il-persuni ta’ fiduċja li l-politiku jaħtar madwaru.

Huwa mument diffiċli ħafna fejn il-kuxjenza tal-politiku responsabbli tiddettalu dak li għandu jagħmel.  Il-kuxjenza tal-politiku f’ċirkustanzi bħal dawn jew taġixxi waħedha inkella tqum mir-raqda, jekk tkun xprunata mill-opinjoni pubblika.

Din hi is-sitwazzjoni li qiegħed fiha Manwel Mallia.

Fl-opinjoni tiegħi hu meħtieġ li jifhem illi anke jekk ma kienx is-saba’ tiegħu fuq il-grillu tal-arma tax-xufier-pulizija tiegħu xorta għandu responsabbilta’ politika għal dak li ġara. Għax ix-xufier-pulizija hu persuna tal-fiduċja tiegħu.

L-inkjesti u l-logħob bil-kliem f’dan l-istadju m’huma ser isolvu xejn. Jekk irridu infittxu insibu bosta eżempji ta’ politiċi li mxew sewwa għax irreżenjaw u ta’ oħrajn li mxew ħażin għax ma warrbux. Eżempji li insibuhom kemm f’Malta kif ukoll barra minn Malta.

Manwel Mallia jifforma parti minn Gvern li ddikjara bla tlaqliq li jrid imexxi l-quddiem politika differenti. Politka responsabbli.

Jekk irid ikun onest mal-kuxjenza tiegħu Manwel Mallia m’għandux wisq ta’ għażla x’jagħmel. Triq waħda hemm, li jirreżenja.

Manwel Mallia mhux baħnan

Manwel Mallia 11

Dal-għodu, x’ħin sebaħ Manwel Mallia messu kien Kastilja jistenna lil Joseph biex jaghtiħ l-ittra tar-riżenja.

Mhux hekk tgħid!

Wara li x-xufier ta’ Manwel Mallia ħareg ir-revolver u spara fl-ajru u ntlaqtgħet karozza (li probabbilment kienet qed ittir), Manwel Mallia mhux ser jitlaq. L-anqas m’hu ser itellqu Joseph. Għax jekk xejn, Manwel ma  għamel xejn.

B’liema dritt nippretendu li x-xufier ta’ Manwel ma jiddefendix ruħu? Bħala security driver bid-dritt li jgorr l-arma x-xufier ta’ Mallia kellu kull dritt jispara u dak l-iSkoċċiż kellu joqgħod attent  u ma jolqotx il-karozza tal-Ministru. L-Iskoċċiż kellu jneħħi l-birra minn idu huwa u jsuq.

Responsabbilta’ politika? Din xi tkun?  Ma tarax li Manwel Mallia mhux ser jerfa’ responsabbilta’ għal dak li jagħmlu ta’ taħtu!

Baħnan wieħed kien hawn li rreżenja minn Ministru. Dan kien Charles Mangion, li kien irreżenja fis-snin disgħin wara li mexa fuq parir ħażin li kienu tawħ il-Pulizija.

Manwel Mallia mhux baħnan bħal Charles Mangion.

It-triq tal-irgulija – m’hemmx bzonn kummenti !

bertie-ahern.jpg

Irish PM Bertie Ahern to Resign May 6

By SHAWN POGATCHNIK

DUBLIN, Ireland (AP) — Irish Prime Minister Bertie Ahern, who helped broker peace in Northern Ireland but couldn’t survive a scandal over his collection of cash from businessmen, announced Wednesday he will resign.

Ahern said at a surprise news conference he would step down May 6 after 11 years as Ireland’s leader. He denied ever receiving a corrupt payment, but conceded that 18 months of growing criticism of his financial ethics had taken a toll on the effectiveness of his government.

“Never, in all the time I’ve served in public life, have I put my personal interests ahead of the public good,” Ahern said, flanked by senior Cabinet ministers during a 10-minute statement during which his voice frequently wavered with emotion.

He said Ireland faced important challenges, including an expected June referendum on the European Union’s next treaty, and the government must “not be constantly deflected by the minutiae of my life, my lifestyle and my finances.”

“I have never received a corrupt payment, and I’ve never done anything to dishonor any office I have held. … I know in my heart of hearts I’ve done no wrong and wronged no one,” said Ahern, 56, who has been Ireland’s leader for 11 years.

Ahern said he also planned to resign May 6 as leader of Fianna Fail, Ireland’s dominant political party, which he has led since 1994. He vowed to continue fighting the accusations against him, and predicted the corruption investigation would conclude “that I have not acted improperly in any way.”

But the leader of Ireland’s main opposition party, Fine Gael chief Enda Kenny, said Ahern had suffered unprecedented public criticism as “a liar and perjurer,” and had “bowed to the inevitable” because of his implausible testimony to an anti-corruption tribunal.

Kenny, whose rival coalition narrowly lost an election last year to Fianna Fail, called on his successor to mount an immediate general election. Analysts agreed this was unlikely.

Ahern’s terms in office have been marked by unprecedented economic success at home and peace in the neighboring British territory of Northern Ireland.

Tributes on his record of achievement flowed in, including from his most likely successor as both government and party leader, Deputy Prime Minister Brian Cowen.

Cowen — who unlike other Cabinet ministers was told of Ahern’s decision Tuesday night — praised him as “a remarkable man who has achieved remarkable things for his country.”

Former British Prime Minister Tony Blair, who built a close friendship with Ahern as they jointly oversaw several summits on Northern Ireland, said Ahern should be remembered for his crucial role in bringing about peace in Northern Ireland.

He said Ahern should also be remembered for “transforming relations between Britain and the Irish Republic, and for presiding over a sustained period of economic and social advance in Ireland.”

State Department spokesman Sean McCormack told reporters Wednesday that Ahern’s resignation is “an individual decision that a politician has to make, whether it’s in Ireland or elsewhere. We’ve worked well with him on a number of different issues.”

Cabinet ministers said Ahern had given no hint — as they gathered Wednesday morning for their weekly meeting over breakfast — that he was about to announce an end to his Irish political career. Instead he discussed the day’s government business, point by point.

Then he told them he was resigning and invited them to the news conference for the announcement.

“There was a shocked silence around the room. People genuinely did not expect it,” Education Minister Mary Hanafin said. After Ahern gave the resignation statement, the Cabinet reconvened to finish the meeting.

Ahern’s hold on power has been steadily weakening since investigators discovered cash payments he secretly received from businessmen in the mid-1990s.

Ahern initially claimed to have received just two major payments from personal friends. But the investigation since has uncovered about a dozen undocumented cash deposits in 1994 to Ahern, who is due to resume testimony next month.

Ahern said he intended to remain in office until he delivers a speech April 30 to the joint houses of Congress in Washington. He said that speech would be “one of the proudest moments of my political career.”

Cowen said he hoped Ireland would laud, not lampoon, Ahern in the coming days. He suggested that Ahern would be in line for a higher-profile job on the international stage.

“His application, his political judgment, his determination and his conciliatory manner are among the special characteristics that helped him to shape the Ireland we live in today,” Cowen said.

Lawrence Gonzi dwar ir-rizenja tieghi mill-PN

pn-arma2.gifgonzi_lawrence-sm.jpgmepa2.jpg

 

F’Konferenza Stampa li saret nhar it-Tnejn 4 ta’ Frar 2008 il-Prim Ministru kien mistoqsi dwar l-ittra ta’ rizenja tieghi minn membru tal-PN.

Dawn huma it-twegibiet moghtija minnu : 

silta 1 : http://www.youtube.com/watch?v=8vHi9z0cv_4

silta 2 :  http://www.youtube.com/watch?v=MHyWDDhMQiw 

 

M’hemmx htiega ta’ kummenti addizzjonali. Dawn diga qeghdin f’dan il-blog, fil-post bit-titlu X’Rispett. L-ittra ta’ Rizenja tista’ tinqara fuq dan il-blog ukoll.

X’rispett ?

gonzigeorge.jpg 

Il-bieraħ il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ġie mistoqsi dwar is-sinifikat ta’ partijiet mill-ittra ta’ riżenja tiegħi mill-PN.Il-parti relevanti mill-ittra ta’ riżenja tiegħi minn membru tal-PN wara madwar 30 sena imsieħeb hi s-segwenti :

Meta sseħibt fil-Partit Nazzjonalista kont nidentifika ruħi bla diffikulta miegħu.  Iżda illum ilni żmien nagħmel sforz nistaqsi lili nnifsi jekk il-PN għadux l-istess Partit li jiena sseħibt fih fis-snin 70. Qiegħed nasal għall-konkluzjoni illi kieku kelli nagħmel l-għażla illum ma kontx nagħżel li nissieħeb.    Għal dan hemm bosta raġunijiet. Prinċipalment (iżda mhux biss) l-attitudni leġġera li bih il-Gvern immexxi mill-PN (kif ukoll il-PN innifsu) ħares lejn w aġixxa fil-konfront ta’ min mexa ħażin fil-ħajja pubblika. Fil-konfront ta’ min mexa ħażin kontinwament isir attentat biex jinsatru u jitmewwtu l-affarijiet. Iżda imbagħad fil-konfront tal-ħidma tiegħi fil-MEPA jiena ġejt ostakolat milli nkompli l-ħidma li kont qed inwettaq fl-Uffiċċju tal-Verifika (Audit Office) b’elf skuża. Ir-raġuni vera ma tissemma qatt : li nibtet intolleranza għall-kritika u għal min kapaċi jaħseb b’moħħu. Min ma jittollerax il-ġbid tal-ispag qiegħed kontinwament jiġi imwarrab.”

Jiena smajt dak li qal Lawrence Gonzi bi tweġiba.Qal li jirispettani. Li jagħti każ ta’ dak li ngħid – kif jagħti każ tal-kritika kollha li ssir minni u minn kull min jaħdem favur l-ambjent. Li forsi seta’ sar iktar fil-qasam tal-ambjent. 

Lawrence : taf li dik m’hiex l-issue. Nifhem li mhux faċli li terfa’ dak li għabbiek bih ħaddiehor. Imma l-issue hi li jiena kont qiegħed nagħmel xogħol ta’ verifika (auditing) dwar materji ta’ ippjanar fl-użu tal-art u ambjent fil-MEPA u minħabba li kien hemm min ħassu skomdu ħafna bil-presenza tiegħi assigura ruħu li jiena ma nibqax hemm.Jiena naf li privatament inti esprimejt ruħek kontra dak li sar u għandi fil-pussess tiegħi dokument miktub minnek li juri dan. Ma nippubblikahx b’rispett lejn min għaddieli l-informazzjoni.Dan kollu jikkuntrasta bil-kbir mal-mod kif il-magna tal-Gvern u tal-PN ħarġet bil-qawwa kollha biex tiddefendi lil dawk li ma mxewx sewwa fil-qadi tal-inkarigu fdat lilhom. Dan minflok ma ġagħlithom jirreżenjaw minnufih.Lawrence : min jaf li sar il-ħażin u ma jaġixxix m’huwiex kapaċi jmexxi. Għalhekk tlaqt mill-PN.Isseħibt fl-Alternattiva Demokratika għaliex irrid nagħti messaġġ lil min bħali tilef fiduċja fil-PN taħt it-tmexxija tiegħek li hemm triq oħra li nistgħu nieħdu. It-tama tiegħi hi li mhux il-bogħod il-jum meta la l-PN u l-anqas l-MLP ma jkollhom maġġoranza fil-Parlament iżda li t-tnejn ikunu soġġetti  li jiftehmu mal-AD biex jiġi ffurmat Gvern ta’ Koalizzjoni. Dan biss jista’ jneħħi min-nofs l-arroganza ta’ Gvernijiet immexxija minn Partit wieħed.